Επιχειρηματική δυσπραγία. Αιτίες, σημάδια και δράσεις για ανάκαμψη

Της Irina Misca  11/11/2019 12:00
Επιχειρηματική δυσπραγία. Αιτίες, σημάδια και δράσεις για ανάκαμψη

Επιχειρηματική δυσπραγία. Αιτίες, σημάδια και δράσεις για ανάκαμψη

Της Irina Misca  11/11/2019 12:00
«Εάν ρίξεις ένα βατράχι κατ’ ευθείαν σε νερό πολύ υψηλής θερμοκρασίας, τότε με μια εκτίναξη των ποδιών του θα πηδήξει αμέσως έξω. Αντίθετα, όταν τοποθετήσεις ένα βατράχι σε μια κατσαρόλα γεμάτη κρύο νερό που αρχίζει να ζεσταίνεται πολύ σιγά, το βατράχι θα κολυμπά άνετα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Καθώς η θερμοκρασία του νερού σιγά σιγά ανεβαίνει και το νερό αρχίζει να γίνεται ζεστό, το βατράχι αρχίζει να αισθάνεται δυσάρεστα αλλά είναι εξουθενωμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιδράσει και να παραμένει απαθές. Το νερό πλέον είναι καυτό και δυστυχώς το βατράχι βράζει και τελικά πεθαίνει.»

Daniel Quinn's The Story of B
 
Όταν τα πρώτα σημάδια της οικονομικής δυσπραγίας αρχίζουν να εμφανίζονται, είναι σημαντικό να τα αναγνωρίζουμε, αντιλαμβανόμενοι ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να επέμβουμε. Τα προβλήματα της κάθε εταιρείας είναι ξεχωριστά και χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης. Η Διευθύντρια της εταιρείας Συμβούλων Αφερεγγυότητας, CITR Cyprus, Irina Misca, αναλύει τα αίτια μιας επιχειρηματικής δυσπραγίας και υποδεικνύει τα σημάδια που θα πρέπει να εντοπίσουν οι επιχειρηματίες για να δράσουν άμεσα και να μπορέσουν να ανακάμψουν.
Αιτίες επιχειρηματικής δυσπραγίας:
  • Αμφιλεγόμενες επενδύσεις: Τα μη λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούν καλές επενδύσεις για μια εταιρεία. Όμως κάποιες φορές φέρουν επιπλέον κόστη ή νέες επιχειρηματικές δράσεις, που δυστυχώς αποσπούν την προσοχή, το χρόνο και σημαντικούς πόρους από τις κύριες ασχολίες της επιχείρησης.
  • Εταιρείες χωρίς διάδοχο:  Οι εταιρείες one-man-show, που διοικούνται δηλαδή από ένα και μόνο άτομο, είναι σύνηθες φαινόμενο. Όταν αυτό το άτομο αποχωρεί, δεν υπάρχει έτοιμος διάδοχος για να αναλάβει και να συνεχίσει το έργο, καταλήγοντας να αποθαρρύνεται το προσωπικό, να πλήττεται η ποιότητα και να χάνει η εταιρεία πελάτες. Επιπλέον, ο εκάστοτε διάδοχος θα πρέπει να πληροί κάποια συγκεκριμένα κριτήρια: πάθος για την εταιρεία,  ηγετικές και διαχειριστικές ικανότητες, δεξιότητες δικτύωσης, καθώς και να μπορεί να δημιουργεί και να διατηρεί στενούς δεσμούς με πελάτες, υπαλλήλους και προμηθευτές.
  • Οι μέτοχοι της εταιρείας: Ο χρόνος και το επίπεδο εμπλοκής που διατίθεται να αφιερώσει ο καθένας στην εταιρεία,  η εμπιστοσύνη μεταξύ τους και οι διαφορετικές προσδοκίες, μπορούν να προκαλέσουν διαφωνίες και αναστάτωση μεταξύ των μετόχων. Οι συνεργασίες θα πρέπει να βασίζονται στις ίδιες αρχές, αξίες και ήθος καθώς στη συνεχή επικοινωνία.
  • Άλλες αιτίες: Η παραβίαση συμβάσεων, οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι μεγάλες νομοθετικές αλλαγές, η οικονομική κρίση ή κάποιες λανθασμένες αποφάσεις της διεύθυνσης, μπορούν επίσης να αποτελέσουν αιτίες οικονομικής δυσπραγίας που μπορεί να προκύψουν σταδιακά και όχι κατ’ ανάγκη ταυτόχρονα.  Αυτό επεμβαίνει στον ρυθμό ανάπτυξης μιας επιχείρησης, κάνοντας μερικές φορές τους επιχειρηματίες να αγνοήσουν τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Αν όμως αναγνωριστούν έγκαιρα μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς χρησιμοποιώντας  τα σωστά εργαλεία.
 
Τα πρώτα σημάδια της οικονομικής δυσπραγίας:
  • Καθυστερούμενα ποσά:  Μέσω μιας οικονομικής αξιολόγησης μιας επιχείρησης, μπορούμε να εντοπίσουμε το επίπεδο της δυσπραγίας. Η πρώτη ένδειξη είναι τα καθυστερούμενα ποσά, και πιο συγκεκριμένα όταν η εταιρεία αδυνατεί να εξοφλήσει χρέη άνω των 60 ημερών.
  • Υπερδανεισμός: Ο υπερδανεισμός κεφαλαίων για να διατηρηθεί η εταιρεία ζωντανή ή για να χρηματοδοτήσει νέες δραστηριότητες, μπορεί να αποβεί ζημιογόνος για την εταιρεία. Το χρέος μπορεί να επιβαρύνει μια επιχείρηση που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, οδηγώντας την τελικά στην κατάρρευση.
  • Αποθέματα: Όταν τα αποθέματα της εταιρείας είναι συνεχώς σε έλλειψη ή η ποιότητα των προϊόντων μειώνεται, φαίνονται τα πρώτα σημάδια επιχειρηματικής δυσπραγίας.
  • Δείκτης φερεγγυότητας: Ο δείκτης φερεγγυότητας υποδεικνύει εάν η ρευστότητα μιας επιχείρησης επαρκεί για να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της, και συνήθως υπολογίζεται σε συνάρτηση με τις τρέχουσες υποχρεώσεις και το συνολικό τους κόστος. Όταν η βασική επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας δημιουργεί συνεχώς ζημιές, είναι σαφές ότι απαιτούνται αλλαγές.
  • Κρυφές ενδείξεις: Εάν τα οικονομικά αρχεία της εταιρείας είναι ελλιπή, χωρίς προβλέψεις και προϋπολογισμούς, ή ακόμα και χωρίς επιχειρηματικό πλάνο, πιθανό κάποιες από τις ενδείξεις που προκαλούν επιχειρηματική δυσπραγία να περάσουν απαρατήρητες.
Εάν πιστεύετε ότι η επιχείρησή σας πιθανό να βρίσκεται σε οικονομική δυσπραγία, επικοινωνήστε άμεσα με έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο Αφερεγγυότητας. Με 20 χρόνια εμπειρίας, η CITR, χρησιμοποιώντας καινοτόμους μηχανισμούς αναδιάρθρωσης, παρέχει εξατομικευμένες λύσεις σε εταιρείες που βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία, στηρίζοντάς τις έως ότου ανακάμψουν. 

Για πληροφορίες: +357 22027621 , office@citr.com.cy, citr.com.cy


Της Irina Misca,
Director CITR Cyprus
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας