anner-cyta-vodafone

Prodea : Οι νέες επενδύσεις και ο αντίκτυπος από τον Covid-19 στα έσοδα το 2020

InBusinessNews  25/09/2020 11:00
Prodea : Οι νέες επενδύσεις και ο αντίκτυπος από τον Covid-19 στα έσοδα το 2020

Prodea : Οι νέες επενδύσεις και ο αντίκτυπος από τον Covid-19 στα έσοδα το 2020

InBusinessNews  25/09/2020 11:00

Περαιτέρω αύξηση, λόγω των νέων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ομίλου που πραγματοποιήθηκαν το 2019 και τους πρώτους μήνες του 2020, θα παρουσιάσουν φέτος, παρά την πανδημία, τα συνολικά έσοδα της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ, όπως άλλωστε φάνηκε και από τα αποτελέσματα του φετινού, πρώτου εξαμήνου.

RELATED ARTICLES

Ο αντίκτυπος πάντως από την πανδημία δεν παύει να υφίσταται αφού ως αποτέλεσμα της υγειονομικής κρίσης και των κυβερνητικών μέτρων που έχουν ληφθεί στις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος, θα υπάρξει μείωση εσόδων από ενοίκια για το 2020, η οποία εκτιμάται σε 2,5% – 3% επί των ετησιοποιημένων εσόδων από μισθώματα.

Η μείωση προκύπτει δεδομένου ότι οι κύριοι τομείς οι οποίοι επηρεάστηκαν από τον COVID-19 είναι τα καταστήματα /εμπορικοί χώροι (εκτός των υπεραγορών τροφίμων) και τα ξενοδοχεία. Οι παραπάνω τομείς εκπροσωπούν περίπου το 10% των ετησιοποιημένων μισθωμάτων του ομίλου την 30η Ιουνίου 2020. Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα του ομίλου από τους πέντε μεγαλύτερους μισθωτές του ομίλου, ήτοι Εθνική Τράπεζα, Σκλαβενίτης, Ελληνικό Δημόσιο, Cosmote και Ιταλικό Δημόσιο, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 75% περίπου των ετησιοποιημένων εσόδων από μισθώματα την 30 Ιουνίου 2020, δεν έχουν επηρεαστεί από τον COVID-19.

Στην έκθεση της διοίκησης, με αφορμή τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου, αναφέρεται ότι η επίπτωση του COVID 19 στα έσοδα από ξενοδοχειακές και συναφείς υπηρεσίες, δεν μπορεί ακόμα να εκτιμηθεί με εύλογη βεβαιότητα «καθώς τo φαινόμενο βρίσκεται υπό εξέλιξη και η διοίκηση αξιολογεί τα επόμενα βήματα λαμβάνοντας υπόψιν και τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε η κυπριακή κυβέρνηση την 21 Αυγούστου 2020 για την υποστήριξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Αναφορικά με τις αξίες των ακινήτων η αγορά τηρεί μια γενικότερη στάση αναμονής ως προς την επίπτωση του COVID-19 στη ζήτηση εμπορικών ακινήτων, εξαιρουμένων των ακινήτων ξενοδοχειακής χρήσης στα οποία οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και τα λοιπά μέτρα που ελήφθησαν είχαν άμεση επίπτωση».

Η διοίκηση λαμβάνοντας υπ’ όψιν: α) την τρέχουσα οικονομική θέση της εταιρείας και του ομίλου, β) τη διασπορά του χαρτοφυλακίου ακινήτων, γ) το γεγονός ότι ακόμη και αν βραχυπρόθεσμα επηρεαστούν αρνητικά ο κύκλος εργασιών και τα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου, ο επενδυτικός ορίζοντας είναι μακροπρόθεσμος, δ) το γεγονός ότι έχουν διασφαλιστεί τα κεφάλαια που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του βραχυπρόθεσμου / μεσοπρόθεσμου επενδυτικού σχεδίου έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο όμιλος διαθέτει επαρκείς πόρους ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η επιχειρηματική δραστηριότητα και η υλοποίηση του βραχυπρόθεσμου / μεσοπρόθεσμου επενδυτικού του σχεδίου.

Εν μέσω πανδημίας, η εταιρεία συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα εστιάζοντας στο χώρο των εμπορικών αποθηκών και των γραφείων που υιοθετούν τις αρχές της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διακυβέρνησης (Environmental and Social Governance, “ESG”) και λαμβάνοντας υπ’ όψιν πρακτικές για τη διασφάλιση της υγείας και ευεξίας των εργαζομένων (π.χ. ανοιγόμενα παράθυρα, συστήματα μηχανικού αερισμού που διασφαλίζουν την παροχή και την ποιότητα φρέσκου αέρα στο κτίριο). Σημειώνεται ότι η εταιρεία θα ενταχθεί επίσης στο σύστημα έρευνας και αξιολόγησης του ιδρύματος Global Real Estate Sustainability Benchmark («GRESB»), το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των αξιών μέσω της αξιολόγησης και της προώθησης των πρακτικών αειφορίας.

Οι νέες συμφωνίες
Πέραν των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους, πρίν από λίγες ημέρες, μέσα στο Σεπτέμβριο , η εταιρεία ολοκλήρωσε την απόκτηση ενός ακινήτου συνολικής επιφάνειας 12,4 χιλ. τ.μ. στο Μαρκόπουλο Αττικής, το οποίο είναι ήδη μισθωμένο και χρησιμοποιείται ως κέντρο αποθήκευσης και διανομής, ενώ το τίμημα για την απόκτησή του ανήλθε σε 9,9 εκατ. ευρώ.

Μέσα στο καλοκαίρι, η εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση ενός ακινήτου της στην Κόρινθο, με τίμημα 2,94 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ολοκλήρωσε την απόκτηση ενός συγκροτήματος γραφείων συνολικής επιφάνειας 7,1 χιλ. τ.μ., επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 72 και Αγαμέμνονος στο Χαλάνδρι, και ενός κτηρίου γραφείων και καταστημάτων, συνολικής επιφάνειας 1,9 χιλ. τ.μ., επί της οδού Αμφιαράου 44-46, κοντά στο κέντρο της Αθήνας, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 15,4 εκατ. ευρώ και ποσού 1,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη ήταν ότι μέσα στον Ιούλιο, η εταιρεία PIRAEUS TOWER A.E. (όπου συμμετέχει με 30% η Prodea και με 70% η Cante Holdings Ltd, ο κοινός επενδυτικό φορέα του ομίλου Dimand κατά 65% και της EBRD κατά 35%) και ο Δήμος Πειραιά υπέγραψαν τη σύμβαση παραχώρησης για την αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση του Πύργου Πειραιά. Η σύμβαση έχει διάρκεια 99 χρόνια και το αρχικό ετήσιο αντάλλαγμα ανέρχεται σε 1,01 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: newmoney.gr

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας