Αστική ανάπτυξη και αγορά ακινήτων

Αστική ανάπτυξη και αγορά ακινήτων

Αστική ανάπτυξη και αγορά ακινήτων

1. Η Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη έχει μεγάλη επίδραση στην "Αγορά Ακινήτων" αφού δημιουργεί και αυξάνει την "Ζήτηση" για ακίνητα

RELATED ARTICLES


1.1. Αυξάνονται τα εισοδήματα των νοικοκυριών και η ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες. 
1.2. Με την ανάπτυξη δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και οι υφιστάμενες εταιρίες αυξάνουν την ζήτηση για εμπορικούς χώρους.
1.3 Mε την αύξηση των εισοδημάτων αυξάνεται η ζήτηση για καλύτερες και μεγαλύτερες κατοικίες. 
1.4 Η μέτρηση της "Αστικής Ανάπτυξης" μετράτε σαν αύξηση στον μέσο μισθό, ή κατά κεφαλή εισόδημα  (growth in average wage, or per capital income), αλλά και αύξηση στην συνολική απασχόληση  (growth in a City’s total employment). 

2. Αιτίες Οικονομικής Ανάπτυξης 
2.1. Αύξηση Φυσικού Κεφαλαίου:

•    Η αύξηση των εξοπλισμών, των μηχανημάτων και κτηρίων ανά εργαζόμενο 
•    Εχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και του εισοδήματος

2.2. Αύξηση Ανθρώπινου Κεφαλαίου: 
•    Είναι η αύξηση των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω εκπαίδευσης 
•    Αυξάνει την παραγωγικότητα, και τα εισοδήματα   
    
2.3. Τεχνολογική Πρόοδος: 
•    Δημιουργείται με την καλύτερη οργάνωση της παραγωγής και την ανάπτυξη των τεχνολογιών.  
•    Αυξάνουν την παραγωγικότητα και την αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήματος σε μια Αστική Οικονομία

2.4.     Οικονομίες Συγκέντρωσης:
•    Η συγκέντρωση επιχειρήσεων σε μια περιοχή αυξάνει την παραγωγικότητα μέσω της χρήσης κοινών εισροών, της πιο αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς εργασίας, και της διάδοσης τεχνολογικών καινοτομιών

3.    Αστική Οικονομικά Τεχνολογική Ανάπτυξη (Urban Economic Growth from Technological Progress) 
Όπως αναφέρθηκε ποιο πάνω η τεχνολογία αυξάνει το κατά κεφαλή εισόδημα. Εάν για παράδειγμα υποθέσουμε ότι στην πόλη  "Α" σε σχέση με την πόλη "Β"  υπάρχει ελεύθερη διακίνηση εργατικού δυναμικού, τότε η περισσότερο τεχνολογικά ανεπτυγμένη πόλη "Α" με το μεγαλύτερο κατά κεφαλή εισόδημα θα προσελκύσει νέο πληθυσμό (παράδειγμα η Λεμεσός)  και εργασιακές θέσεις μέχρις ότου οι οικονομίες κλίμακας από την αύξηση του πληθυσμού στην πόλη  "Α"  μειώσουν το αρχικά ψηλότερο επίπεδο εισοδήματος στο ίδιο επίπεδο με την πόλη "Β"  στην οποία αυξάνεται το μέσο επίπεδο ικανοποίησης με την μετανάστευση πληθυσμού στην πόλη "Α". 
• Κατά συνέπεια το  ανθρώπινο κεφάλαιο συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη αφού η αύξηση του μορφωτικού επιπέδου αυξάνει την παραγωγικότητα. 
• Ο ανταγωνισμός μεταξύ εργοδοτών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των μισθών και την αύξηση στην τεχνολογική πρόοδο. 


4.    Το Μοντέλο της "Οικονομικής Βάσης" στην Αστική Αγορά Εργασίας (Economic Base Theory)
  
Στην Θεωρία της "Οικονομικής Βάσης" υπάρχουν δύο είδη παραγωγικών δραστηριοτήτων
4.1. Η παραγωγή εξαγωγικών δραστηριοτήτων, δηλαδή τα προϊόντα που παράγονται και πωλούνται εκτός της πόλης παραγωγής   
4.2. Η παραγωγή τοπικών δραστηριοτήτων, δηλαδή τα προϊόντα που παράγονται και καταναλώνονται μέσα στην πόλη που παράγονται.     4.3. Σύμφωνα με την θεωρία της οικονομικής βάσης η απασχόληση στις εξαγωγικές βιομηχανίες ορίζεται ως "Βασική Απασχόληση" (Basic Employment), και η απασχόληση στις τοπικές βιομηχανίες ως "Μη Βασική" (Non Basic Employment). 
Επόμενος, η "Συνολική Απασχόληση" σε μια πόλη είναι το άθροισμα της "Βασική Απασχόλησης"  και της "Μη Βασικής" απασχόλησης.       


Με λίγα λόγια ένα απλό μοντέλο Αστικής Αγοράς Εργασίας μας λέει ότι, 
1. Με την αύξηση των εξαγωγών αυξάνεται η απασχόληση
2. Αυξάνονται  οι εργοδοτουμένοι και ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας
3. Αυξάνονται τα πραγματικά εισοδήματα κατά άτομο
4. Αυξάνοντας την παραγωγή στις εξαγωγικές βιομηχανίες θα έχει θετική επίδραση στην αύξηση του συνολικού εισοδήματος και στην τοπική οικονομία
5. Μέρος του επιπρόσθετου εισοδήματος θα ξοδεύεται σε αγορές τοπικών αγαθών
6. Η αύξηση της απασχόλησης στις τοπικές βιομηχανίες θα αυξήσει την συνολική απασχόληση.  

Εισήγηση
Θα  πρέπει το κράτος σε συνεργασία με τις τράπεζες να βοηθήσουν με σοβαρά οικονομικά κινητρα στην ανάπτυξη όλων των τύπων βιομηχανιών για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε γερές βάσεις ανάπτυξης.

Ο Πασχάλης Θεοφάνους είναι Master of Science in Real Estate (MScRE)

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας