Τεχνολογία στο δημόσιο τομέα, δυνατότητες και προκλήσεις

Για το πώς μπορεί η Κύπρος να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνολογίας και να αναβαθμιστεί ο δημόσιος τομέας, συζήτησε ο Κυριάκος Κόκκινος, Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και ο Βασίλης Χαραλάμπους δικηγόρος – Head του GZG Tech της George Z. Georgiou & Associates LLC, κατά τη διάρκεια του 11ου ICT Conference & Exhibition – Tech Revolution.
Πίσω στην αρχή της σελίδας