Χορηγία Κατηγορίας Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές

Έργα εκατομμυρίων ψάχνουν επενδυτές

?e st??? ?a a?aßa?µ?se? t?? ??p?? ?? epe?d?t??? p?????sµ? ?e????se t? ?e?t?????a t?? ? S??desµ?? ?e????? ??apt???a??? ????? p?? ?p??eta? st? ????. St? S??desµ? ?aµß????? µ???? 25 eta??e?e? p?? ????? s?ed??se? µe???a a?apt???a?? ???a ?a? se ???sµ??e? pe??pt?se?? ß??s???ta? se p??????µ??? st?d??.

?a µ??? t?? S??d?sµ?? e?p??s?p??? s??????? ???a a??a? p??a? t?? 8 d?? e??? ??a a??et? ap? ta ?p??a ?p???e? s???e???µ??? e?d?af???? ?a? ap? ?????? epe?d?t??.

St? S??desµ? s?µµet????? ?? p?? ??t? eta??e?e? µe se??? ?????:
1.    ALPHA PANARETI PUBLIC LTD

2.    ARISTO DEVELOPERS LTD
a.    Venus Rock Estates
?e??t? a??pt??? se 980 e?t???a
b.    Eagle Pine Koradjissa Investments Ltd
?e??t? ???pt??? se ??tas? 171 e?ta????

3.    D. Zavos Group
a.    Cardea Medical Resort:
???t?? ?p??at?stas?? ?a? ????st???
b.    Del Mar
????st??? ?a? eµp????? a????t? 42.500t.µ.

4.    DJK Group Sports City
The Sports City-“Passion for Sports”
????t??? ???t?? µe ep????t??s? se a???µata, ??e?a ?a? ???a????a µeta?? ?e???s?a?-????a?a? ?a? ?eµes??.

5.    Fortune Health Resorts Ltd
Fortune Health Resort
???t?? ??e?a? ?a? e?e??a? ???t? st? f???µa ?a?aßas??

6.    J. Aristodemou Ideal Homes Ltd
a. Santa Barbara Hills Park
S???et? a??pt??? ? ?p??a ?a pe???aµß??e?: ?e??d??e?? 5*, ?at???? ???t??, ????st??? ???pt??? ?a? ?????eµat??? ?????, ?a???? ( ????µ???? ?a? e?d??e? s?et??? ?de?a) .
Natura Rehabilitation Center
?????????? ???et?? ??e?a? ?a? e?e??a? ?a? ?eµat??? ????? e?t?se??  246,648 tµ. p?? ?a a?apt???e? st?? ?????t?ta t?? ???? ?????? ??f??.

7.    Korantina Ltd
a.    Cap St. George  
????e?s? p???te??? ?at??????, ?outique ?e??d??e??? ?a? p???te??? d?aµe??sµ?t?? ??st?? €30,000,000

8.    Kouroushi Bros Lts
Amphora
?????st??? a??pt???

9.    Lanitis Development

10.    Lanitis Farm Golf
G?ped? ????f ?a? ????st??? a??pt???

11.    Lefkaritis and Hassapis Developers Kimonas Ltd
???pt??? st? ???t?? t?? F???????d?? st? ????a?a µe ?e??d??e?? p??te ast???? ?a? d?aµe??sµata

12.    Leptos Group
a.    Neapolis Smart Ecocity
???pt??? ?e????? ?a? S???et?? ?st???? ???se?? (??s???µe??, ?a?ep?st?µ??, Teµat???/????t?st???/?µp????? ?????, ????st??? ???pt??? ?.a.
b. Marina Residences
????st??? ?a? G?afe?a?? ???pt???
c. Delmar
????st??? ?a? ?µp????? ???pt???

13.    Limassol Marina
?a???a ?eµes??
???pt???, ?e?t?????a, ??a?e???s? ?a? ??µet???e?s? t?? ?a???a? ?eµes??

14.    M.M. Makronisos Marina Ltd
?a???a ??. ??pa? 600 s?af??
?p?te?e?ta? ap? a??pt??? 30000tµ ????st??? ?a? 5000tµ eµp?????. 

15.    Medgolf Investments
Medmarina Resort
St?? pe????? ?a??t?? ?a pe???aµß??e? µa???a, ?e??d??e?? ?a? ????st??? a??pt???

16.    Medgolf Properties Ltd
The Larnaca Golf Resort and Country Club
Sta pe?????a t?? ????a?a? s?ed???eta? ? ?e?t?????a Golf Resort ?a? Country Club.

17.    Pafilia Property Developers Ltd
Minthis Hills Golf & Resort
????st??? ???pt??? µe ????f
Limassol Landmark
???????f? ?t???? st? ?eµes? (34 ???f??). ?µp????? ?a? ????st??? a??pt??? µe ?p??es?e?.  S??????? a??pt??? 100,000tµ.
Limassol Boutique Living
???????f? ?t???? st? ?eµes? (33 ???f??) ?µp????? ?a? ????st??? a??pt??? µe ?p??es?e?.  S??????? a??pt??? 18,000t.µ.

18.    PFXT Thermosolar Renewables Ltd
?????e?µ???? sta?µ?? pa?a????? e????e?a? 50.76MW

19.    Photos Photiades Group Group Ltd
a.    Fontana Amoroza
?????st???/????st???
b.    Vasa Golf Resort

20.    S.Z.Eliades Leisure Ltd
Elea Estate
?? ???? ??e? e?s???e? st?? ??a??? t?? ?atas?e?ast???? e??as??? t?? de?te???  f?s?? ? ?p??a ap?te?e?ta? ap? 50 pe??p?? ?at????e?.  ?? ep?µe?e? f?se?? pe???aµß????? µ???? ?e??d??e?? 450 pe??p?? ep?p??s?ete? ?at????e?, eµp????? a??pt???, ?a? a???t???? e??atast?se?? s???de??µe?e? µe ???t?? SPA.

21.    Shacolas Group of Companies
Resort Limni Bay
??µ??????a t?? Resort Limni Bay st?? pe????? ??µ??-????? ???s????? t? ?p??? ?a ap?te?e?ta? ap? d?? G?peda G???f, ?e??d??e??, ???t?? ??e?a? ?a? e?e??a? (spa), ????st???? µ???de?.

22.    St Elisabeth Golf Resort Ltd
To project pe???aµß??e? luxury villas, village houses & apartments, boutique hotel, lavish spa and wellness centre, restaurant, golf club, golf academy, tennis court, shops etc. 

23.    The Grand Continent Limited
The Continent Resort
????st??? a??pt??? 250 µ???d?? st?? ???e?a st?? ?p??a se ?at?p??? st?d?? ?a p??ste?e? ?e??d??e?? p??te ast????.

24.    Uclan Cyprus Ltd
To pa?ep?st?µ?? ??e? ?d? epe?d?se? se a???? ??? ??tas?? pe??p?? 80,000 t.µ ??a t? d?µ??????a  e??? ????????µ???? Master Plan t?? ?a?ep?st?µ???p???? UCLan Cyprus,  st? ????a?a, p?? ?a a????e? pe??p?? ta €100e? se ??st?? st?? ????????s? t??, µe d??at?t?ta? p??a? t?? 6000 f??t?t??.

25.    Universal Life Insurance Public Company Ltd
?e??t? ?????????? ???pt??? ??e????
?e??t? a??pt??? ? ?p??a ?a pe???aµß??e? µeta?? ????? ???t?? ??e?a? ?a? a?a???????s??, ???t?? a?a????? ?a? ????s??, ???t?? e?pa?de?s?? ?a? ??e??a?, ???t?? p???t?ta? ???? ?a? p???t?sµ??, ?a??? ?a? ????st??? ?a? eµp????? a??pt???.
 

Δειτε Επισης

Νέα εποχή στις οικονομικές σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας με νέα συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας
Bean Bar: Νέο κατάστημα στην Κολωνακίου στη Λεμεσό
Prodea: Αποκτά τον έλεγχο Parklane, Aphrodite Hills και The Landmark Nicosia
BRIX: Το έξυπνο εργαλείο της Ask Wire για τον κλάδο των ακινήτων
GoIndustrial… Ακίνητα επιχειρηματικής ανάπτυξης από τη Gordian
O Head of Startup Business Development της AWS αποκλειστικά στο InBusinessNews
Βασίλης Φουρλής: Πολύ σημαντική αγορά για τον όμιλο Fourlis η Κύπρος-Είμαστε σε φάση ισχυροποίησης
Το κληρονομικό δίκαιο στην Κύπρο... Η διαθήκη, τα καταπιστεύματα και η σειρά των κληρονόμων
ΠτΔ: Επιβεβαιώνεται η πορεία προόδου-Οι οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό
Ο Κεραυνός για την αναβάθμιση-«Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία με υπεύθυνο τρόπο»