Χορηγία Κατηγορίας Εμπόριο

Μπάσιμο ΑλφαΜεγα με τρεις, νέες υπεραγορές

??? p??t? ap? t?? t?e?? ?pe?a????? t?? a??s?da? ??fa??d? p?? e?asf???se ? a??s?da ??fa?e?a e??a? se st?d?? p??et??µas?a? ??a ?a ?e?t?????se? pe?? ta µ?sa Septeµß???? (?? p????f???e? t?? INBusinessNews ?????? ???? ?a t?? 15 t?? µ????).

??? ?d?a ??a e?tat???? e??a? ?? d?e??as?e? st?? a??s?da ?pe?a????? ??fa?e?a p???e?µ???? ?a et??µast??? ?a? ?? ???e? d?? ?pe?a????? p?? a????st??a? se ????ss? ?a? ????a?a a?t?st???a. ????sta µe a?t? t? se??? e??a? p?? ?a ?e?t?????s??? ??? t? t???? t?? ?t??? ?a? ?? ???e? d?? ?pe?a?????.

?? ?at?st?µa t?? ????a?a? p?? e??a? ?a? t? µe?a??te?? ?p??????eta? ?a ?e?t?????se? a???? ??eµß????, af?? ? µe????? st???? af??? st? ???st???e????t??? ????s? t?? ????a?a?. ?p??????eta? ?t? ??? t? t???? Septeµß???? ?a ?e?t?????se? ? ?pe?a???? st? ????ss?.

????? ? ??fa?e?a ???eta? ??a? ap? t??? µe?a??te???? pa??te? t?? ??a????? eµp????? af?? st?? ??? ?pe?a????? p?? ?e?t??????? s?µe?a se ?e???s?a (3 ?atast?µata se ????µ?, ????p??? ?a? ?e?te??), ????a?a, ?eµes? ?a? ??f? ?a p??ste???? ??? t? t???? t?? ?????? ta t??a ?a???????a µa?a??? se S?a?????, ????ss? ?a? ????a?a.

?a??????a, ?d?a?te?a ??a??p???µ???? d??????? st?? a??s?da ?pe?a????? ap? t? ??? ??????, t? ?p??? se s??d?asµ? µe t?? ??e? ?pe?a????? ?fe?e st?? eta??e?a 250 ????? ?pa??????? ?a? s?µa?t??? a???s? st?? ????? e??as???.

Ta p??pe? ?a a?afe??e? ?t? µet? t?? ?at???e?s? t?? ?pe?a????? ??fa??d? ?a? t?? ep??tas? t?? a??s?da? ??fa?e?a, ?a??st??? t?? eta??e?a t?? µe???? a?ta????st? t?? a??s?da? Carrefour, ? ?p??a d?ast????p??e?ta? st?? ??p?? µe 16 ?atast?µata (µ?s? t???? concept: ?pe?a?????, market ?a? express). ??? ?d?a ??a st? pa????d? ?e?? µpa??e? ?a? ? a??s?da t?? ?pe?a????? Metro, p?? d?e?d????? –ep?s??- ?atast?µata ap? t?? a??s?da ??fa??d? ?a? e?t?? t?? ep?µe??? µ???? ? a???µ?? t?? tess???? ?pe?a????? se ?e???s?a ?a? ????a?a ?a a????e?, p??ta ?a? ????a µe ????d? st? ?eµes?.
 

Δειτε Επισης

«Να ενισχύσουμε τις ήδη θετικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας»
CTC: Αύξηση τζίρου, αλλά και ζημιών
Επίσκεψη Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Mitsides Point Σερβίας
Μειώθηκαν οι πωλήσεις πετρελαιοειδών τον Οκτώβριο
Το Hyundai IONIQ 5-N αυτοκίνητο της χρονιάς από το TopGear.com
Πιο λαμπερή από ποτέ η φωταγώγηση χριστουγεννιάτικων δέντρων των Υπεραγορών Αλφαμέγα (pics)
Black Friday: Κάθε πέρσι και καλύτερα-Οι λόγοι του μουδιάσματος
Mall of Limassol: Το τοπίο της Λεμεσού επαναπροσδιορίζεται με το σύγχρονο εμπορικό κέντρο
Μουδιασμένη Black Friday, αισιόδοξοι για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο οι λιανέμποροι
Η νέα εκστρατεία της Alambra Fresh Milk «Μίλα μου για γάλα»