Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

Καζίνο για άλλου είδους τουρίστες

?? ?a ???e? ?a???? st?? ??p?? t?te ?a p??pe? ?a ?p???e? ?a? ? a?????? ??t?s? ?a??? ?? ?f?st?µe??? t????ste? p?? ep?s??pt??ta? t?? ??p?? de? eµp?pt??? st?? ?µ?da st??? t?? ?a????.

??t? p????pte? µ?sa ap? t?? ??e??a «???????ta? t? ??sa???f?????? t?? ??p??a??? t????sµ??» p?? d?e?????se ? PwC ??p??? se s??d?asµ? µe t? ?a?ep?st?µ?? ?e???s?a?.

?p?? a?af??eta? ?a?a?t???st???, ? ??e??a µe µ?a p??t? µat?? ep?ßeßa???e? ?t? ??  t????ste? st??? ?p????? ape????eta? a?t?? t?  st??µ? ? ??p???, de? e??a? ? ?µ?da-st???? t?? ?a????. «??t??t??? ?µ??, µ?a p??se?t???te?? µat?? sta p???sµata fa?e???e? ?t? a??µ? ?a? ap? t??? ?f?st?µe???? t????ste? ?p???e? s?µa?t??? p?s?st? t?? t???? (a????st???) t?? 30% t? ?p??? ß??pe? ?et??? µ?a t?t??a
eµp???t?st??? d??s?.
Name

???ad?, s?µe???eta?, ap? ta 2,5 e?at?µµ???a ?f?st?µe???? t????ste? p?? d??eta? t? ??s? et?s???, ?? 750.000 µp????? ?a ap?te??s??? ?µ?da- st??? ??a ta ?a????.

?? ????? p???sµa pa?’ ??a, a?t?, a?af??e? ? ???es?, e??a? ? p???pt??? p?? ?p???e? ??a t?? p??s????s? µ?a? ?a??????a? «a?????» t????sµ??. «???a? e?a??et??? s?µa?t??? ? ?e?t?????a e??? ? pe??ss?t???? ?a???? ?a d?µ??????se? t?? ?at?????? p??sf??? p?? ?a a?t?st???e? ?a? st?? ?at?????? ??t?s?, ??t?? ?ste ?? epe?d?se?? p?? apa?t???ta? ?a e??a? ß??s?µe? ?a? p??s?d?f??e? ?????? ??a t?? ?d?? t?? p?????sµ?».

?? ?e????? p?? ? a???? ?a???? p??pe? ?a ape?????e? se ???? t????st??? ????? d?afa??eta? ?a? ap? t?? apa?t?se?? p?? d????a? se e??t?se?? p?? ????? s??s? µe t?? a?aß??µ?s? t?? t????st???? p?????t?? ?a? t?? p??sfe??µe??? ?p??es???.
Name

Name

Δειτε Επισης

Κόμβος Αστικής Αειφορίας NOUS
Με επίκεντρο το παιδί, η ΕΚΟ Κύπρου χαρίζει και φέτος μία «Ζεστή Αγκαλιά»
Επανεκλέγηκε Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ ο Παναγιώτης Ζαφείρης
Μεγάλης σημασίας συζήτηση για Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα
Soft Skills Bootcamp: Το πρώτο Bootcamp για ανάπτυξη δεξιοτήτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Με νέες ανατρεπτικές εμπειρίες πλαισίωσε και το φετινό Audi & Wine η Innovation Leo Burnett
Στην Κύπρο ο διεθνώς διακεκριμένος ψυχολόγος Emeritus Professor Les Greenberg από τον Καναδά
Άνοιξε τις πύλες του το Cyprus Job Fair: Εκατοντάδες οι επισκέπτες κατά την 1η μέρα διεξαγωγής
Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα 2α Κυπριακά Βραβεία Αρχιτεκτονικής
Η πιο παράδοξη μαγική περιπέτεια ξεκινά στο Paradox Museum Limassol