Το σχολείο που προσδοκούν οι νέοι

Τις προσδοκίες των νέων για το σχολείο που θέλουν, παρουσίασε ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, μέσω της δημόσιας συζήτησης «Γνώσεις & Δεξιότητες με χαρακτήρα: Το σχολείο που θέλουμε», που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 17 Δεκέμβριου στη Λεβέντειο Πινακοθήκη στη Λευκωσία.
Πίσω στην αρχή της σελίδας