«Η Ευρώπη Μαζί Σας»: Η συμβολή της τρίτης ηλικίας στην προώθηση της Ευρωπαϊκής ιδέας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο «Η Ευρώπη μαζί σας» που είχε ως στόχο την ενεργοποίηση και την συμβολή των ηλικιωμένων πολιτών στην κατανόηση και προώθηση της Ευρωπαϊκής ιδέας.
Πίσω στην αρχή της σελίδας