Γραφεία Διασύνδεσης: Ευκαιρίες τοποθέτησης σε φορείς δημοσίου δικαίου

Ο Ανδρέας Ανδρέου, είναι προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος οικονομικών και διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Στα πλαίσια των σπουδών του, έλαβε μέρος στο Έργο των «Γραφείων Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την Αγορά Εργασίας» και τοποθετήθηκε στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα – Χωριού Νήσου, στη θέση του βοηθού Κοινοτικού Γραμματέα. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «2 be connected», αναφέρει την εμπειρία του καθώς και τα οφέλη που αποκόμισε.
Πίσω στην αρχή της σελίδας