Επικοινωνία

 

ΙΜΗ

Αιγάλεω 5, 2057 Στρόβολος
Ταχ. Θυρ. 21185, 1503 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +357 22505555
Fax: +357 22679820
E-mail: info@imhbusiness.com / events@imhbusiness.com
Webpage: www.imhbusiness.com

ΙnBusinessNews IMH logo
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας