anner-cyta-vodafone

ΕΕ: Ενισχύει τις ικανότητές της για την αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοχώρο

InBusinessNews  16/04/2018 13:18
ΕΕ: Ενισχύει τις ικανότητές της για την αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοχώρο

ΕΕ: Ενισχύει τις ικανότητές της για την αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοχώρο

InBusinessNews  16/04/2018 13:18
Το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ ενέκρινε στο Λουξεμβούργο συμπεράσματα σχετικά με τις κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο όπου υπογραμμίζεται η σημασία που έχει ένας παγκόσμιος, ανοικτός, ελεύθερος, σταθερός και ασφαλής κυβερνοχώρος, στον οποίο εφαρμόζονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου.

RELATED ARTICLESΤο Συμβούλιο "εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την αυξημένη ικανότητα και προθυμία τρίτων κρατών και μη κρατικών παραγόντων να επιδιώκουν τους στόχους τους αναλαμβάνοντας κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο." Η ΕΕ "θα εξακολουθήσει να ενισχύει τις ικανότητές της για την αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοχώρο". Το Συμβούλιο "καταδικάζει απερίφραστα την κακόβουλη χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως στα περιστατικά με το Wannacry και το NotPetya, τα οποία έχουν προκαλέσει σοβαρή βλάβη και οικονομική ζημία εντός και εκτός των συνόρων της ΕΕ". Τονίζει δε ότι η χρήση ΤΠΕ για δόλιους σκοπούς είναι απαράδεκτη.

Η ΕΕ δηλώνει πρόθυμη να συνεχίσει να εργάζεται, εντός του ΟΗΕ και άλλων κατάλληλων διεθνών φόρουμ, για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή των εθελοντικών μη δεσμευτικών προτύπων, κανόνων και αρχών υπεύθυνης κρατικής συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο.

Επιπλέον το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με τον κανονισμό για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ, μετά την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη με το ΕΚ το Δεκέμβριο του 2017. Αυτό το βήμα ανοίγει το δρόμο για την τελική έγκριση του κειμένου από το Κοινοβούλιο τις επόμενες εβδομάδες.

Ο κανονισμός τροποποιεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την επιβολή υψηλότερων δασμών σε εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία των παραγωγών της ΕΕ από τις ζημίες που προκαλούνται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Ο νέος κανονισμός καθιστά τα μέσα εμπορικής άμυνας της ΕΕ πιο προβλέψιμα, διαφανή και προσβάσιμα, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει αύξηση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας των προσωρινών μέτρων αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων, περιλαμβάνει δε μια περίοδο προ της κοινοποίησης τρεις εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών κατά τη διάρκεια των οποίων δεν θα εφαρμόζονται προσωρινοί δασμοί, καθώς και πρόσθετα δίχτυα ασφαλείας που σχετίζονται με την αποθήκευση. Ο νέος κανονισμός προβλέπει και διεξαγωγή ερευνών χωρίς επίσημη αίτηση από τη βιομηχανία όταν υπάρχει απειλή αντιποίνων από τρίτες χώρες, ενώ εμπλέκει και τα συνδικάτα που θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες μαζί με τη βιομηχανία και να γίνουν ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία, μειώνει δε τη συνήθη περίοδο έρευνας σε περίοδο 7 μηνών, με μέγιστη την περίοδο 8 μηνών.

Ο κανονισμός προβλέπει  επιβολή υψηλότερων δασμών σε περιπτώσεις στρεβλώσεων πρώτων υλών και όπου αυτές οι πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας. Προβλέπει δε να δοθεί στους εισαγωγείς η δυνατότητα να τους επιστραφούν οι δασμοί που εισπράχθηκαν κατά την έρευνα επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των μέτρων εμπορικής άμυνας, ενώ λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα κατά την αξιολόγηση της αποδοχής μιας επιχείρησης και κατά τον καθορισμό του περιθωρίου εξάλειψης της ζημίας.

Η θέση του Συμβουλίου εγκρίθηκε με ειδική πλειοψηφία, με την Ιρλανδία να απέχει και η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο καταψήφισαν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται πλέον να ψηφίσει στην Ολομέλεια σχετικά με το τελικό κείμενο του κανονισμού, ολοκληρώνοντας έτσι τη νομοθετική διαδικασία σε δεύτερη ανάγνωση. Η επίσημη υπογραφή του κανονισμού προβλέπεται στο Στρασβούργο στα τέλη Μαΐου.
 
ΠΗΓΗ: KΥΠΕ
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας