anner-cyta-vodafone

ΕΔΣ: Κίνητρα για διατήρηση δημοσίων επενδύσεων σε καιρό περικοπών

InBusinessNews  11/09/2019 19:00
ΕΔΣ: Κίνητρα για διατήρηση δημοσίων επενδύσεων σε καιρό περικοπών

ΕΔΣ: Κίνητρα για διατήρηση δημοσίων επενδύσεων σε καιρό περικοπών

InBusinessNews  11/09/2019 19:00

Κίνητρα ώστε τα Κράτη Μέλη να μην μειώνουν το επίπεδο των δημοσίων επενδύσεων κατά τη διάρκεια των διαδικασιών υπερβολικού ελλείμματος, αλλά και για μεγαλύτερο συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών στην ΕΕ, προτείνει το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο δημοσίευσε την ετήσια έκθεση αξιολόγησης των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ.

RELATED ARTICLES

 
Την έκθεση παρουσίασε ο Πρόεδρός του ΕΔΣ Niels Thygesen, σε συνεδρίαση του Κολεγίου και στη συνέχεια θα την εξηγήσει στους υπουργούς οικονομικών της ευρωζώνης το πρωί του Σαββάτου στο Ελσίνκι.
 
Όπως καταγράφει η έκθεση, "γενικά, σε ορισμένα κράτη μέλη οι δημόσιες επενδύσεις ως μέρος των δημόσιων δαπανών μειώθηκαν κατά μέσο όρο για την περίοδο 2011-2018 σε σύγκριση με την περίοδο 1998-2007".

"Συγκεκριμένα, αυτό συνέβη στην περίπτωση της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Κύπρου, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας , στο Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ιταλία", αναφέρει. 

"Η εξέλιξη αυτή είναι απογοητευτική, διότι τα μακροπρόθεσμα οφέλη των παραγωγικών δημόσιων δαπανών στην εκπαίδευση, την Ε & Α, τις μεταφορές και τις υποδομές πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό", προειδοποιεί.


Η αξιολόγηση περιλαμβάνει ένα αναδρομικό τμήμα που εξετάζει την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος συνόλου δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ και ένα μέρος με ιδέες για το μέλλον και συγκεκριμένα για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να εξελιχθούν οι κανόνες.


Αναλυτικά, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο καταγράφει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών και ζητά στενότερο συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών.


Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η έκθεση: "βάσει αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών για ένα επταετή κύκλο, κλιμακωτά κατά του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, οι στόχοι μεσοπρόθεσμου χρέους θα μπορούσαν να γίνουν συγκεκριμένοι για κάθε χώρα".


Σημειώνεται ότι "οι χώρες υψηλού χρέους θα δεσμευτούν να μειώσουν το χρέος τους και οι χώρες συμμετρικά χαμηλού χρέους θα δεσμευτούν να αυξήσουν τις κυβερνητικές δαπάνες που ενισχύουν την ανάπτυξη, ιδίως εκείνες που έχουν θετικές διασυνοριακές επιπτώσεις".


"Η προτεινόμενη συμφωνία θα εφαρμόσει αποτελεσματικά μια συνολική δημοσιονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ", αναφέρει το ΕΔΣ.

Στην ίδια έκθεση το ΕΔΣ προειδοποιεί ότι "κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, τα κράτη μέλη τείνουν να μειώνουν τις δημόσιες επενδύσεις ως ποσοστό των συνολικών δημόσιων δαπανών και του ΑΕΠ" και ειδικότερα, "το αρχικό επίπεδο δημόσιων επενδύσεων καθορίζει το χώρο για περαιτέρω περικοπές". "Τα κράτη μέλη με χαμηλά αρχικά επίπεδα δημόσιων επενδύσεων ως μερίδιο των τρεχουσών πρωτογενών δαπανών διατηρούν το status quo ή περιορίζουν τις δημόσιες επενδύσεις μόνο οριακά", αναφέρει. 

Από την άλλη πλευρά, τα κράτη μέλη με υψηλά αρχικά επίπεδα δημόσιων επενδύσεων ως μερίδιο των τρεχουσών πρωτογενών δαπανών το έχουν συχνά μειώσει κατά το τελευταίο έτος στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ).


"Τούτο υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής κινήτρων στα κράτη μέλη στο πλαίσιο μιας διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για την προστασία των δημοσίων επενδύσεων και όχι την περικοπή του με στόχο την εγκατάλειψη της ΔΥΕ το συντομότερο δυνατό", προτείνει το ΕΔΣ.


Επιπλέον το ΕΔΣ αναφέρει ότι οι δείκτες δημόσιου χρέους σε ορισμένα κράτη υψηλού χρέους δεν μειώθηκαν επαρκώς κατά τη διάρκεια των οικονομικών περιόδων. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές δεν έκαναν διάκριση μεταξύ των διαφορετικών κρατικών κινδύνων και έτσι τροφοδότησαν τη δημιουργία ρητών και σιωπηρών δημοσιονομικών ανισορροπιών. Επιπλέον, η δέσμη δημοσιονομικών κινήτρων για την κρίση - το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας - παραμέλησε τις αρχικές δημοσιονομικές θέσεις και επιδείνωσε την κατάσταση ορισμένων ήδη ευάλωτων κρατών μελών. Η έλλειψη επαρκούς διαφοροποίησης συνέβαλε στην επακόλουθη προκυκλική συρρίκνωση, αναφέρει το ΕΔΣ.


Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που έχει εντολή να συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη γενική κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ και να αξιολογεί την εφαρμογή του πλαισίου δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας