Ο ρόλος των FinTechs για επίτευξη της βιωσιμότητας   

Ο ρόλος των FinTechs για επίτευξη της βιωσιμότητας   

Ο ρόλος των FinTechs για επίτευξη της βιωσιμότητας   

Η διαρκής αύξηση των επενδύσεων που λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και ποικιλοτρόπως τον τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Investment Financing & Funding).

Από τα δισεκατομμύρια που επενδύονται σε πράσινα και βιώσιμα προϊόντα (green sustainable products), μέχρι τις θεσμικές προσπάθειες για ουσιαστική ένταξη των κριτηρίων ESG στις διαδικασίες δανεισμού και επενδύσεων, τις δεσμεύσεις των μεγάλων τραπεζών για μηδενικές εκπομπές ρύπων και τις λύσεις που αναπτύσσουν εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinΤechs) για αντιμετώπιση ζητημάτων, με κυριότερα αυτά που  σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον όλα καταδεικνύουν πως o τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη τους και την πραγματική στροφή προς τη Βιωσιμότητα.

Σε ένα εξαιρετικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει χρόνος για αδράνεια. Είναι επίσης ξεκάθαρο πως η χρήση δεδομένων (data) κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η ανάγκη για βιώσιμο εταιρικό μετασχηματισμό είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Άμεσα συνυφασμένη με την ευρύτερη Στρατηγική Πολιτικής Βιωσιμότητας (Sustainability Strategy Policy) ενός οργανισμού είναι και η έννοια της Βιώσιμης Χρηματοδότησης (Sustainable Finance).

Κάτι άλλωστε που επιδιώκουν όλο και περισσότερο οι επενδυτές σε χρηματοοικονομικά προϊόντα (investment products), οι οποίοι ζητούν πλέον επιτακτικά τη διασύνδεση και την ευθυγράμμιση των λύσεων χρηματοδότησης με τη γενικότερη Στρατηγική Βιωσιμότητας του εκδότη ή του παρόχου ή οργανισμού  χρηματοοικονομικής υποστήριξης. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) η οποία έχει εισαγάγει ριζοσπαστικά ρυθμιστικά εργαλεία αποκλειστικά για θέματα Βιωσιμότητας (Road Map on Sustainable Finance).

Υπό αυτές τις συνθήκες ενώ οι περισσότερες εταιρείες και οργανισμοί αναγνωρίζουν την ανάγκη για ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG και την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs) των Ηνωμένων Εθνών, εντούτοις έχει παρατηρηθεί ότι δυσκολεύονται να κατανοήσουν την πραγματική τους έννοια και να καταλήξουν σε μια συγκεκριμένη και στοχευμένη πολιτική για την ορθή εφαρμογή τους. Αποτέλεσμα, πολλές φορές η στρατηγική τους να αποτυγχάνει ή να συνεπάγεται αυξημένο κόστος.

Ο συνδυασμός Τεχνολογίας και Βιωσιμότητας (Technology Transformation & Sustainability) μπορεί να οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα αφού είναι σαφές ότι μπορούν να αλληλοεπιδράσουν θετικά δημιουργώντας ισχυρές συνέργειες. Η Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Fintech) μπορεί να διευκολύνει τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και υποβοηθά παράλληλα στην εφαρμογή των κριτηρίων ESG.

Είναι η τεχνολογική εξέλιξη που ωθεί και παρακινεί τις FinTechs να δώσουν περισσότερη έμφαση και σε ζητήματα Βιωσιμότητας, πέραν του γεγονότος ότι ο καταναλωτής ήδη αναζητά πιο απλές σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις για την εκτέλεση των τραπεζικών του συναλλαγών (digital). Οι εταιρείες FinTech είναι σε θέση και μπορούν να προσφέρουν λύσεις για την προώθηση χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχει αναγνωριστεί διεθνώς η ανάγκη προσαρμογής των ρυθμιστικών πλαισίων και των εποπτικών πρακτικών στα νέα δεδομένα, τα οποία επιτάσσουν δράσεις για την παρακολούθηση νέων συμμετεχόντων στην αγορά, τη διευκόλυνση της ασφαλούς εισόδου νέων προϊόντων και δραστηριοτήτων και ειδικών διαμεσολαβητών, χωρίς να διαταράσσεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χωρίς να κλονίζεται η εμπιστοσύνη και χωρίς να τίθεται εν αμφιβόλω η ικανότητα ανταπόκρισης σε κινδύνους.

Εξίσου σημαντικές και οι υποδομές που σχετίζονται με τα δεδομένα (data), τόσο από άποψη κυβερνοασφάλειας όσο και σε σχέση με τους κινδύνους υπερβολικής συγκέντρωσης, ιδιοκτησίας, προστασίας και απορρήτου των δεδομένων. Σ’ αυτό το περιβάλλον, οι ψηφιακές τεχνολογίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επαναστατικές καινοτομίες για οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αύξηση της διαφάνειας και ακριβή εντοπισμό των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Οι εξελίξεις αυτές ήδη έχουν καταστήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα πολύ πιο αποτελεσματικό στην προσπάθεια για περαιτέρω ενεργοποίηση της Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance). Στην πρώτη γραμμή αυτών των προσπαθειών βρίσκονται τρεις τεχνολογίες: Blockchain, Machine Learning (ML) και Artificial Intelligence (AI) και Internet of Things (IoT).

Και οι τρεις βρίσκονται στο επίκεντρο των λύσεων που προσφέρουν οι FinTechs και μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα ώστε οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί να προσαρμόσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Μπορούν επίσης να τους βοηθήσουν να είναι σε διαρκή συμμόρφωση με ρυθμιστικούς κανονισμούς, να αυξήσουν την ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητά τους και να ενισχύσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης των εργασιών τους.

Εξίσου σημαντική μπορεί να είναι η συμβολή των τεχνολογικών λύσεων που παρέχουν οι FinTechs στην επίτευξη των στόχων Βιωσιμότητας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, που ήδη βλέπουμε πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συνεργάζονται με FinTechs ή ακόμα και να τις εξαγοράσουν ώστε να αξιοποιήσουν τις τεχνολογικές λύσεις που έχουν αναπτύξει για επίτευξη και των δικών τους στόχων. Τεχνολογία και Βιωσιμότητα λοιπόν πάνε μαζί κι αν συνδυαστούν με τον ορθό τρόπο μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη των διεθνών στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης πολύ πιο γρήγορα και δομημένα. 

*Δικηγόρος, Banking Financial Services, ESG & Sustainability Policies, LLB. LLM. LPC, CISL, University of Cambridge

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας