Γραφεία Διασύνδεσης: Ενώνουν φοιτητές και επιχειρήσεις

Οι αριθμοί πίσω από το Έργο των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με την Αγορά Εργασίας.
Πίσω στην αρχή της σελίδας