Εκκρεμή ζητήματα στη δεύτερη φάση του ΓεΣΥ

Το συνέδριο "A New Era for Health Care in Cyprus: Embrace, Evaluate, Evolve" με επίκεντρο την αξιολόγηση του ΓεΣΥ και τη φαρμακευτική νομοθετική μεταρρύθμιση που προωθείται στην ΕΕ, πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Πίσω στην αρχή της σελίδας