Σε ποιες δράσεις προβαίνουν τα Υπουργεία για στήριξη ΜμΕ

InBusinessNews  09/11/2021 16:07
Σε ποιες δράσεις προβαίνουν τα Υπουργεία για στήριξη ΜμΕ

Σε ποιες δράσεις προβαίνουν τα Υπουργεία για στήριξη ΜμΕ

InBusinessNews  09/11/2021 16:07

Για τις δράσεις και τα προγράμματα που υιοθετούν οι κυβερνητικοί φορείς για στήριξη και ενίσχυση των κυπριακών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ανέλυσαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Γεωργία, Εμπορίου και Υφυπουργείου Τουρισμού ενώπιον του συνεδρίου με τίτλο «Αναπτύσσοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για τις επαρχίες Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου».

Συγκεκριμένα ο κ. Κωνσταντής Σπανάχης σημείωσε πως το Υπουργείο Γεωργίας για τον πρωτογενή τομέα υιοθετεί πολιτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας λιγότερα φυτοφάρμακα και λιγότερα αντιβιοτικά στον τομέα της κτηνοτροφίας για παραγωγή υγιεινών προϊόντων και διασφάλισης ενός δίκαιου εισοδήματος για τους αγρότες. Πρόσθεσε πως σύντομα θα εξαγγελθεί το τρίτο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, με στοχευμένες δράσεις, πράσινη ανάπτυξη, κυκλική οικονομία, έξυπνη γεωργία, ανανέωση ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με την γεωργία και ένταξης νεών γεωργών. Στο επενδυτικό μέτρο θα υπάρχουν στοχευμένες δράσεις για τις ορεινές περιοχές, χρηματοδότηση πράσινων καινοτομιών. Αυξημένα κονδύλια για εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών μονάδων και τοποθέτησης φωτοβολταϊκών.

Από πλευράς Υφυπουργείου Τουρισμού η Αντιγόνη Καποδίστρια τόνισε πως λόγω της δύσκολης περιόδου που διανύουμε το Υφυπουργείο αναγκάστηκε να επαναπροσδιορίσει τις ανάγκες των τουριστών και τις τάσεις στη βάση των παγκόσμιων τάσεων και να επανατοποθετήσει την Κύπρο στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη ως μεσογειακή χώρα με πλούσια εμπειρία. Πρόσθεσε πως ανάμεσα στους στόχους είναι η Κύπρος να συμπεριληφθεί στους πρώτους 30 τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως από την 44η θέση που είναι σήμερα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το Υφυπουργείο προβαίνει στις δέουσες ενέργειες και παροχή κινήτρων για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Από τον Ιανουάριου του 2020 βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για προσέλκυση νέων μορφών τουρισμού, παρατεταμένων περιόδων διαμονής, κρατήσεις τελευταίας στιγμής, φιλοξενία digital nomads. Παράλληλα, το Υφυπουργείο καθιέρωσε 12 πιστοποιήσεις που προσυπογράφουν την προσφερόμενη ποιότητα του προϊόντος και υπηρεσιών.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας τόνισε ο Χρίστος Φωτιάδης, Διευθυντής Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, εφαρμόζει διάφορα μέτρα για ενίσχυση των ΜμΕ. Το Υπουργείο έχει θέσει την εύκολη πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδοτικούς πόρους για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τεχνολογική αναβάθμιση, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας, Γεγονός που θα συμβάλει στην αύξηση των εξαγωγών. Ένα από τα βασικά  εργαλεία είναι τα σχέδια χορηγιών τα οποία είναι συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά και επενδυτικά κονδύλια. Συγκεκριμένα θα εξαγγελθούν σχέδια χορηγιών για διάφορες κατηγορίες συνολικής αξίας €310 εκατ. μέσα σε μια 7ετία. Στόχος είναι να εκσυγχρονιστούν οι ΜμΕ, προώθηση της πράσινης οικονομικής, κυκλικής οικονομίας, καινοτομίας και εξωστρέφειας.


Partners: Epic, Ελληνική Τράπεζα, Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας