Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει αποτελέσματα σε δυο βασικά  μέρη:
  • Ο μετασχηματισμός των υπηρεσιών επικεντρώνεται στη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προϊόντων και στη μετατροπή των υπαρχόντων προϊόντων σε ψηφιακά. Αυτό συνήθως σημαίνει μετατροπή offline διαλέξεων σε βίντεο, δημιουργώντας ψηφιακά κείμενα και κουίζ. Επιπλέον, περιλαμβάνει την παροχή ψηφιακών μέσων επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών και εκπαιδευτικών.
  • Ο μετασχηματισμός των λειτουργιών θα απαιτούσε βασικά την ψηφιοποίηση όλων των κοινών λειτουργιών που έχουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως η είσδοχή φοιτητών, η εγγραφή σε προγράμματα και μαθήματα, η εξέταση, η ανάπτυξη προγραμμάτων και η διασφάλιση της ποιότητας τους. Επιπλέον, υπηρεσίες υποστήριξης, όπως σχεδιασμός μελέτης, διαχείριση εγκαταστάσεων, κατανομή καθηγητών, προγραμματισμός κλπ.

Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην Ανώτατη Εκπαίδευση


Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT)
Οι διαχειριστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιούν ήδη σοβαρές επενδύσεις στο Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT). Έχουμε πολλά έξυπνα πράγματα γύρω μας από smartphones και ρολόγια σε αυτοκίνητα και σπίτια. Αλλά τι γίνεται με μια έξυπνη πανεπιστημιούπολη; Το IoT παρέχει πολλά προηγμένα δεδομένα και βοηθά στην αυτοματοποίηση πολλών χρήσιμων διαδικασιών. Οι έξυπνοι θερμοστάτες μπορούν να εξισορροπήσουν τη θερμοκρασία μέσα στο κτίριο προσαρμόζοντας την εξωτερική και την εσωτερική κατάσταση. Αυτό θα εξοικονομήσει χρήματα για τα πανεπιστήμια και τα κολλέγια και θα δημιουργήσει ένα πιο άνετο περιβάλλον για τους σπουδαστές και τους καθηγητές.


Έξυπνος φωτισμός
Η αντικατάσταση του παραδοσιακού φωτισμού με το LED στο χώρο στάθμευσης τους έσωσε το πανεπιστήμιο του Michigan-Dearborn 21.000 δολάρια ετησίως. Ένα έξυπνο σύστημα φωτισμού σε όλη την πανεπιστημιούπολη θα εξοικονομήσει ακόμα περισσότερα. Οι μελλοντικές πανεπιστημιουπόλεις μπορούν να μετατραπούν σε μίνι έξυπνες πόλεις, εγκαθιστώντας έξυπνα ενημερωτικά περίπτερα, εντοπίζοντας την κίνηση των οχημάτων και των πεζών για να βελτιστοποιήσουν το φορτίο και χρησιμοποιώντας έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα. Οι λύσεις ασφάλειας που βασίζονται στο IoT, συμπεριλαμβανομένης της απομακρυσμένης παρακολούθησης και της πιστοποίησης βάσει βιομετρικών στοιχείων, μπορούν επίσης να υλοποιηθούν.


Blockchain
Το blockchain είναι μια σύγχρονη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και τη μετάδοση πληροφοριών με κατανεμημένο, ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. Οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιούν blockchain για την αποθήκευση δεδομένων φοιτητών, όπως προσωπικά δεδομένα και μαθησιακές επιδόσεις. Το πλεονέκτημα μιας τέτοιας τεχνολογίας μεταξύ άλλων είναι η ασφάλεια. Επιπλέον, blockchain χρησιμοποιείται συνήθως για έλεγχο γνησιότητας, έτσι θα μειώσει σημαντικά την εξαπάτηση.


Ασφάλεια
Με την αυξανόμενη εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής και συσκευών IoT, προέκυψε η ανάγκη να εξασφαλιστεί το δίκτυο από απειλές στον κυβερνοχώρο. Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να εφαρμόσουν νέα εργαλεία που βελτιώνουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όπως τα αναλυτικά στοιχεία συμπεριφοράς χρηστών  τα οποία ανιχνεύουν ύποπτες δραστηριότητες.


Αυξημένη και Εικονική πραγματικότητα (AR /VR)
Άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες στην εκπαίδευση είναι αυξημένη και εικονική πραγματικότητα. Χρησιμοποιούνται ήδη στις αίθουσες διδασκαλίας για να δημιουργήσουν πιο ενημερωτικά μαθήματα, καθώς αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να φέρουν ζώα σε αίθουσες διδασκαλίας ή να μετακινούν ολόκληρη την τάξη στο φεγγάρι. Παρόλο που η VR εξακολουθεί να έχει αποκλεισμούς όσον αφορά το κόστος και το περιεχόμενο, η AR είναι μια πιο προσιτή τεχνολογία, όπως απαιτεί μόνο το κινητό τηλέφωνο. Εκτός από την ενίσχυση της γνώσης στον τομέα της ιατρικής, της μηχανικής και των επιστημών, AR μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πανεπιστημιούπολη για να υποστηρίξει προσανατολισμό για αναψυκτικά.


Τεχνητή Νοημοσύνη
Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, αποτελούν μέρος του παγκόσμιου ψηφιακού μετασχηματισμού και τα ανώτερα ιδρύματα δεν μένουν πίσω. Είναι ζωτικής σημασίας να εφαρμοστεί η τεχνητή νοημοσύνη, όπως το Gen Z χρησιμοποιείται  σε πλατφόρμες όπως το YouTube, το Google και το Amazon και θέλουν να προσαρμοστούν οι μαθησιακές εμπειρίες σε αυτές και να καταναλωθούν όποτε και όπου θέλουν. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο περιεχόμενο και στα συστήματα διαχείρισης της μάθησης για τη δημιουργία περισσότερων εργαλείων εκμάθησης με δυνατότητα τεχνητή νοημοσύνης, τα οποία όχι μόνο δημιουργούν μια απάντηση στους σπουδαστές αλλά παρέχουν σαφή εξήγηση και οδηγό βήμα προς βήμα. Αυτή η προσέγγιση μάθησης θα αυξήσει την αποδοτικότητα των φοιτητών καθώς μπορούν να μάθουν οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Ένα τέτοιο μικρό μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού της πανεπιστημιούπολης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βοηθά τους μαθητές να εγκατασταθούν και να αισθάνονται περισσότερο σαν στο σπίτι. Ως αποτέλεσμα, ο ρυθμός συγκράτησης αυξάνεται και μειώνεται το στρες των νέων.


Αυξημένη προσβασιμότητα
Τα πανεπιστήμια προσπαθούν να κάνουν την εκπαίδευση προσιτή σε άτομα με αναπηρία και  εφαρμόζουν σύγχρονη τεχνολογία, όπως αναγνώριση ομιλίας και μεταγραφή για φοιτητές που είναι κωφοί ή δυσάρεστοι. Οι προηγουμένως αναφερόμενες λύσεις πληροφορικής στις σχολές και τις αίθουσες διδασκαλίας παρέχουν ισότιμη και προσιτή εκπαίδευση για κάθε φοιτητή. Η μεταγραφή των διαλέξεων όχι μόνο βοηθά τους μαθητές με αναπηρίες αλλά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους εκπαιδευόμενους για να αναζητήσουν διαλέξεις και να τις αναθεωρήσουν μετά τα μαθήματα.
Οποιοσδήποτε μετασχηματισμός είναι μια πρόκληση, είναι πολύ δύσκολο να καταστραφούν γνωστές, άνετες προσεγγίσεις και να αντικατασταθούν με κάτι νέο και άγνωστο. Αλλά ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πλέον μια ανάγκη παρά μια επιλογή.
  
*Ο Δρ. Ανδρέας Σιάμαρος είναι Ακαδημαϊκός, Ερευνητής και Σύμβουλος Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας