Οι θετικές πτυχές του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Οι θετικές πτυχές του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Οι θετικές πτυχές του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Τους τελευταίους μήνες έχει προκύψει μια συνεχής συζήτηση σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα και τις αδυναμίες που έχουν φανερωθεί αναφορικά με τις διαδικασίες έγκρισης των αιτήσεων των επενδυτών. Η συζήτηση φαίνεται να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις και να επικεντρώνεται στις αδυναμίες του προγράμματος ενώ τις πλείστες φορές παραλείπει να αναδείξει τα οφέλη που προκύπτουν για τον τόπο μας μέσα από αυτό αλλά και τις προοπτικές που δημιουργούνται.

RELATED ARTICLES


 
Η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί μια μονόπλευρη αρνητική εικόνα για το πρόγραμμα, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί δικαιολογία για τις αδυναμίες που έχουν φανερωθεί οι οποίες πλήττουν την εικόνα του τόπου μας. Οι αδυναμίες αυτές πρέπει να επισημαίνονται, πρέπει να μας προβληματίζουν και πρέπει να εξαλείφονται μέσα από ένα ορθολογικό και συνετό διάλογο που θα επιδιώκει τη βελτίωση και την αξιοπιστία του προγράμματος αλλά και την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων. Οφείλουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Ούτε υπερβάλλοντας ζήλος χρειάζεται σε αυτή τη διαδικασία ούτε και μηδενιστικές προσεγγίσεις καθώς άθελα μας αρκετές φορές, μπορεί να συμβάλλουμε, χωρίς να το κατανοούμε, στη μεγέθυνση του προβλήματος.
 
Ας δούμε λοιπόν τα θετικά του προγράμματος, χωρίς ωστόσο επαναλαμβάνω, αυτά να μας ωθούν στο να κλείνουμε τα μάτια στις όποιες αδυναμίες. Σε γενικές γραμμές, το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα έχει βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ και έχει προκαλέσει τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας σε πάρα πολλούς τομείς δραστηριότητας ενώ έχει τοποθετήσει την Κύπρο στον επενδυτικό χάρτη.
 
Εκτός από ένα περιορισμένο αριθμό προβληματικών περιπτώσεων τις οποίες το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να επιληφθεί εφαρμόζοντας τα εργαλεία που το δίνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το πρόγραμμα, ως επί το πλείστο, έχει καταφέρει να φέρει, να εγκαταστήσει και να δραστηριοποιήσει στην Κύπρο σοβαρούς επιχειρηματίες και επενδυτές δημιουργώντας έτσι τεράστιες προοπτικές για την οικονομία µας, οι οποίες δεν περιορίζονται αποκλειστικά στο πλαίσιο του προγράμματος.
 
Ήδη, αρκετοί από τους επενδυτές έχουν προβεί σε επιπρόσθετες επενδύσεις πολλαπλάσιας αξίας, οι οποίες δεν υπολογίζονται στα 8.5 δις που έχουν εισρεύσει στην κυπριακή οικονομία απευθείας από το πρόγραμμα. Την ίδια ώρα, μέσα από την εγκατάσταση και την δραστηριοποίηση τους στην Κύπρο, τα άτομα αυτά, εκτός από νέα κεφάλαια, φέρνουν μαζί τους τεχνογνωσία, εμπειρία, νέες ιδέες και αντιλήψεις, οι οποίες αναπτύσσουν συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό του τόπου μας, δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, οδηγούν σε καινοτομίες, αυξάνουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ωθούν στην ανάπτυξη περισσότερων επιχειρηματικών σχεδίων.
 
Το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο αποδεδειγμένα έχει βοηθήσει στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Η πολιτεία στο σύνολο της σε συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο οφείλει να το αντιμετωπίσει ως τέτοιο, αλλιώς ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι που, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ενδεχομένως να µας οδηγήσουν σε άσχημες περιπέτειες.
 
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι ικανό να απομονώνει τις δυσλειτουργίες που παρουσίασε το πρόγραμμα κατά τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής του. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και μεθοδικά να αξιοποιήσουμε αυτό το πολύτιμο εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας γιατί η κυπριακή οικονομία το έχει ανάγκη.

Δημήτρης Ασσιώτης
Εκτελεστικός Διευθυντής MINTHIS Resort / Golf

 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας