Επιτακτική ανάγκη τροποποίησης του Επενδυτικού Νόμου  

  16/10/2019 18:24
Επιτακτική ανάγκη τροποποίησης του Επενδυτικού Νόμου  

Επιτακτική ανάγκη τροποποίησης του Επενδυτικού Νόμου  

  16/10/2019 18:24
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, το επενδυτικό σκηνικό στην Κύπρο παρουσιάζεται ευοίωνο, καθώς η χώρα κατάφερε να αντιστρέψει την αρνητική εικόνα που είχε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα ο ρυθμός ανάπτυξής της να βρίσκεται σε πολύ καλύτερα επίπεδα από την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Απότοκο της ανάπτυξης του επενδυτικού περιβάλλοντος είναι η σημαντική εξέλιξη βασικών πυλώνων της κυπριακής οικονομίας, όπως ο κλάδος των ακινήτων και των κατασκευών, όπου ο ρόλος των ξένων επενδύσεων είναι καταλυτικός.

RELATED ARTICLES


 
Ωστόσο, στο πλαίσιο του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού που υπάρχει, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, πως η προσπάθεια για μια συνεχή μεταρρυθμιστική πολιτική για την αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών και τη θέσπιση γρήγορων διαδικασιών, αποτελεί μονόδρομο ούτως ώστε η Κύπρος να είναι σε θέση να προσελκύει συνεχώς επενδυτές. Είναι για αυτόν το λόγο, που η τροποποίηση και η εφαρμογή νέας απλοποιημένης διαδικασίας για την αδειοδότηση έργων στη βάση του Επενδυτικού Νόμου, που βρίσκεται ήδη ενώπιον της Βουλής, κρίνεται απαραίτητη.
 
Συγκεκριμένα, ως Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων, βλέπουμε τον ανασχεδιασμό και την τροποποίηση του Επενδυτικού Νόμου, ως ένα ακόμα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο θα αποτελέσει τομή στην αντιμετώπιση του αναχρονιστικού συστήματος αδειοδότησης των μεγάλων έργων, αλλά και των κωλυμάτων που προκύπτουν από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο το ρεύμα για τον σχεδιασμό, την προσέλκυση και τη βιωσιμότητα των μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Ταυτόχρονα, με την τροποποίηση του Επενδυτικού Νόμου, θα επιτευχθεί αύξηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειάς της χώρας, καθώς μέσα από την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, τα μέλη του Συνδέσμου μας θα είναι σε θέση να προωθήσουν στρατηγικές συνεργασίες με επενδυτές του εξωτερικού για την υλοποίηση μεγάλων έργων.
 
Παράλληλα, δεδομένου ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι σύνθετος, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια για επιτυχή εφαρμογή του, θα πρέπει να είναι συνεχής, πολυδιάστατη, και να στηρίζεται σε συλλογικό επίπεδο. Ουσιαστικά, πέραν της εφαρμογής του Επενδυτικού Νόμου, το κράτος θα πρέπει να στοχεύσει και στην ευρύτερη τεχνολογική αναβάθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, με πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαμορφώνοντας έτσι μια ευέλικτη κρατική λειτουργία. Ακόμα, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, όπως είναι ο ξενοδοχειακός τομέας, το κράτος, μέσα από γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες, θα πρέπει να στοχεύσει στον εμπλουτισμό του επενδυτικού προϊόντος καθώς και στην περαιτέρω προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρουμε ως τουριστικός και επενδυτικός προορισμός.
 
Πέραν των πιο πάνω, για να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του αύριο και να είμαστε ανταγωνιστικοί, κρίνεται αναγκαία και η συχνότερη παρουσία των αρμόδιων φορέων της Κύπρου σε συνέδρια στο εξωτερικό, με στόχο την ανάδειξη της Κύπρου ως ενός επενδυτικού προορισμού με νομισματική, τραπεζική και νομοθετική σταθερότητα.
 
Η διαμόρφωση ενός βιώσιμου, ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, χρειάζονται αποφασιστικότητα και συνεχή προσπάθεια τόσο από το κράτος όσο και από την κοινωνία. Η αναβάθμιση του Επενδυτικού Νόμου, ο οποίος θα αξιοποιεί την επιθυμία των επιχειρηματιών να επενδύσουν και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου και τον εμπλουτισμό των αναπτυξιακών πηγών της, μπορούν να αναδείξουν την Κύπρο σε ένα κορυφαίο προορισμό επενδύσεων.
 
*Πρόεδρος Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας