anner-cyta-vodafone

Deal Μαρινάκη – DDS Holdings: Δημιουργείται ο τρίτος μεγαλύτερος στόλος

InBusinessNews  28/11/2018 17:38
Deal Μαρινάκη – DDS Holdings: Δημιουργείται ο τρίτος μεγαλύτερος στόλος

Deal Μαρινάκη – DDS Holdings: Δημιουργείται ο τρίτος μεγαλύτερος στόλος

InBusinessNews  28/11/2018 17:38
Στη δημιουργία του τρίτου μεγαλυτέρου στόλου παγκοσμίως -εισηγμένου σε χρηματιστήριο- οδηγεί η συμφωνία μεταξύ της Capital Product Partners (CPLP) -συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Ευ.Μαρινάκη- και της DSS Holdings, συμφερόντων του Αμερικανού υπουργού εμπορίου, Willbur Ross, ύψους 1,65 δισ.δολ. που ανακοινώθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, βάσει αυτής της συμφωνίας η CPLP θα αποσχίσει τις δραστηριότητες δεξαμενοπλοίων μεταφοράς αργού και προϊόντων πετρελαίου και θα τις συγχωνεύσει με τις αντίστοιχες δραστηριότητες της DSS Holdings L.P.

Πρόκειται για μία κίνηση που αφορά σε 68 δεξαμενόπλοια τύπου Medium Range (MR) μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου και άλλων προϊόντων, μέσω ενός μικτού στόλου από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως. Η CPLP θα συνεχίσει ως Master Limited Partnership υποστηριζόμενη από μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ναυλώσεις με σταθερή βάση διανομής μερισμάτων και με πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η «ακτινογραφία» της συμφωνίας
Η Capital Product Partners L.P. εταιρεία εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο του Nasdaq, και η DSS Holdings L.P., ιδιωτική εταιρεία και ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες και διαχειριστές παγκοσμίως δεξαμενόπλοιων τύπου ΜR μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου και δεξαμενόπλοιων τύπου Suezmax μεταφοράς αργού πετρελαίου, σύναψαν οριστική συμφωνία συναλλαγής, σύμφωνα με την οποία η CPLP θα αποσπάσει τις δραστηριότητες της, των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, σε ξεχωριστή εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, η οποία θα συγχωνευθεί με τις επιχειρήσεις και τη διαχείριση της DSS στη βάση της συναλλαγής μετοχών για μετοχές.

Η νέα εταιρεία, η οποία θα αποκαλείται Diamond S Shipping Inc., θα είναι ηγέτης στις αγορές δεξαμενόπλοιων αργού και προϊόντων πετρελαίου, επωφελούμενη από ένα ισορροπημένο και μεγάλης κλίμακας χαρτοφυλάκιο πλοίων, ισχυρή διοίκηση και ηγεσία και οικονομικά αποδοτική εμπορική πλατφόρμα. Η συναλλαγή αντικατοπτρίζει τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της DSS για πρόσβαση στις χρηματιστηριακές αγορές σε κατάλληλο εύρος και σε κατάλληλη χρονική στιγμή στο ναυτιλιακό κύκλο, για να δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο θέτοντας τον εαυτό της σε προνομιακή θέση για την περεταίρω συγχώνευση του κλάδου . Η νέα εταιρεία αναμένεται να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και θα έχει την έδρα της στο Greenwich του Κονέκτικατ.

Αυτή η συναλλαγή αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα για τη CPLP, προκειμένου να βελτιώσει την αξία της για τους μετόχους της, συνδυάζοντας τις επιχειρήσεις των δεξαμενόπλοιων με τις αντίστοιχες μιας αξιόλογη εταιρεία που εξειδικεύεται στα δεξαμενόπλοια. Η CPLP προτίθεται να συνεχίσει ως ‘master limited partnership’ (“MLP”), με ένα σύγχρονο στόλο, με μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ναυλώσεις, που παράγουν σταθερές ταμειακές ροές, κυρίως στον τομέα της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και μέσω της ιδιοκτησίας ενός πλοίο ξηρού φορτίου. Η CPLP αναμένει ότι θα είναι σε θέση να προχωρήσει με επιτυχία στην περεταίρω απόκτηση περιουσιακών στοιχείων σε διάφορους κλάδους της ναυτιλίας με στόχο την αύξηση των ταμειακών της ροών και την μελλοντική αύξηση των διανεμομένων κερδών ανά μετοχή.

Η συναλλαγή αποτιμάται στη βάση της καθαρής θέσης με τη CPLP να λαμβάνει 23 εκατομμύρια δολάρια ως αντάλλαγμα υπό μορφή επιπλέον ποσοστού κτήσης 3% στην Diamond S Shipping Inc. που σχετίζεται με ορισμένα πλεονεκτήματα της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις χρηματιστηριακές αγορές και της αύξησης του μεγέθους της. Η συναλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα οι μεριδιούχοι της CPLP να κατέχουν αρχικά περίπου το 33% και οι κάτοχοι μετοχών της DSS να κατέχουν αρχικά περίπου το 67% της νέας εταιρείας (όλα τα ποσοστά συμμετοχής υπόκεινται στις προσαρμογές κλεισίματος). Οι μεριδιούχοι της CPLP θα εξακολουθήσουν επίσης να κατέχουν τις μετοχικές μονάδες τους στη CPLP. Η CPLP σκοπεύει να πραγματοποιήσει reverse split αμέσως μετά το κλείσιμο της συναλλαγής.

Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής
● Το χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων της Diamond S Shipping Inc. θα αποτελείται από το συνδυασμένο στόλο των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού και προϊόντων πετρελαίου των CPLP και DSS, ένα στόλο συνολικά 68 δεξαμενόπλοιων υψηλής ποιότητας, με μέσο όρο ηλικίας τα 7,8 ετη, συμπεριλαμβανομένων 52 δεξαμενοπλοίων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου και 16 πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου, τοποθετώντας τη νέα εισηγμένη εταιρεία σε θέση να αξιοποιήσει τα βελτιωμένα στοιχεία της αγοράς δεξαμενόπλοιων σε μεγαλύτερη κλίμακα.
● Η Diamond S Shipping Inc. αναμένεται να είναι η τρίτη μεγαλύτερη εισηγμένη διαχειρίστρια εταιρεία δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου και η πέμπτη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως.
● Η νέα εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αναμένεται να κατέχει σημαντική κεφαλαιοποίηση, με καθαρό δανεισμό προς την αξία του στόλου να ανέρχεται περίπου στο 60% και με συνολική ρευστότητα να υπερβαίνει τα 90 εκατομμύρια δολάρια.
● Στη νέα εταιρεία θα είναι επικεφαλής η ομάδα διοίκησης της DSS, η οποία διαθέτει σημαντικό ιστορικό ανάπτυξης και επιτυχημένης εμπορικής διαχείρισης.
Διοικητικό Συμβούλιο και Διοίκηση της Diamond S Shipping Inc.
● Ο κ. Craig Stevenson, Jr., Διευθύνων Σύμβουλος της DSS, θα υπηρετήσει ως Διευθύνων Σύμβουλος της Diamond S Shipping Inc. Ο κ. Stevenson διαθέτει πάνω από 40 χρόνια εμπειρία στη ναυτιλία και προηγουμένως ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της OMI, εταιρίας δεξαμενοπλοιων εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Η ομάδα διοίκησης της Diamond S θα συνεχίσει να υπηρετεί σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.
● Το διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρείας θα αποτελείται από επτά μέλη, η πλειοψηφία των οποίων αναμένεται να είναι ανεξάρτητα. Η DSS αρχικά θα ορίσει τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τον Nadim Qureshi, ο οποίος θα υπηρετήσει ως Πρόεδρος, τον Hal Μalone και την Kate Blankenship και η CPLP θα διορίσει αρχικά δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τον Γεράσιμο Καλογηράτο και τον Γεράσιμο Βεντούρη. Το διοικητικό συμβούλιο θα περιλαμβάνει περαιτέρω τον κ. Stevenson και τον Bart Veldhuizen.
● Η Diamond S Shipping Inc. θα συνδυάσει την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη της Capital Ship Management Corp., του σημερινού διαχειριστή του στόλου της CPLP και την οικονομικά αποδοτικής δομή λειτουργίας της DSS. Η Capital Ship Management Corp. θα συνεχίσει να παρέχει εμπορική και τεχνική διαχείριση στα δεξαμενόπλοια αργού και προϊόντων πετρελαίου που συνεισέφερε η CPLP στη Diamond S Shipping Inc.

ΠΗΓΗ: fortunegreece.com
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας