Η EY παρουσίασε το 16ο CFO Management Forum

Η EY παρουσίασε το 16ο CFO Management Forum. Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε ψηφιακά, την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου και το παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 CFOs και άλλα διευθυντικά στελέχη από μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της κυπριακής οικονομίας, καθώς και εκπρόσωποι και αξιωματούχοι της κυβέρνησης. Στο πλαίσιο του φόρουμ, απονεμήθηκαν τα 4α CFO Awards σε διακεκριμένους επαγγελματίες από τον χώρο των χρηματοοικονομικών της Κύπρου.
Πίσω στην αρχή της σελίδας