Κ. Κόκκινος: Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία

  31/01/2019 17:57
Κ. Κόκκινος: Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία

Κ. Κόκκινος: Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία

  31/01/2019 17:57
Τη διαβεβαίωση του ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ως Επικεφαλής Επιστήμονας για την Έρευνα και Καινοτομίας έδωσε σήμερα ο Κυριάκος Κόκκινος, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα εποχή για την Κύπρο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της έρευνας και της επιστήμης στην Κύπρο.

RELATED ARTICLESΚατά την τελετή διαβεβαίωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης επισήμανε πως η δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας ως το κατ’ εξοχήν συμβουλευτικό όργανο για τον καθορισμό σχετικής στρατηγικής και η υιοθέτηση του θεσμού του Επικεφαλής Επιστήμονα για την Έρευνα και την Καινοτομία με όρους εντολής την προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας σε εθνικό επίπεδο, αποτελεί την αναγνώριση της παραγωγικής δυναμικής που δύναται να προσδώσει στην οικονομία της Κύπρου ο τομέας της Έρευνας και της Καινοτομίας.

Αναφερόμενος στην επιλογή του κ. Κόκκινου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως ο Κυριάκος Κόκκινος διαθέτει μακρόχρονη πείρα στον ιδιωτικό τομέα σε εταιρείες που προωθούν την καινοτομία, ενώ παράλληλα διετέλεσε και τα τελευταία χρόνια ως αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

«Συνεπώς, βάσει των πιο πάνω, είναι σε θέση να γνωρίζει τις προκλήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα και την τεχνογνωσία να προωθήσει δράσεις που θα δημιουργήσουν συνέργειες για την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας και την όλη διεύρυνση και ανάπτυξη του οικοσυστήματος.

Συνέργειες βασισμένες στη διασύνδεση και την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων που παράγουν τη γνώση και εφαρμόζουν τις απαραίτητες πολιτικές υλοποίησής της, όπως είναι η Δημόσια Διοίκηση, τα Πανεπιστήμια, τα Κέντρα Ερευνών, και βεβαίως οι επιχειρήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
 
ΠτΔ – Τελετή διορισμού του Επικεφα

Από την πλευρά του, ο κ. Κόκκινος είπε ότι «η σημασία που αποκτούν η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία, ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης, είναι στις μέρες μας μεγαλύτερη από ποτέ. Οι διεθνείς τάσεις καταδεικνύουν ότι βρισκόμαστε στην έναρξη μιας νέας εποχής, η οποία χαρακτηρίζεται από ανατρεπτικές και μετασχηματιστικές καινοτομίες, καθώς και από την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και αλληλοεπιδρούν οι άνθρωποι, επιχειρήσεις, τα κράτη και οι κοινωνίες. Όλο και περισσότερο η λήψη αποφάσεων από την Κυβέρνηση απαιτεί επιστημονική συμβολή και στοιχειοθέτηση με βάση επιστημονική γνώση. Ταυτόχρονα, οι δυνατότητες των επιχειρήσεών μας να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν, προϋποθέτουν τη γεφύρωση του χάσματος με την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, καθώς και την ύπαρξη κατάλληλων δεξιοτήτων και ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Είναι εμφανής σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας η στροφή γύρω από την ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης και η προσπάθεια ανάδειξης της καινοτόμου φύσης του ανθρώπου».

Παράλληλα, ο κ. Κόκκινος υπογράμμισε ότι η Κύπρος αποδεδειγμένα έχει τις δυνατότητες να παράγει επιστημονική γνώση υψηλής ποιότητας. «Πόλοι αριστείας που αναπτύσσονται σταδιακά εντός των ερευνητικών και ακαδημαϊκών μας ιδρυμάτων, υλοποιούν πρωτοποριακή έρευνα διεθνούς επιπέδου. Παράλληλα, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων ανταγωνίζεται επάξια στο ερευνητικό πεδίο ξένες επιχειρήσεις και οργανισμούς έρευνας, εξασφαλίζοντας συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες και κολοσσούς στην ανάπτυξη τεχνολογίας. Παρόλα αυτά, οι επιδόσεις της χώρας μας σε καινοτομία παραμένουν σε επίπεδα χαμηλά σε σύγκριση με την Ευρώπη, αποτελέσματα τα οποία, έχω την πεποίθηση, ότι δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές μας δυνατότητες».

Μια από τις βασικότερες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είπε ο κ. Κόκκινος, είναι η μετατροπή επιστημονικής γνώσης που παράγεται από την επιστημονική κοινότητα σε καινοτομία, και βάσει αυτής σε πραγματικό όφελος για την οικονομία και την κοινωνία. «Χαρακτηριστικά παραδείγματα του οφέλους που μπορεί να προκύψει περιλαμβάνουν τη διεύρυνση της παραγωγικής μας βάσης και τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Περιλαμβάνουν τον επαναπατρισμό των νέων μας, την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας και την αποδοτικότερη διαχείριση των υδάτινων και ενεργειακών μας πόρων.

Για τον μετασχηματισμό μας σε μια καινοτόμο Κύπρο, είναι ανάγκη η καινοτομία να αντιμετωπιστεί σαν κουλτούρα, σαν στάση ζωής και τρόπος σκέψης. Καινοτομία και Κοινωνία της Γνώσης προϋποθέτουν σύγχρονη Παιδεία – με την ευρύτερη της διάσταση – όπου το εκπαιδευτικό μας σύστημα, η οικογένεια και η κοινωνία, δουλεύουν συντονισμένα και συστηματικά για καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος, κριτικής και δημιουργικής σκέψης στους νέους μας, ξεκινώντας από νωρίς στην παιδική ηλικία».
 
ΠτΔ – Τελετή διορισμού του Επικεφα

Ο κ. Κόκκινος ανέφερε πως έχει δημιουργηθεί μια συγκυρία, ένα μομέντουμ για το εθνικό μας σύστημα Έρευνας και Καινοτομίας, πάνω στη συγκυρία αυτή θα κτίσουμε την αλλαγή για να πάρουμε τη χώρα μας ακόμη πιο μπροστά. Για να το πέτυχουμε αυτό, θα κινηθούμε σε τρεις άξονες: την επιχειρηματική καινοτομία, την ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης ερευνάς και την κοινωνική καινοτομία.

Σε ό,τι αφορά μερικές εκ των δράσεων στις οποίες θα εστιασθούν οι προσπάθειές του, ως ομάδα των βασικών εμπλεκομένων στο εθνικό σύστημα διακυβέρνησης, ο κ. Κόκκινος ανέφερε ότι περιλαμβάνονται τα εξής:

«1. Με τη συνεργασία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας θα κτίσουμε την Εθνική μας Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας, υιοθετώντας το φιλόδοξο όραμα για ανάδειξη της Κύπρου σε περιφερειακό κόμβο επιστημονικής αριστείας και καινοτομίας. Ένα όραμα που θα λειτουργήσει ως οδηγός και έμπνευση για την ανάπτυξη στοχευμένων και αποτελεσματικών μέτρων και πρωτοβουλιών, και την ευθυγράμμιση των πολιτικών μας σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας.

2. Η επίτευξη του οράματος αυτού προϋποθέτει σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων που γίνονται σε εθνικό επίπεδο για τον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης. Στόχος μας είναι η αύξηση της εθνικής μας επένδυσης στο 1,5% του ΑΕΠ εντός της επόμενης πενταετίας, ενισχύοντας τη δέσμευση της Κύπρου απέναντι στους συλλογικούς στόχους της ΕΕ και αναδεικνύοντας την Κύπρο ανάμεσα στα πρώτα 15 κράτη της ΕΕ σε ένταση επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης. Ο στόχος αυτός, θα μπορέσει να επιτευχθεί μέσω ενίσχυσης τόσο της δημόσιας επένδυσης, αλλά ιδιαίτερα της επένδυσης από τον ιδιωτικό τομέα και της προσέλκυσης επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία από το εξωτερικό.

3. Θα επιδιώξουμε να λειτουργήσουμε ως κεντρικό σημείο επαφής και διευκολυντές του έργου που επιτελεί τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας. Θα φέρουμε γύρω από το ίδιο τραπέζι τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, και τον επιχειρηματικό κόσμο γεφυρώνοντας το χάσμα και ενισχύοντας τη μεταξύ τους συνεργασία.

4. Θα δουλέψουμε στενά, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για την καλλιέργεια καινοτόμου πνεύματος μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, στοχεύοντας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης – από το νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο – επιδιώκοντας την καλλιέργεια και διάδοση της επιθυμητής κουλτούρας για δημιουργικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία.

5. Παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίσουμε, μέσα από στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα καλλιεργεί στους νέους τις δεξιότητες που απαιτούνται από το εργατικό δυναμικό του 21ου αιώνα, βοηθώντας τους να προσαρμοστούν και να διακριθούν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

6. Θα στοχεύσουμε στην ενδυνάμωση της διεθνούς διάστασης και της εξωστρέφειας του εθνικού μας συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας, ώστε να επεκτείνουμε τα δίκτυα συνεργασίας των επιστημόνων μας, και να διευρύνουμε τις αγορές για τις τοπικές μας επιχειρήσεις. Επιδιώκοντας την ανάπτυξη στοχευμένων στρατηγικών συνεργασιών με χώρες, οι οποίες έχουν να επιδείξουν θετική πορεία στο πεδίο της καινοτομίας, θα επωφεληθούμε από την ανταλλαγή εμπειριών, ενισχύοντας την προσπάθειά μας για ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας, που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συστατικά.

7. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην θεμελιώδη ανάγκη για διαφύλαξη και υποστήριξη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής αριστείας εντός των ερευνητικών μας κέντρων και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως ένα εργαλείο για διεύρυνση της επιστημονικής μας βάσης και για ανάπτυξη ενός αειφόρου συστήματος καινοτομίας».
 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κυριάκος Κόκκινος διαθέτει πέραν των 30 χρόνων εμπειρίας στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών, ενώ πρόσφερε υπηρεσίες σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων του Τραπεζικού, των Επικοινωνιών (Τηλεπικοινωνίες, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας), του Δημόσιου Τομέα και της Υγείας και Παιδείας. Ως Ανώτατο Διευθυντικό στέλεχος στην ΙΒΜ Ευρώπης, ο κ Κόκκινος υπηρέτησε ως Επικεφαλής του Τομέα Λύσεων και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Νοητικών Συστημάτων (Cognitive Systems Solutions) και Ψηφιακού μετασχηματισμού για τον Τομέα Επικοινωνιών. 

Ως ανήσυχο πνεύμα και άνθρωπος ευρέων δραστηριοτήτων, υπηρέτησε και υπηρέτει σε διάφορους φορείς και οργανισμούς, όπως:

• Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣ στο Ίδρυμα Προωθήσεις Έρευνας ΙΠΕ
• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣ Cyprus Investment Promotion Agency CIPA 
• Συμβούλιο Επιτρόπων του Κυπριακού Ινστιτούτου
• Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων ΟΕΒ 

Σε προηγούμενες θητείες, υπηρέτησε στα Διοικητικά Συμβούλιά του ΚΟΤ, της Αρχής Λιμένων και τη προεδρία του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής.

Έχει βραβευτεί τον Ιανουάριο του 2017 με το Βραβείο του ΚΕΒΕ ‘Business Leader of the Year 2016’ και τον Απρίλιο του 2016 από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Ποιότητάς με το Βραβείο ‘Ηγέτης Ποιότητας 2015’ Cyprus Quality Leader of the year 2015.
 


Η πετυχημένη καριέρα του συνοδεύεται από Πτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές με διακρίσεις στη Αμερική στο κλάδο Ηλεκτρονικής Μηχανικής από το New Jersey institute of Technology και Executive MBA (Strategic Management) από το Henley Management College του Ηνωμένου Βασιλείου.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας