Φ. Τεκέλας: Τα σημαντικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης των επιχειρήσεων

InBusinessNews  27/05/2021 14:38
Φ. Τεκέλας: Τα σημαντικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης των επιχειρήσεων

Φ. Τεκέλας: Τα σημαντικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης των επιχειρήσεων

InBusinessNews  27/05/2021 14:38

Το 98% των επιχειρήσεων στην Κύπρο είναι πολύ μικρές σε σχέση με τον ορισμό που τίθεται σε επίπεδο ΕΕ, ανέφερε Δρ Φάνος Τεκέλας, Υπεύθυνος Προγράμματος BA (Hons) Business Administration, Λέκτορας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus ο οποίος αναφέρθηκε στα πέντε στάδια ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

  1. Στάδιο ύπαρξης –οι επιχειρήσεις βρίσκονται στο στάδιο οργάνωσης και στόχος τους είναι να παραμείνουν ζωντανές
  2. Στάδιο επιβίωσης – οι επιχειρήσεις μεγαλώνουν σε αυτό το στάδιο και χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο στάδιο όπου η κάθε εταιρεία προσβλέπει ότι θα φθάσει στο στάδιο όπου δεν έχει ούτε κέρδη ούτε ζημιές και διαθέτει μικρό αριθμό υπαλλήλων
  3. Στάδιο επιτυχίας – πιο περίπλοκο καθώς η εταιρεία μεγαλώνει και υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι, ενώ παρατηρείται το φαινόμενο διάφορους managers να μπαίνουν σε διάφορα departments
  4. Απογείωση- οι επιχειρήσεις σε αυτό το στάδιο επενδύουν σε χρήματα διότι στοχεύουν στην ανάπτυξη
  5. Ωρίμανση – Σε αυτό το στάδιο η επιχείρηση έχει μεγαλώσει και γίνεται διαχωρισμός του management από το ownership.

Ο κ. Τεκέλας σημείωσε πως οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαμορφώνουν την στρατηγική τους με διαφορετικά κριτήρια όπως έμφαση σε εξειδικευμένες αγορές (niche markets), διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, ευελιξία λόγω μικρού μεγέθους εταιρίας και ιδιοκτησίας και τάσεις κινδύνων.

Παράλληλα, ο κ. Τεκέλας αναφέρθηκε και στους παράγοντες που επηρεάζουν την στρατηγική των ΜΜΕ κάνοντας λόγο για την εμπειρία, προσωπικότητα και εξειδίκευση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, οι περιορισμένοι πόροι που έχουν στην διάθεση τους οι επιχειρήσεις, καθώς επίσης και εξωγενείς παράγοντες.

Ωστόσο, ο κ. Τεκέλας τόνισε πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ευέλικτες και προσαρμόζονται εύκολα στις κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές.

Οργανωτής: IMH

Partners: Epic, Ελληνική Τράπεζα, Πανεπιστήμιο Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus)

Χορηγοί επικοινωνίας: Περιοδικό IN Business, Περιοδικό GOLD, Πόρταλ REPORTER

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας