Πρώτη γνωριμία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού

Πρώτη ανοικτή συνάντηση γνωριμίας στο πλαίσιο ίδρυσης του Υφυπουργείου Πολιτισμού πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αυλή του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών στη Λευκωσία, όπου και στεγάζεται το νέο Υφυπουργείο.
Πίσω στην αρχή της σελίδας