Είναι η ώρα για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών;

Είναι η ώρα για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών;

Είναι η ώρα για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών;

Σύμφωνα με έρευνες, διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την επιτυχία ενός πιθανού νέου προϊόντος ή υπηρεσίας, όπως το πλεονέκτημα προϊόντος, μια συγκεκριμένη αγορά-στόχος και η προσοχή στις προσπάθειες πριν από την ανάπτυξη. Για την επιτυχημένη ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών απαιτείται κάτι περισσότερο από απλή εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών.

Περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή μιας κατάλληλης οργάνωσης για την τόνωση της δημιουργικότητας και τη δημιουργία μιας ξεκάθαρης διαδικασίας ανάπτυξης. Ένα από τα κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών στην Κύπρο είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν συνήθως για να ικανοποιήσουν κάποια λειτουργική απαίτηση.

Στις περισσότερες εταιρείες, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών είναι μια ασυνήθιστη και περιστασιακή απαίτηση, επομένως η πρώτη σκέψη είναι τι είδους ομάδα πρέπει να σχηματιστεί για να το εκτελέσει. Ουσιαστικά, υπάρχουν τρεις επιλογές: λειτουργικές ομάδες, διαλειτουργικές ομάδες έργου ή ένα υβρίδιο των δύο. Για παράδειγμα, μπορεί να βρίσκεται μέσα σε μια συγκεκριμένη λειτουργία ή τμήμα, όπως το τμήμα έρευνας, μάρκετινγκ ή σχεδιασμός. Εναλλακτικά, μπορεί να σχηματιστεί μια συγκεκριμένη διαλειτουργική ομάδα αποτελούμενη από μέλη από διάφορες λειτουργικές ομάδες.

Η δομή της διαχείρισης έργου σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την απόδοση του προϊόντος και υπάρχει μια αυξανόμενη απαίτηση για σημαντικές προσπάθειες στο σχηματισμό και την ανάπτυξη ομάδας. Για παράδειγμα, παρέχετε στην ομάδα τις ικανότητες να διερευνήσει προβλήματα, να διερευνήσει τις αναπόφευκτες διαφωνίες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έργου και να διαχειριστεί τις σχέσεις τόσο εντός όσο και εκτός του έργου.

Οι διαλειτουργικές ομάδες και η ανταλλαγή πληροφοριών τείνουν να ενισχύουν την απόδοση, τη δημιουργικότητα και την ποιότητα συμπεριλαμβάνοντας καταναλωτές και προμηθευτές και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία των ομάδων. Η προσοχή των πελατών και η διαχείριση έργου, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία ομάδων, αυξάνουν την απόδοση της υπηρεσίας. Η ομαδική εργασία για την ανταλλαγή γνώσεων, η εστίαση στον πελάτη και η οργάνωση του έργου ελαχιστοποιούν τον χρόνο για την αγορά, ενώ οι ομάδες που λειτουργούν με πολλαπλές λειτουργίες μπορεί να επιμηκύνουν τη διαδικασία.

Το κόστος μπορεί να μειωθεί με τον καθορισμό σημείων αναφοράς για έργα και προϊόντα, καθώς και με τη συμπερίληψη καταναλωτών και προμηθευτών, αλλά μπορεί επίσης να αυξηθεί με τη χρήση διαλειτουργικών ομάδων. Είναι προφανές ότι η μεγαλύτερη απόδοση σε ορισμένες καταστάσεις δημιουργείται από ένα συνεκτικό μείγμα πρακτικών και την αλληλεπίδρασή τους. Επομένως, είναι η κατάλληλη ώρα για διερεύνηση και ανάπτυξη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα στο σήμερα.

*BSc., MBA, MSc., DBA

Assistant Professor, Head of Hospitality and Tourism Department

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας