Το «Young CFO Award» απονεμήθηκε στο Νέαρχο Πετρίδη, Chief Executive Officer της Ellinas Finance

Ο Νέαρχος Πετρίδης, Chief Executive Officer της Ellinas Finance, βραβεύθηκε ως «Young CFO» στο πλαίσιο των 4α CFO Awards. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ψηφιακά, την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου και την παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 CFOs και άλλα διευθυντικά στελέχη από μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της Κυπριακής οικονομίας, καθώς και εκπρόσωποι και αξιωματούχοι της κυβέρνησης.
Πίσω στην αρχή της σελίδας