Ευρωπαϊκά κονδύλια: Κλειδί στην ανάπτυξη των κυπριακών ΜμΕ

Το 4ο Συνέδριο Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Χρηματοδότησης, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου στη Λευκωσία, έχει αναδειχθεί σε βασικό πυλώνα ενημέρωσης των Κύπριων επιχειρηματιών και των κυπριακών ΜμΕ, σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης και χρηματοδότησής τους από ευρωπαϊκούς, αλλά και εθνικούς πόρους.
Πίσω στην αρχή της σελίδας