Δήμητρα Καλογήρου: Στήριξη της αγοράς λόγω της πανδημίας COVID – 19

Δελτίο τύπου  06/04/2020 15:56
Δήμητρα Καλογήρου: Στήριξη της αγοράς λόγω της πανδημίας COVID – 19

Δήμητρα Καλογήρου: Στήριξη της αγοράς λόγω της πανδημίας COVID – 19

Δελτίο τύπου  06/04/2020 15:56

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και τις εθνικές εποπτικές Αρχές στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, παρακολουθώντας και αξιολογώντας συνεχώς όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με τον κορωνοϊό (COVID-19) και τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η πανδημία στις δραστηριότητες των εποπτευόμενων οντοτήτων της και στην αγορά στο σύνολό της. Ανταποκρινόμενη στις έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα, η ΕΚΚ βρίσκεται σε συνεχή επαφή και με τις εποπτευόμενες οντότητες. Σε αυτό το πλαίσιο προχώρησε στην έκδοση πέραν των 20 εγκυκλίων/ ανακοινώσεων, τόσο για τις εισηγμένες εταιρείες στο κυπριακό χρηματιστήριο, με στόχο την ομαλή λειτουργία της αγοράς, όσο και για τους υπόλοιπους εποπτευόμενους, σε σχέση με τις δικές τους υποχρεώσεις.

RELATED ARTICLES

Για να βοηθήσει την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών των συμμετεχόντων στην αγορά, μεταξύ άλλων έχει:

-καλέσει τους εκδότες να αξιολογήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις, καθώς επίσης και τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που ενδεχομένως να προκύπτουν από την πιθανή εξάπλωση του κορωνοϊού, στις επιχειρήσεις/δραστηριότητές τους και να προβούν σε σχετική ανακοίνωση άμεσα.

-καλέσει τις εποπτευόμενες οντότητες να προετοιμαστούν και να ελαχιστοποιήσουν ενδεχόμενες επιχειρηματικές διαταραχές μέσω του προσδιορισμού των βασικών κινδύνων λειτουργίας τους,

-επεκτείνει ορισμένες προθεσμίες σε σχέση με την υποβολή στοιχείων και εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων σχετικά με τα TRS και AML,

-δώσει διευκρινήσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις για την καταγραφή των τηλεφωνικών συνομιλιών,

-ενώ προχωρήσαμε σε αναβολή των εξετάσεων πιστοποίησης και επεκτείναμε το χρονικό διάστημα σε αυτούς που υπάγονται σε εξαιρέσεις.

Η ΕΚΚ παρακολουθεί στενά και θα αξιολογεί όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με τον ιό COVID-19, προβαίνοντας, όπου απαιτείται, στις δέουσες ενέργειες.


Όλες οι ενέργειες της ΕΚΚ σε σχέση με τον COVID - 19 βρίσκονται συγκεντρωμένες σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ: https://www.cysec.gov.cy/covid-19/
Προτρέπονται όλες οι εποπτευόμενες οντότητες, οι επενδυτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται από τον ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα για τις ενέργειες της ΕΚΚ, ο οποίος θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις.   
 
  

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας