Μ.Μιχαήλ: Το Blockchain ως επαναστατική μέθοδος επιχειρηματικής δράσης

Ως σημαντικό τομέα δράσης για τις επιχειρήσεις και ειδικότερα για τους ξένους επενδυτές, χαρακτήρισε την τεχνολογία του Blockchain ο Μιχάλης Μιχαήλ, πρόεδρος του Invest Cyprus.
Πίσω στην αρχή της σελίδας