Ξ. Ξενοφώντος: Τa online Media οδηγούνται στην ωρίµανση

  22/11/2019 07:37
Ξ. Ξενοφώντος: Τa online Media οδηγούνται στην ωρίµανση

Ξ. Ξενοφώντος: Τa online Media οδηγούνται στην ωρίµανση

  22/11/2019 07:37
Η ανάγκη για εύρυθµη λειτουργία των ψηφιακών µέσων ενηµέρωσης, οδήγησε στη δηµιουργία του Κυπριακού Οργανισµού Εκδοτών Διαδικτύου (ΚΟΕΔ). Σύµφωνα µε την πρόεδρό του, Ξένια Ξενοφώντος, ο Σύνδεσµος στοχεύει στην καθιέρωση ενός περιβάλλοντος εµπιστοσύνης και διαφάνειας στην αγορά διαδικτύου, στη προώθηση της γνώσης και επιµόρφωσης, τόσο της αγοράς όσο και των ίδιων των ψηφιακών µέσων, στη στήριξη και εξέλιξη του κλάδου, καθώς και στην προώθηση της σηµασίας του και της διαδικτυακής επικοινωνίας µε το ευρύ φάσµα της κυπριακής κοινωνίας, της δηµοσιογραφίας και των ψηφιακών εκδόσεων.

RELATED ARTICLESΗ πρόεδρος του ΚΟΕΔ, υποδεικνύει την ανάγκη καθιέρωσης ενιαίων κανόνων στη λειτουργία των Μέσων, εξηγώντας ότι µεγάλες πλατφόρµες, όπως η Google και το Facebook, έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια απορροφώντας το µεγαλύτερο µερίδιο της διαφηµιστικής αγοράς, έχοντας χαµηλή φορολογία, κίνητρα και πρόσβαση σε µεγάλα κεφάλαια. Την ίδια στιγµή, τονίζει, τα αξιόπιστα διαδικτυακά ΜΜΕ της Κύπρου, τα οποία επενδύουν κεφάλαια για την παραγωγή πρωτογενών και εµπεριστατωµένων ειδήσεων, φορολογούνται, ενώ έχουν λιγότερη διαφήµιση. «Πέρα από τη φορολόγηση της Google και του Facebook, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα για ανταγωνισµό µε κοινό σηµείο εκκίνησης, χρειάζεται και ίση φορολόγηση και η κατάλληλη στήριξη από το κράτος, όπως γίνεται µε τις εφηµερίδες και τα άλλα παραδοσιακά ΜΜΕ. Δηλαδή, να προβλέπεται η διοχέτευση κρατικής διαφήµισης και προς τα µέλη µας, αλλά και να δίνονται κίνητρα και ειδικά µέτρα, τα οποία θα βοηθήσουν στην εξέλιξη του τοµέα, όπως π.χ. χαµηλότερο ΦΠΑ, εκπαίδευση του προσωπικού, ειδικές τιµές σε χρησιµοποιούµενες υπηρεσίες ή επιχορήγηση ψηφιακών εργαλείων», τονίζει η κ. Ξενοφώντος. Επικαλείται, µάλιστα, το παράδειγµα άλλων ευρωπαϊκών κρατών, όπως η Γαλλία και η Σουηδία, λέγοντας ότι αναγνώρισαν εγκαίρως τη σηµασία των Διαδικτυακών Μέσων και υιοθέτησαν µέτρα ενίσχυσης. Αναφέρεται, επίσης, στο παράδειγµα της Ιταλίας, η οποία από το 2017 προχώρησε σε φοροαπαλλαγή σε ποσοστό 75% για φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα οποία προχωρούν σε αύξηση της διαφηµιστικής επένδυσής τους στα εγχώρια online media.
 
Ποιους εκπροσωπεί
Ο Οργανισµός Εκδοτών Διαδικτύου, ο οποίος εκπροσωπεί τα διαδικτυακά ΜΜΕ της Κύπρου, περιλαµβανοµένων και των συµβατικών ΜΜΕ τα οποία έχουν παρουσία στο διαδίκτυο, αριθµεί αυτή τη στιγµή δώδεκα µέλη. Πρόκειται για τους µεγάλους publishers της Κύπρου: IMH-Reporter, AlphaNews.Live, ANT1, Cyprus News Media, Dialogos, Digital Tree, MC Media, Philenews, Politis, Sigmalive, SPP Media, World News Media.
Προϋπόθεση για να γίνει κάποιος µέλος του Οργανισµού Εκδοτών Διαδικτύου, όπως αναφέρει η κ. Ξενοφώντος, είναι η παραγωγή ενυπόγραφου πρωτογενούς περιεχοµένου, η εργοδότηση συγκεκριµένου αριθµού δηµοσιογράφων, η υιοθέτηση του Κώδικα Δηµοσιογραφικής Δεοντολογίας, η συνδροµή στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων(ΚΥΠΕ) και η πιστοποίηση και δηµοσίευση των στατιστικών του στοιχείων στην ιστοσελίδα του ΚΟΕΔ.
 
Η µάχη της αξιοπιστίας
Αναλύοντας το ρόλο που επιτελεί ο Οργανισµός Εκδοτών Διαδικτύου, η πρόεδρός του υπογράµµισε πως κύρια επιδίωξη είναι η εύρυθµη λειτουργία των ψηφιακών µέσων ενηµέρωσης, σύµφωνα µε θεσµικούς κανόνες, ενώ παράλληλα η προώθηση της σηµασίας τους στην πολιτεία και στην κοινωνία. Και αυτό, αφού όπως επισηµαίνει, διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη διάχυση της αξιόπιστης πληροφορίας, στην καταπολέµηση των ψευδών ειδήσεων και στη διατήρηση της πολυφωνίας και της δηµοκρατίας.

Η κ. Ξενοφώντος σηµειώνει ότι τα κυπριακά online Μedia, έχουν εξελιχθεί σε µεγάλο βαθµό τα τελευταία δέκα χρόνια και οδηγούνται, ιδιαίτερα την τελευταία τριετία, στην ωρίµανση. «Έχουµε πλέον ένα ξεκάθαρα χαρτογραφηµένο τοπίο µε τους online εκδότες που ασχολούνται σοβαρά µε το αντικείµενο και επενδύουν κάθε χρόνο σηµαντικά ποσά για την αναβάθµιση του προϊόντος τους, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές». Σ’ ό,τι αφορά στο νοµοθετικό πλαίσιο, θέµα για το οποίο βρίσκονται σε συζητήσεις µε το Υπουργείο Εσωτερικών και άλλα εµπλεκόµενα µέρη, η κ. Ξενοφώντος σηµειώνει ότι η λειτουργία του θα βοηθούσε να καταπολεµηθούν κάποια περιστατικά επανειληµµένων παραβιάσεων, κυρίως από µη µέλη του Οργανισµού. Υπογραµµίζει, ταυτόχρονα, ότι οι όποιες παραβάσεις µελών του ΚΟΕΔ έχουν βελτιωθεί δραστικά µετά τη λειτουργία του µέσω αυτορρύθµισης.

Ο κώδικας
Τα µέλη του Οργανισµού έχουν υιοθετήσει και τον Κώδικα Δηµοσιογραφικής Δεοντολογίας και συµµετέχουν στην αρµόδια Επιτροπή, η οποία εξετάζει παραβάσεις του κώδικα από δηµοσιογράφους ή Μέσα. Πέραν αυτού, αναφέρει, βρίσκονται στη διαδικασία δηµιουργίας ενός εγχειριδίου βέλτιστων πρακτικών, τόσο για τους διαδικτυακούς εκδότες όσο και για τους διαδικτυακούς δηµοσιογράφους, το οποίο θα αποτελεί ακόµη ένα χρήσιµο εργαλείο για τη σωστή λειτουργία των κυπριακών online Μedia.
 
Οι µετρήσεις επισκεψιµότητας
Οι µετρήσεις επισκεψιµότητας γίνονται µέσω του διεθνώς αναγνωρισµένου εργαλείου της  Google, το γνωστό Google Analytics. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία πιστοποιούνται κάθε µήνα από ανεξάρτητη εξειδικευµένη εταιρεία του εξωτερικού και ακολούθως αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΚΟΕΔ, όπου µπορεί να τα µελετήσει όποιος επιθυµεί, οποιαδήποτε στιγµή. Η πιστοποίηση των µετρήσεων δηµιουργεί διαφάνεια στην αγορά και συµβάλλει σε πιο δίκαιο καταµερισµό των διαφηµίσεων.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας