Δρ. Πάρις Φωκαΐδης: Στους κορυφαίους ακαδημαϊκούς του κόσμου

Δρ. Πάρις Φωκαΐδης: Στους κορυφαίους ακαδημαϊκούς του κόσμου

Δρ. Πάρις Φωκαΐδης: Στους κορυφαίους ακαδημαϊκούς του κόσμου

Η Κύπρος θέτει τον πήχη ψηλά με διακρίσεις στον τομέα της έρευνας. Του λόγου το αληθές αποδεικνύει η κατάταξη του επίκουρου καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick, δρος Πάρι Φωκαΐδη, στους κορυφαίους ακαδημαϊκούς παγκοσμίως, από το Πανεπιστήμιο Stanford. Η αξιολόγησή του αφορά στους τομείς της ενέργειας και των κατασκευών.

Σε συνέντευξή του στο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού IN Business, ο κ. Φωκαΐδης αναφέρεται στην ομολογουμένως σπουδαία αυτή διάκριση, στο πολυσχιδές ερευνητικό έργο που επιτελείται από την ερευνητική ομάδα αειφόρου ενέργειας που δημιούργησε στο Πανεπιστήμιο Frederick, ενώ τονίζει πως στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στον τομέα του ενεργειακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού των κτιρίων και του δομημένου περιβάλλοντος.

Διαβάστε ακόμη:

Τριήμερος κατακλυσμός και μετά… ξεραΐλα για τα ξενοδοχεία

Voici La Mode: Ψάχνει προσωπικό για Accessorize και Missguided στην Κύπρο

Τα είδη που θα δημοπρατηθούν στο φιλανθρωπικό γκαλά του Yianis Christodoulou Foundation

Το Πανεπιστήμιο Stanford σας έχει κατατάξει στους κορυφαίους ακαδημαϊκούς παγκοσμίως. Ποιους περιλαμβάνει η λίστα αυτή και με ποια κριτήρια επιλέγονται;

Η κατάταξη των ερευνητών ανακοινώνεται σε ετήσια βάση από ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο Stanford, η οποία αξιολογεί την επίδοση όλων των ακαδημαϊκών παγκοσμίως, με βάση το δημοσιευμένο τους έργο. Το σύστημα αξιολόγησης λαμβάνει υπόψη τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά του δημοσιευμένου έργου όλων των ερευνητών και θεωρείται το εγκυρότερο παγκοσμίως. Για το έτος 2020, στη λίστα συμπεριλήφθηκαν συνολικά περί των 40 συναδέλφων από δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο σε διαφορετικά πεδία. Η δική μου αξιολόγηση αφορά στους τομείς της ενέργειας και των κατασκευών.

Τι αισθήματα σας δημιουργεί η διάκριση αυτή;

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αποτελεί αναγνώριση του ακαδημαϊκού έργου, αλλά και της απήχησής του και προφανώς δημιουργεί αισθήματα ευθύνης στον κάθε συνάδελφο που συμπεριλαμβάνεται στην κατάταξη. Για μένα, το γεγονός της συμπερίληψής μου στην κατάταξη αυτή αποτελεί σημαντικό κίνητρο για συνέχιση του ερευνητικού και ακαδημαϊκού μου έργου. Αποτελεί παράλληλα αναγνώριση της ποιότητας της ερευνητικής μου δραστηριότητας και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick.

Πολυσχιδές ερευνητικό έργο

Η ερευνητική ομάδα αειφόρου ενέργειας, που έχετε δημιουργήσει στο Πανεπιστήμιο Frederick, έχει στόχο την έρευνα στον τομέα των αειφόρων ενεργειακών τεχνολογιών και της ενεργειακής ανάλυσης του δομημένου περιβάλλοντος. Τι έχουν δείξει οι μέχρι σήμερα έρευνές σας;

Η ερευνητική ομάδα της αειφόρου ενέργειας ιδρύθηκε το 2012, με σκοπό την έρευνα σε συγκεκριμένες περιοχές στον τομέα της ενέργειας. Έκτοτε έχει συμμετοχή σε πέραν των 25 ερευνητικών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων, ενώ από αυτή έχουν αποφοιτήσει και οι πρώτοι δύο διδακτορικοί φοιτητές το 2019. Επιτελεί τόσο βασική όσο και εφαρμοσμένη έρευνα.

Λόγω του γεγονότος ότι ο τομέας της ενέργειας είναι πολυσχιδής και συνεπώς οι ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας αφορούν σε διαφορετικά πεδία, τα κύρια ευρήματα καλύπτουν διάφορες περιοχές. Τα τελευταία χρόνια η κύρια εστίαση της ομάδας είναι στον τομέα της ψηφιοποίησης της ενεργειακής ανάλυσης του δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και στην προώθηση υβριδικών εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα κτίρια στην Κύπρο τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές; Υπάρχει μια στρατηγική που τηρείται από την Κυβέρνηση στο θέμα αυτό;

Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στον τομέα του ενεργειακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού των κτιρίων και του δομημένου περιβάλλοντος. Η διαρκής ανάγκη για εναρμόνιση της νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις πρακτικές σχεδιασμού και δόμησης, με βασικό πάντα κριτήριο την εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα, πρακτικές έξυπνων κτιρίων, αλλά και έξυπνων πόλεων, οι οποίες αναμένεται να επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια, καθορίζουν τις εξελίξεις στον τομέα.

Επίσης, το γεγονός ότι οι αρμόδιες Αρχές συμβουλεύονται πλέον επίσημα και θεσμοθετημένα τον ακαδημαϊκό τομέα μέσω συμβάσεων για τις πολιτικές που θα ακολουθήσουν στον τομέα του ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων, οδηγεί σε τεκμηριωμένες αποφάσεις και ολοκληρωμένες πολιτικές. Από το 2016, η ερευνητική μας ομάδα έχει υλοποιήσει οκτώ συμβάσεις με φορείς του δημοσίου για διάφορα θέματα που άπτονται του περιβαλλοντικού και ενεργειακού σχεδιασμού του δομημένου περιβάλλοντος. Γενικότερα, η εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακού σχεδιασμού κρίνεται ικανοποιητική.

Μόνιμος αγώνας η χρηματοδότηση

Συνήθως, η εφαρμογή πιο σύγχρονων τεχνολογιών συνεπάγεται και αυξημένο κεφαλαιακό κόστος. Γίνεται, τελικά, απόσβεση και υπάρχουν οικονομικά οφέλη;

Όλες οι πολιτικές που υιοθετούνται στην Κύπρο, στον τομέα του ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων, εκπορεύονται από κοινοτικές οδηγίες. Βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Συνεπώς, οι όποιες τεχνολογικές λύσεις προτείνονται στον τομέα της ενέργειας, πρέπει να αποδεικνύουν την τεχνοοικονομική τους σκοπιμότητα πριν την υλοποίησή τους. Η βασική αυτή αρχή γίνεται αντιληπτή σε επιστημονικό επίσης επίπεδο, καθότι οι οποιεσδήποτε καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, πριν καταλήξουν στο στάδιο της ωριμότητας και της εμπορευματοποίησης, θα πρέπει να τεκμηριώσουν μέσα από τα στάδια της ανάπτυξής τους τη δυνητικά αειφόρα απόδοσή τους. Στο κομμάτι της αειφορίας εντάσσονται τόσο τεχνικά όσο και περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια.

Τι κονδύλια απαιτούνται για την έρευνα στους τομείς των καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών και της ενεργειακής ανάλυσης κτιρίων και δομικών στοιχείων;

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης αποτελεί τον μόνιμο αγώνα των ερευνητών. Οι ερευνητικές ομάδες στην Κύπρο είναι κατά κανόνα αυτοχρηματοδοτούμενες, συνεπώς η οικονομική στήριξη εξασφαλίζεται μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον βιομηχανικό τομέα. Με δεδομένο το γεγονός ότι το μέγεθος της βιομηχανίας στην Κύπρο στον τομέα της ενέργειας είναι περιορισμένο, οι κύριες πηγές χρηματοδότησης της ερευνητικής μας ομάδας περιορίζονται στα ερευνητικά προγράμματα.

Ο ανταγωνισμός για εξασφάλιση χρηματοδότησης σε αυτό τον τομέα είναι αρκετά μεγάλος, με τον πανευρωπαϊκό μέσο όρο αριθμού έργων ως προς τον αριθμό των υποβληθέντων προτάσεων, αυτή την περίοδο, να είναι, περίπου, στο 5%. Μέσα από ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ερευνητική μας ομάδα πέτυχε χρηματοδότηση πέραν των δύο εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια. Στο παρόν στάδιο εργοδοτεί συνολικά εννέα ερευνητές πλήρους απασχόλησης, τέσσερις εκ των οποίων εκπονούν παράλληλα τη διδακτορική τους διατριβή. Η έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα απαιτεί υποδομές τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε υπολογιστικά εργαλεία, η συντήρηση των οποίων απαιτεί τη συνεχή εξασφάλιση ερευνητικής χρηματοδότησης.

WHO IS WHO

Ο δρ Πάρις Φωκαΐδης σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2002). Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης (Γερμανία) το 2009, στον τομέα της μηχανικής διεργασιών. Διετέλεσε ερευνητικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2008 μέχρι το 2012 και από το 2012 συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Frederick.

Σήμερα, κατέχει τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής στα αντικείμενα της ενέργειας και της θερμορευστομηχανικής, ενώ συντονίζει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα των αειφόρων ενεργειακών συστημάτων. Είναι ακαδημαϊκός επιβλέπων της ερευνητικής ομάδας αειφόρου ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Frederick, την οποία ίδρυσε το 2012. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει πέραν των 110 δημοσιευμένων εργασιών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και τόμους βιβλίων στον τομέα της ενέργειας και των κατασκευών.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας