Η διαδικασία παραχώρησης βίζας, τροχοπέδη στην ανάπτυξη των Πανεπιστημίων

Φλώρος Βωνιάτης  22/08/2018 15:50
Η διαδικασία παραχώρησης βίζας, τροχοπέδη στην ανάπτυξη των Πανεπιστημίων

Η διαδικασία παραχώρησης βίζας, τροχοπέδη στην ανάπτυξη των Πανεπιστημίων

Φλώρος Βωνιάτης  22/08/2018 15:50

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Κύπρο, με βάση πρόσφατη έρευνα, είναι ένα πολύ υποσχόμενος τομέας με μεγάλη και συνεχώς αυξανόμενη συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας. Τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου στην προσπάθεια τους για προσέλκυση ποιοτικών και οικονομικά ευκατάστατων φοιτητών στην Κύπρο, ώστε να καταστεί η Κύπρος ανταγωνιστικός προορισμός Ανώτατης Εκπαίδευσης, αντιμετωπίζουν σκληρό ανταγωνισμό από τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια πολλών άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

RELATED ARTICLES


Τα Πανεπιστήμια μας σήμερα ανταγωνίζονται Πανεπιστημιακά Ιδρύματα μεγαλύτερων χωρών με μακράv ακαδημαϊκή παράδοση και ιστορία, τα οποία έχουν αμεσότερη στήριξη και εξυπηρέτηση από τις δικές τους κυβερνητικές υπηρεσίες. Τα Κυπριακά Πανεπιστήμια έχουν τις απαραίτητες κτιριακές υποδομές, κατάλληλα καταρτισμένο Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό και μπορούν να προσελκύσουν φοιτητές από άλλες χώρες. Δυστυχώς, οι διαδικασίες έκδοσης φοιτητικής βίζας είναι ανασταλτικές σε αυτή την προσπάθεια λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών των δικών μας κυβερνητικών υπηρεσιών. Αυτό όχι μόνο δεν υποβοηθά τα δικά μας Πανεπιστήμια να είναι ανταγωνιστικά, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί κλίμα αναξιοπιστίας με τους συνεργάτες εκπαιδευτικούς συμβούλους του εξωτερικού οι οποίοι προτιμούν να στέλνουν φοιτητές σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες διαθέτουν απλές και σύγχρονες διαδικασίες έκδοσης φοιτητικής βίζας. Επίσης σε αυτές τις χώρες δίνεται το δικαίωμα στους φοιτητές να εργάζονται (part time-internship) σε εργασία που αφορά το θέμα σπουδών τους. Στην χώρα μας ούτε αυτό το δικαίωμα παρέχεται, παρά μόνο σε περιορισμένους τομείς εργασίας, που ανταποκρίνονται σε φοιτητές πολύ περιορισμένων κλάδων σπουδών.

Θα πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί ο μηχανισμός που να επιτρέπει στα ίδια τα πανεπιστήμια, αφού εξετάσουν με τα σωστά οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια την αίτηση κάποιου αλλοδαπού  και είναι ικανοποιημένοι, να εκδίδουν προσωρινή φοιτητική βίζα. Με αυτό το τρόπο θα μπορεί να εγγράφεται ο φοιτητής σε πιο μικρό χρονικό διάστημα, και δεν θα καταλήγει σε Πανεπιστήμιο άλλης χώρας. Με την είσοδο του στην χώρα μας, το ίδιο το Πανεπιστήμιο να έχει την ευθύνη για έκδοση κανονικής φοιτητικής βίζας πάντα σε συνεννόηση και με την εποπτεία των κρατικών υπηρεσιών. Το κράτος μπορεί να καθορίσει αυτές τις διαδικασίες, να ζητήσει ανάλογες δεσμεύσεις και  εγγυήσεις από τα Πανεπιστήμια καθώς και να έχει την απόλυτη εποπτεία, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή χρήση αυτής της διακριτικής εξουσίας που θα παρέχει στα Πανεπιστήμια.

Τα Πανεπιστήμιά μας θα πρέπει να λειτουργούν ανταγωνιστικά τόσο για την προσωρινή φοιτητική βίζα όσο και για δυνατότητα εργασίας για απόκτηση εμπειρίας στον κλάδο σπουδών. Παρόμοια συστήματα υπάρχουν σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης και πρέπει να υιοθετηθεί και από την Κύπρο. 

Ο Φλώρος Βωνιάτης είναι CEO και Πρόεδρος Συμβουλίου του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας