Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

Οι 49 υποψήφιοι για την Τράπεζα Κύπρου

St??? 49 a??????ta? te???? ?? ?p???f??? ??a t? ??????t??? S?µß????? t?? ???pe?a? ??p???.

??de?a e??a? e? t?? ?f?st?µe??? µe??? t?? ??????t???? S?µß?????? e?? ?? ?p????p?? 37 p??t????a? t??a.

S?µe???eta? ?t? ? e????? t?? µe??? t?? ??????t???? S?µß?????? te?e? ?p? t?? a??es? t?? ?????s?? t?? ?e?t????? ???pe?a? t?? ??p??? ?? p??? t?? ??a??p???s? t?? ???t????? ?ata?????t?ta? p?? p???????ta? st?? s?et???? ?d???e? t?? ?e?t????? ???pe?a? t?? ??p??? a?af????? µe t? s???es? ??????t???? S?µß??????.

a) ???? t?? ??d??µes?? ??????t???? S?µß?????? (se a?faß?t??? se???):

????a Ge?????d??
???sta?t???? ??µtsa?
??????? ?a??et?d??
F???pp?? ?a??????
S?f????? ???a???d??
??µp??? ?apad?p?????
??d??a? ?e?s?????
?a????? ??????
'???? ???a
Saßß???? Saßß?d??
????? ?a??s?????
??sta? ?at??papa?

ß) ?p???f??? ??a t??? ?p????? ??e? ??f?e? e?d?p???s? ap? µ?t??? ??a t?? p???es? t?? ?a t??? p??te??e? ?at? t?? ?t?s?a Ge???? S????e?s? ??a e????? st? ??????t??? S?µß????? t?? ???pe?a?(se a?faß?t??? se???):


???µa        ?p??et?              ???te????
Gaß????     ??astas??d??    ?????a ??astas??d?
??s??      ?as??e???            ??d???µ?? ?e??f??t??
??????    ????a?                 ????? ?a?a???t??
??e???d?a    Ga?a???        ??a ?e???????
?a?????      G?a?e???          ??d???µ?? ?e??f??t??
??????        G?a????            ?aµe?? ??????a? ???pe?a? ??p???
??d??a?      G?aseµ?d??       Eastwise Trading Ltd
???st?t????   G???????d??      ??a???a ?????d??
Sp????       ?p?s??p??         ??d???µ?? ?e??f??t??
???????     ????af????      ???? ??taµ?t??
???sta?t????    ??od?t??     ??d???µ?? ?e??f??t??
?a?a???t??  Te?d?s???       ??d??a? S?f???????
?a???a     Te?d?t??               ??d???µ?? ?e??f??t??
St?????       ???????               Phoenicia Fereos Cyprus Ltd
??????      ?a??????t??        Cetafe Enterprises Ltd
???sta?t???? ?atsa???    ?a?? ????? ??????? Te??????       
?????a??  ?a?a??a?           ????? ?a?a???t??
??????     ??ste???             ????? ?a?a???t??
?a?a??a? ?a???a?                ????? ?a?a???t??
?d???? ?apa???sta?t????     ????? ?a?a???t??
???st???? ?a?tas?d??           S?ßßa? ?a??ß?d??
???? ???as???                   ??d???µ?? ?e??f??t??
??????? Spa???                 K??sta?t???? ???p??
??µ?t??? ?a??t????         F???? ?p?fa???? Holdings Ltd
??d??a? ?????a???           ????? ?a?a???t??
G?????? Fe?a???              ???a ????a??d??
????µ??? F??????t???    Yursa Nika Management Ltd
???st?? ?as?p??              ?aµe?? ??????a? ???pe?a? ??p???
???st?? ???st??                ??d???µ?? ?e??f??t??
???sta?t???? ???s?d??ta?      ????? ???a??
Anjelica Anshakova         Scordis, Papapetrou & Co (Holdings)
Dmitry Chichikashvili     Scordis, Papapetrou & Co (Holdings)
Erishkan Kurazov            Christodoulos Vassiliades & Co LLC
Igor Lojevsky                    G?????? ?se?ep??
Vladimir –Alexadrovich Sidorov   M.C.R.S. Ltd
Anton  Smetanin      Christodoulos Vassiliades & Co LLC
Vladimir Strzhalkovskiy      Bolestone Trading Ltd
 

Δειτε Επισης

Το κληρονομικό δίκαιο στην Κύπρο... Η διαθήκη, τα καταπιστεύματα και η σειρά των κληρονόμων
Cyprus Public Transport: Όλες οι σχολικές διαδρομές κανονικά από τη Δευτέρα
ΕΜΕΛ: Κανονικά από Δευτέρα τα μαθητικά δρομολόγια
St Intertrust: Στήριγμα των επιχειρήσεων στην πορεία προς ανάπτυξή τους
Η Lidl Κύπρου στηρίζει την Κύπρο του μέλλοντος
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μνημόνιο συνεργασίας με Υπουργείο Άμυνας
Επιχειρηματική αποστολή και φόρουμ ΚΕΒΕ στην Αυστρία
Στο Ντουμπάι η Μαρίνα Χατζημανώλη-Συμμετέχει σε συνέδριο για θέματα ναυτιλίας
Το City of Dreams Mediterranean υποδέχθηκε την εορταστική περίοδο σε μια μαγευτική εκδήλωση
Lidl, Murex, Exness: Πολύτιμες εισηγήσεις και συμβουλές σε όσους αναζητούν εργασία(vid)