Καταχρηστικές Ρήτρες Τραπεζών

Νότα Πελεκάνου  19/04/2019 09:30
Καταχρηστικές Ρήτρες Τραπεζών

Καταχρηστικές Ρήτρες Τραπεζών

Νότα Πελεκάνου  19/04/2019 09:30
Η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή στην Κύπρο εξετάζοντας παράπονα καταναλωτών, τα οποία αφορούν συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τις Τράπεζες, έχει κρίνει ως καταχρηστικές αρκετές πρόνοιες οι οποίες περιλαμβάνονται στις συμβάσεις αυτές.

RELATED ARTICLES


Με την έκδοση των αποφάσεων αυτών της Υπηρεσίας, δεν υποχρεούνται οι Τράπεζες να αναθεωρήσουν τις σχετικές πρόνοιες και να τις αφαιρέσουν από τις συμβάσεις τους.

Η Υπηρεσία όμως έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο Δικαστήριο ζητώντας την έκδοση απαγορευτικού διατάγματος ως προς την εφαρμογή των κρινόμενων προνοιών ως καταχρηστικών ρητρών κάτι που δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα. Η καταχρηστικότητα των προνοιών αυτών έχει ελεχθεί και επιβεβαιωθεί και σε σωρεία αποφάσεων διαφόρων Δικαστηρίων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι όμως της Κύπρου, και έχουν αφαιρεθεί οι πρόνοιες αυτές από τις συμβάσεις των Τραπεζών. Οι καταναλωτές όμως, στη σκιά και των αποφάσεων της Υπηρεσίας αλλά και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, μπορούν σε περίπτωση που η Τράπεζα προχωρήσει με δικαστικά μέτρα εναντίον τους σε σχέση με τέτοιου είδους συμβάσεις, να προσβάλουν τις καταχρηστικές πρόνοιες ώστε να μην τους δεσμεύουν.

Η Νότα Πελεκάνου είναι Υπεύθυνη Δικαστηριακού Τμήματος στην Πύργου Βάκης 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας