Γρ. Διασύνδεσης: Δίδουν πλήρη εικόνα της διαδικασίας εύρεσης εργασίας

Ο Chief Operations Officer της Delfi Partners & Company, Παναγιώτης Παστός, εξηγεί τα οφέλη του 'Έργου
Πίσω στην αρχή της σελίδας