Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις

Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το Family Business Conference στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. Κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν η διαδοχή, η διοίκηση, και η διαχείριση των οικογενειακών επιχειρήσεων.
Πίσω στην αρχή της σελίδας