Oι πολλοί κάνουν τη δύναμη

Oι πολλοί κάνουν τη δύναμη

Oι πολλοί κάνουν τη δύναμη

Έχουμε επανειλημμένως εκφράσει την υποστήριξή μας στην υπό συζήτηση μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μία μεταρρύθμιση αναγκαία μιας και κατά κοινή παραδοχή οι δήμοι και οι κοινότητές μας ασφυκτιούν τα τελευταία χρόνια και αδυνατούν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στο κοινό. Για αυτό και έχουμε χαιρετίσει την απόφαση της Βουλής για προώθηση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιπρόσθετα, αξιολογούμε θετικά το γεγονός ότι έχει τεθεί ένα λογικό χρονοδιάγραμμα για το θέμα, όχι μόνο για να καταστεί δυνατή η εκταμίευση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από πλευράς Κομισιόν αλλά και για να μην επιμηκυνθεί η συζήτηση επ’ άπειρον και να παραπεμφθεί το θέμα στις ελληνικές καλένδες, κάτι που είδαμε ουκ ολίγες φορές να συμβαίνει στον χώρο της πολιτικής. 

Εφόσον όλοι μας συμφωνούμε ότι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν απαραίτητη χτες, θα πρέπει να εργαστούμε τώρα μεθοδικά για να έχουμε μια λειτουργική μεταρρύθμιση, επικεντρωμένοι σε θέματα ουσίας. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να στοχεύει σε μια ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργικό εκσυγχρονισμό. Υπογραμμίζουμε ότι ο  στόχος των τοπικών αρχών πρέπει  να είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πολίτες και η βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Αυτό θα γίνει κυρίως με την συνένωση Δήμων και την δημιουργία ισχυρών δομών.

Αν και τώρα προέχει να προχωρήσει η Μεταρρύθμιση και να μην αναλώνεται η συζήτηση σε επιμέρους θέματα που αφορούν τα νομοσχέδια, δεν μπορούμε παρά να μην αναφερθούμε στους σχεδιασμούς που γίνονται για την πρωτεύουσα.

Κατόπιν ώριμης σκέψης και έχοντας υπόψη τη «μεγάλη εικόνα» και όχι συναισθηματισμούς, με τεχνοκρατικά και ποσοτικά κριτήρια, υποστηρίζουμε την εισήγηση που έγινε για συνένωση των δήμων της πρωτεύουσας, ως την μόνη βιώσιμη. Οι συνενώσεις των δήμων είναι εκ των ων ουκ άνευ,  για την ορθή υλοποίηση της Μεταρρύθμισης, έτσι ώστε να είναι λειτουργική και ολοκληρωμένη, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι αποσπασματικές προσεγγίσεις στα θέματα που αφορούν ολόκληρη την πόλη.

Εάν θέλουμε να παραμείνει ζωντανή η προοπτική εφαρμογής νέου μοντέλου διοικητικής διάρθρωσης των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η αποκέντρωση, μέσω της δημιουργία μιας νέας σχέσης τους με το κεντρικό Κράτος, τότε θα πρέπει να δημιουργηθούν μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, με γεωγραφική συνέχεια, πολεοδομική συνοχή και ομοιόμορφες πυκνότητες όσον αφορά στον πληθυσμό.

Με τη δημιουργία μιας νέας, επιχειρησιακά ικανής και υπεύθυνης αυτοδιοίκησης, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αναδιάταξη της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης σε μεγαλύτερη κλίμακα, έτσι ώστε οι ΑΤΑ να αποσυμφορηθούν διοικητικά και να καταστούν οικονομικά αυτοδύναμες, προς όφελος του δημότη, με εξοικονόμηση πόρων και παροχή βελτιωμένων και φθηνότερων υπηρεσιών.

Θεωρούμε ότι θα αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της αποκέντρωσης, με τους δήμους να μπορούν να σχεδιάσουν, να προγραμματίσουν, να υλοποιήσουν και να ελέγξουν τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, όπως άλλωστε επιβάλλει η ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Είναι πολλά τα παραδείγματα ευρωπαϊκών πόλεων που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, στοχεύοντας στην απορρόφηση κονδυλίων από πολλαπλούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ. Αυτό που θέλουμε είναι μια συμπαγής, συνεκτική πρωτεύουσα για όλους τους πολίτες.

Έχοντας λοιπόν ξεκάθαρη την γεωγραφική και αστική συνοχή, ο δήμος θα μπορεί να οργανώσει, σχεδιάσει, μελετήσει και υλοποιήσει με βέλτιστο τρόπο, λύσεις που έχουν ως στόχο την κυκλική οικονομία/διαχείριση αποβλήτων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος, την αξιοποίηση του Πεδιαιου ποταμού, αλλά και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, με την κατάλληλη υποστήριξη από το Κράτος.

Είναι ορθότερο να διαχειρίζεσαι μία συμπαγή περιοχή, με ομοιογενή αστικά χαρακτηριστικά και να εφαρμόζεις αποτελεσματικές δράσεις οριζόντιας εφαρμογής, συνδέοντας λειτουργίες υπερτοπικής σημασίας και δίνοντας λύσεις ολοκληρωμένες σχετικά με την πολεοδομική ανάπτυξη και τη βιώσιμη κινητικότητα. Για παράδειγμα, μια πρωτεύουσα με χωρική συνάφεια θα έχει κυκλοφοριακή διαχείριση για την λεωφόρο Στροβόλου και τη λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη. Εξάλλου, ο Δήμος Στρόβόλου, έτσι όπως έχει μετατοπιστεί το κέντρο της πρωτεύουσας μετά την εισβολή, αποτελεί την καρδιά της πόλης μας, από κυκλοφοριακής απόψεως. Για αυτό και φρονούμε ότι ο Δήμος Στροβόλου δεν μπορεί να λείπει από έναν μητροπολιτικό δήμο της πρωτεύουσας. 

Ένα άλλο θέμα στο οποίο θεωρούμε ότι θα δοθούν ολοκληρωμένες λύσεις είναι η κυκλική οικονομία. Η μεταρρύθμιση θα δώσει στον δήμο τη μεγάλη ευκαιρία να προχωρήσει προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων της οπως ορίζονται από τον ΟΗΕ (SDGs). Ενδεικτικά, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κέντρο επαναχρησιμοποίησης υλικών, με στόχο να αποφεύγεται η ακατάσχετη απόρριψη αποβλήτων και η ρύπανση του περιβάλλοντος. Τα υλικά θα επαναχρησιμοποιούνται είτε επισκευασμένα είτε θα χρησιμεύουν ως πρώτες ύλες για νέα προϊόντα. Κάτι που θα δημιουργήσει και νέες πολύτιμες θέσεις εργασίας.

Εν κατακλείδι, επιμένουμε στο «η ισχύς  εν τη ενώσει».  Μόνο έτσι θα εξοικονομηθούν πόροι, τόσο χρηματικοί όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, για να σχεδιάσουμε την πρωτεύουσα του μέλλοντος, βιώσιμη, πράσινη, έξυπνη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Ας μην ανησυχούμε ότι θα αλλοιωθεί η τοπικότητα των κοινοτήτων μας, τουναντίον πιστεύω ακράδαντα ότι θα διατηρηθεί ως έχει ενώ θα ενισχυθεί η δυναμική του κέντρου λήψεως αποφάσεων και παροχής ουσιωδών υπηρεσιών, που επηρεάζουν άρδην την καθημερινότητα όλων μας που κατοικούμε σε αυτήν την πόλη. Οι πολλοί κάνουν την δύναμη, ας συνεργαστούμε για να δούμε την πρωτεύουσα που αξίζει στην Κύπρο μας.

*Δήμαρχος Στροβόλου 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας