anner-cyta-vodafone

Π. Σεντώνας: Αναλαμβάνονται δράσεις για συμμετοχική Δημοκρατία

InBusinessNews  09/12/2021 10:43
Π. Σεντώνας: Αναλαμβάνονται δράσεις για συμμετοχική Δημοκρατία

Π. Σεντώνας: Αναλαμβάνονται δράσεις για συμμετοχική Δημοκρατία

InBusinessNews  09/12/2021 10:43

Σε τρεις άξονες βασίζονται οι δράσεις του Γραφείου του Επιτρόπου του Πολίτη που στόχο έχουν να εδραιώσουν την συμμετοχική Δημοκρατία και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε από κοινού να επιτευχθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό ανέφερε ο Επίτροπος του Πολίτη, Παναγιώτης Σεντώνας, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με τίτλο «Πολίτες, Πολιτικοί, Πολιτικές: Η δύναμη της συνεργασίας για επίτευξη της Ατζέντας 2030» που διοργάνωσαν η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη και η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Ο Παναγιώτης Σεντώνας ανέπτυξε το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη συμμετοχική Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας πως οι αρχές της συμμετοχικής Δημοκρατίας στην ΕΕ είναι ψηλά στην ατζέντα, με την συμμετοχική προσέγγιση να καθορίζεται από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, ενώ παράλληλα ενσωματώνεται από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης. Πρόσθεσε πως η ΕΕ ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και προτρέπει τα κράτη να παρέχουν τα εργαλεία στις κοινωνίες των πολιτών και τους πολίτες ώστε να συμμετέχουν ενεργά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, είπε, εκτενώς ασχολείται και το Συμβούλιο της Ευρώπης και σε σειρά συστάσεων προτείνει στα κράτη να υιοθετήσουν βιώσιμους μηχανισμούς που να εδράζονται στη συμμετοχικότητα των πολιτών. Την ίδια ώρα, και ο ΟΗΕ μέσω της ατζέντας 2030 υπογραμμίζει την ευθύνη των κρατών να διασφαλίσουν την χωρίς εμπόδια συμμετοχική Δημοκρατία.

Ο κ. Σεντώνας τόνισε πως η σημασία της συμμετοχικότητας βρίσκεται στο σημείο όπου υπάρχει η βούληση όσων λαμβάνουν αποφάσεις και η σημασία που έχει η αξιοποίηση δεδομένων και γνώση που παράγουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και η εμπειρογνωμοσύνη των ειδικών. Η φωνή των πολιτών είναι εξίσου σημαντικοί καθώς οι πολίτες είναι ειδικοί για την δική τους ζωή οι οποίοι μέσα από τα βιώματα τους μπορούν να γνωρίζουν τον αντίκτυπο στη ζωή τους που έχει η κάθε πολιτικής.

Σε ό,τι αφορά τις δράσεις του Γραφείου του Επιτρόπου του Πολίτη για την εδραίωση της συμμετοχικής Δημοκρατίας στην Κύπρο, ο κ. Σεντώνας σημείωσε πως εδράζονται σε τρεις πυλώνες. Το πολιτικό πλαίσιο, το νομοθετικό ή θεσμικό πλαίσιο και η καλλιέργεια της κουλτούρας ενεργούς συμμετοχής των πολιτών.

Στον πυλώνα του πολιτικού πλαισίου, σημαντική δράση είναι η δημιουργία στρατηγικής για την ενεργό πολιτότητα και να καθοριστούν οι διαδρομές για επίτευξη της ενεργού συμμετοχής. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το Γραφείο του Πολίτης θα προχωρήσει την ερχόμενη άνοιξη την διοργάνωση του φόρουμ για την Δημοκρατία όπου θα αναλυθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη δημοκρατία, ενώ πριν τη διοργάνωση του φόρουμ θα προηγηθεί το εργαστήριο δημιουργίας ιδεών.

Στον πυλώνα του νομοθετικού πλαισίου, ο κ. Σεντώνας στάθηκε στον περί πρωτοβουλίας των πολιτών νόμος του 2017 που αποτελεί ένα σημαντικό νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε και θεσμοθετεί τη δυνατότητα των πολιτών να καταθέτουν θέματα ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου μετά τη συλλογική αριθμού υπογραφών. Πρόσθεσε πως σε συνεργασία με το Υφυπουργείου Καινοτομίας ετοιμάζεται η ψηφιακή πλατφόρμα.

Στον πυλώνα της καλλιέργειας κουλτούρας ενεργούς συμμετοχής, ο κ. Σεντώνας σημείωσε πως σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα λειτουργήσει το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Πολιτών και ο θεσμός αυτός αποτελεί μια προσπάθεια εξασφάλιση πρόσβαση των πολιτών στην πληροφόρηση. Παράλληλα, θα υλοποιηθεί μετά τα Χριστούγεννα το Πρόγραμμα Καινοτομίας και Συμμετοχικής Δημοκρατίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου όπου με τη βοήθεια εκπαιδευτών και εργαστηρίων θα πραγματοποιηθούν μελέτες τα ευρήματα των οποίων θα παρουσιαστούν στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής αλλά και τεχνοκράτες προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη διάδραση. Επίσης, θα τρέξει και το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων ενεργού συμμετοχής, ενώ γίνεται ο εθνικός συντονισμός για το ευρωπαϊκό έτος νεολαίας 2022.

Μέσα από το Συνέδριο στόχος του Γραφείου Επιτρόπου του Πολίτη, ανέφερε ο κ. Σεντώνας είναι να αναδειχθεί η σημαντικότητα της συμμετοχικότητας και ο συνσχεδιασμός που διέπουν όλους τους στόχους του 2030 και «όλοι θα πρέπει να κοιτάξουμε προς την ίδια κατεύθυνση, πολιτικοί, ακαδημαϊκή, επιχειρηματική κοινότητα και πολίτες». Μέσα από την διάδραση, τόνισε, προκύπτει συνεργασία.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας