Γιατί να επιλέξεις το MSc in BIDA στο CIIM

Έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίζει τους φοιτητές του με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, στην απόκτηση και αποθήκευση δεδομένων, στην επεξεργασία δεδομένων, στην ανάλυση δεδομένων, στην παραγωγή πληροφοριών και τέλος στην επιχειρηματική ανάπτυξη των παραγόμενων πληροφοριών με ουσιαστικό και επιτυχημένο τρόπο.
Πίσω στην αρχή της σελίδας