Τα highlights των 10ων Invest Cyprus International Investment Awards

Συνολικά επτά ξένες εταιρείες που εμπιστεύθηκαν την Κύπρο, επένδυσαν και συνείσφεραν στην οικονομία βραβεύθηκαν στο πλαίσιο των 10ων Invest Cyprus International Investment Awards.
Πίσω στην αρχή της σελίδας