Η ορθή διαχείριση πιστωτικού κινδύνου ως βασικός παράγοντας οικονομικής ευρωστίας

Η Infocredit Group διοργάνωσε με επιτυχία το Credit Risk Management Forum, την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο The Landmark Nicosia. Το φόρουμ είχε στόχο να βοηθήσει τους διευθύνοντες συμβούλους, τους οικονομικούς διευθυντές αλλά και στελέχη του τμήματος πιστωτικού κινδύνου, να αναπτύξουν καλές πρακτικές έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τους σύγχρονους κινδύνους και τα εμπόδια που εμφανίζονται καθημερινά στις επιχειρήσεις.
Πίσω στην αρχή της σελίδας