Η Ε.Ε. επικεντρώνεται στις επαγγελματικές δεξιότητες για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης

Η Ε.Ε. επικεντρώνεται στις επαγγελματικές δεξιότητες για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης

Η Ε.Ε. επικεντρώνεται στις επαγγελματικές δεξιότητες για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης

Εν μέσω αυτών των δύσκολων καιρών, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να στηρίξει τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Ουκρανία προκειμένου να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, εφόσον το επιθυμούν. Η ΕΕ μαζί με τα κράτη μέλη της είναι έτοιμη να τους βοηθήσει να χαρτογραφήσουν τα προσόντα τους, να λάβουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και να βρουν θέσεις μαθητείας και εργασίας.

Παράλληλα, συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εκπλήρωση αυτού του στόχου προϋποθέτει τιτάνιες προσπάθειες από την πλευρά των πολιτών, των επιχειρήσεων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από κλάδους της βιομηχανίας σε όλο το φάσμα τους. Σημαίνει, επίσης, ότι πολλοί εργαζόμενοι θα χρειαστεί να μεταπηδήσουν από την εργασία σε παραδοσιακούς κλάδους, οι οποίοι βασίζονται στη χρήση ορυκτών καυσίμων, σε αναδυόμενους «πράσινους» τομείς και σε «πράσινες θέσεις εργασίας» σε όλους τους τομείς, όπου παρατηρείται έλλειψη δεξιοτήτων.

Για παράδειγμα, στον κατασκευαστικό τομέα, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αναμένεται να δημιουργήσει 487.000 νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ μέχρι το 2030. Από αυτές, σχεδόν 70% θα δημιουργηθούν για καταρτισμένους χειρώνακτες εργαζόμενους και μη, οι οποίοι θα διαθέτουν το τυπικό υπόβαθρο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK).

Η ΕΕΚ, μέσω της στενής σύνδεσής της με την αγορά εργασίας και της μάθησης σε εργασιακό περιβάλλον, μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους να επανειδικευθούν σε αυτές τις νέες πράσινες τεχνολογίες και να αλλάξουν εργασία.

Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στον μετασχηματισμό των συστημάτων ΕΕΚ που διαθέτουν, ώστε να συνάδουν με την πράσινη μετάβαση. Ένα παράδειγμα είναι η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Erasmus+, το οποίο βοηθά στη δημιουργία κέντρων επαγγελματικής αριστείας. Τα κέντρα αυτά συγκεντρώνουν ένα ευρύ φάσμα τοπικών εταίρων, με σκοπό τη δημιουργία «οικοσυστημάτων δεξιοτήτων», τα οποία συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ήδη έχουν δρομολογηθεί τα έργα για το GREENOVET, την ευρωπαϊκή πλατφόρμα αριστείας ΕΕΚ για την πράσινη καινοτομία, το EPLUG, την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τον οικολογικό προσανατολισμό των πόλεων και το 3LOE, για την επαγγελματική αριστεία στην πράσινη οικονομία.

Το Σύμφωνο για τις δεξιότητες είναι άλλος ένας τρόπος, με τον οποίο η Επιτροπή βοηθά τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να προετοιμαστούν για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Μέσω της δημιουργίας ενός φόρουμ, όπου όλοι οι εταίροι μπορούν να συζητήσουν για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες και να δημιουργήσουν συμπράξεις, το Σύμφωνο ανταποκρίνεται στη ζήτηση της αγοράς για ταλέντα. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 600 οργανισμοί έχουν δεσμευτεί να εφοδιάσουν 6 εκατομμύρια ανθρώπους με τις σωστές δεξιότητες, κι αυτή είναι μόνο η αρχή.

Ο στόχος μας για το 2030 είναι 60% των ενηλίκων στην ΕΕ να συμμετέχει ετησίως σε προγράμματα κατάρτισης. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν κονδύλια της ΕΕ, για να επενδύσουν στην επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, πέραν της αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει συγχρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα «Ελκυστικότητα και διασύνδεση αγοράς εργασίας με τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση», το οποίο αναπτύσσει στενότερους δεσμούς μεταξύ των σχολών μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη βιομηχανία.

Σε όλη την Ευρώπη, από 16 έως 20 Μαΐου 2022, γιορτάζουμε για έκτη χρονιά, την ετήσια ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και τα οφέλη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας. Μην χάνετε χρόνο.

*Ο Nicolas Schmit είναι ο ευρωπαίος Επίτροπος για την απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς είναι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας