anner-cyta-vodafone

PwC: Με τη δύναμη των millennials

InBusinessNews  13/09/2020 07:01
PwC: Με τη δύναμη των millennials
Φίλιππος Σώσειλος - Άννα Λοΐζου - Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

PwC: Με τη δύναμη των millennials

InBusinessNews  13/09/2020 07:01
Στη δύναμη των millennials πιστεύει η PwC, τρία στελέχη της οποίας μίλησαν για τις προκλήσεις που επέφερε η πανδημία του covid-19, τα δεδομένα της νέας εποχής, τη διαδοχή στις επιχειρήσεις αλλά και για τον τρόπο που ο δικός τους οργανισμός έχει γίνει πιο ευέλικτος, ώστε να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις των καιρών, των επαγγελματιών και των νέων ηγετών.

RELATED ARTICLES


 
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου - Συνέταιρος και επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών PwC
Ποιες μεγάλες αλλαγές θα δούμε στον κόσμο του επιχειρείν κατά τα επόμενα χρόνια και τι γενικά να αναμένουμε τη νέα δεκαετία;
H κρίση που βιώνουμε σήμερα, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του covid-19, έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον επιχειρηματικό κόσμο και στις οικονομίες γενικότερα. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ψηφιακή επανάσταση που είχε ήδη ξεκινήσει, τώρα αποκτά μια νέα δυναμική. Οι προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων έφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη για γρήγορη προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή, η οποία πλέον είναι απαραίτητη για την επιβίωση και την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην επόμενη δεκαετία αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης δεδομένων, στην ψηφιοποίηση και γενικά στη χρήση της τεχνολογίας με πρωτοποριακό τρόπο, σαν ένα από τα κυριότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα οποιασδήποτε επιχείρησης. Επιπλέον, ως επακόλουθο της κρίσης, οι επιχειρηματικοί ηγέτες σήμερα καλούνται να επανεξετάσουν τη στρατηγική, τη δομή και τις διαδικασίες των εταιρειών τους και να υιοθετήσουν νέα, ευέλικτα μοντέλα, που να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα.

Πόσο θα επηρεαστεί η Κύπρος από τις εξελίξεις;
Οι κυπριακές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων. Είναι γι’ αυτό τον λόγο επιτακτική η ανάγκη να επιταχύνουν τους ρυθμούς προσαρμογής στην ψηφιακή εποχή και να δημιουργήσουν νέα μοντέλα ανάπτυξης, τα οποία να λαμβάνουν υπόψη τον ανταγωνισμό, τις τεχνολογικές και άλλες τάσεις της αγοράς, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην υιοθέτηση πιο σύγχρονων και ευέλικτων τρόπων επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας.

Ποια είναι, σήμερα, τα μεγαλύτερα προβλήματα της κυπριακής επιχειρηματικότητας;
Η επιχειρηματική κοινότητα σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα που δημιούργησε η πανδημία του covid-19 και να θέσει γερές βάσεις για την επόμενη μέρα, διαμορφώνοντας ένα νέο οικονομικό μοντέλο. Έκθεση της PwC Κύπρου με τίτλο - Covid-19: Impact of the pandemic on the cyprus economy - εκτιμά τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας βάσει δύο σεναρίων. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο συνολικός αντίκτυπος στο ΑΕΠ, σε ένα σενάριο που βασίζεται στην άρση των περιορισμών και στη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα μετά από σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, κυμαίνεται γύρω στο -7,6%, ενώ στην περίπτωση ενός νέου παρατεταμένου lockdown, λόγων μιας νέας έξαρσης του ιού και κατ’ επέκταση αύξησης των κρουσμάτων, ο αντίκτυπος αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερος γύρω στο -13,5%. Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις χρειάζεται ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί.

Πώς ενεργούμε, λοιπόν, ώστε να βάλουμε δυναμικά τη χώρα μας στην τροχιά των αλλαγών;
Κάθε κρίση αναδεικνύει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των ανθρώπων, των επιχειρήσεων, αλλά και μιας χώρας. Μέσα από την κρίση που βιώνουμε σήμερα επιβεβαιώνουμε, για ακόμη μια φορά, τη συνεργασία και τη συλλογικότητα που χαρακτηρίζει την κοινωνία μας, αλλά και την ποιότητα του επαγγελματικού δυναμικού που διαθέτουμε.

Ωστόσο, την περίοδο αυτή, διαφάνηκαν πιο έντονα και οι αδυναμίες που ήδη γνωρίζουμε, όπως η υπερβολική εξάρτηση από συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και η ανάγκη για αναβάθμιση της ψηφιακής και τεχνολογικής υποδομής. Η μελέτη Restart Cyprus της PwC Κύπρου περιλαμβάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις, που απευθύνονται στην πολιτεία και στην επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο τη θεμελίωση ενός νέου βιώσιμου οικονομικού μοντέλου.
Σύμφωνα με τη μελέτη, είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε στις απαραίτητες αλλαγές για αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στην αξιοποίηση και στην ενίσχυση της δυναμικής των αλλαγών, που ήδη ξεκίνησαν να υλοποιούνται την περίοδο της κρίσης μέσα από την αποτελεσματική συνεργασία κράτους και ιδιωτικού τομέα.

 
Φίλιππος Σώσειλος - Συνέταιρος, συμβουλευτικές υπηρεσίες PwC
Ως εταιρεία που παρέχει συμβουλές στα θέματα διαδοχής, πόσο δύσκολη εκτιμάτε ότι είναι η όλη διαδικασία για τις οικογενειακές επιχειρήσεις;
Η διαδικασία της διαδοχής αποτελεί πολύ μεγάλη πρόκληση για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Η έγκαιρη διαδοχή προστατεύει τις επιχειρήσεις από την απώλεια αξίας και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα για το μέλλον. Εντούτοις, παρατηρείται γενικά μια απροθυμία και έλλειψη τόλμης από μέρους τους να διαχειριστούν έγκαιρα τα ζητήματα διαδοχής. Είναι κατανοητό πως αυτά είναι ευαίσθητα και αρκετές φορές προκαλούν αναστάτωση.

Θα μπορούσατε να γίνετε πιο συγκεκριμένος;
Η συνύπαρξη διαφόρων γενεών μέσα σε μια οικογενειακή επιχείρηση μπορεί να προκαλέσει διαφωνίες, λόγω των διαφορετικών οπτικών και απόψεων που συνήθως επικρατούν. Oι οικογένειες πρέπει να διαχειριστούν τη διαδοχή σε θέματα ιδιοκτησιακά αλλά και διοικητικά. Ο τρόπος αντιμετώπισης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που πρέπει να τύχουν χειρισμού, καθώς και από το στάδιο ωριμότητας, αλλά και επαγγελματισμού που χαρακτηρίζει τις εταιρείες. Το θετικό είναι πως υπάρχουν συγκεκριμένες και πρακτικές λύσεις για όλα αυτά τα ζητήματα. Προϋπόθεση για ομαλή διευθέτηση των θεμάτων αυτών είναι η μεθοδευμένη συζήτηση με ανοιχτό μυαλό, μεταξύ των εμπλεκομένων μελών της οικογένειας, με σεβασμό προς όλους και κύριο γνώμονα τη διατήρηση μιας εύρωστης επιχείρησης.

Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα γενικό προφίλ των millennial επιχειρηματιών και επαγγελματιών;
Οι millennial επιχειρηματίες και στελέχη είναι νεαροί με υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο που ξεκινούν την επαγγελματική τους πορεία με αισιοδοξία, καθώς πιστεύουν στις ικανότητές τους και έχουν διάθεση για καινοτομία και δημιουργικότητα. Τους χαρακτηρίζει η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντιλαμβάνονται τον κρίσιμο ρόλο της τεχνολογίας και την ανάγκη των εταιρειών τους να εκσυγχρονιστούν. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτής της γενιάς αποτέλεσαν ισχυρό εφόδιο για τις επιχειρήσεις την περίοδο της κρίσης, καθώς πολλές από αυτές αναγκάστηκαν, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να υιοθετήσουν ευέλικτες πρακτικές εξ αποστάσεως εργασίας.

Ποιες προκλήσεις έχουν ενώπιόν τους;
Η μεγαλύτερη τους πρόκληση σε προσωπικό επίπεδο είναι η επαγγελματική τους καταξίωση, το χτίσιμο προσωπικής αξιοπιστίας και η αναγνώριση στο ευρύτερο επαγγελματικό και κοινωνικό σύνολο.

Οι προκλήσεις στη διοίκηση της επιχείρησής τους αφορούν, κυρίως, θέματα όπως τον εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού μοντέλου, την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών με νέα προϊόντα και σε νέες αγορές, ζητήματα εισαγωγής τεχνολογίας και αύξησης της παραγωγικότητας και ευρύτερα θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, με έμφαση στη διαχείριση του γεγονότος πως στον σημερινό εργασιακό χώρο συνυπάρχουν, τουλάχιστον, τρεις γενιές εργαζομένων.

 
Άννα Λοΐζου - Συνέταιρος και επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού PwC
Πώς οι millennials μεταβάλλουν το πρόσωπο του κυπριακού επιχειρείν;
Οι millennials έχουν αρχίσει να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους στις οικογενειακές επιχειρήσεις και επιπλέον δραστηριοποιούνται με την ίδρυση των δικών τους εταιρειών. Μέσα από τη μελέτη της PwC με τίτλο: Global NextGen Survey 2019, είναι εμφανές ότι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που χρειάζονται, αλλά και τις προοπτικές, για να καταστούν αποτελεσματικοί ηγέτες. Πέραν του 70% των millennials, που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή, θεωρούν ως βασικές για το μέλλον της επιχείρησής τους τις δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων και τις ηγετικές ικανότητες. Αυτές είναι που αναγνωρίζουν και οι ίδιοι στον εαυτό τους ως τα πιο δυνατά τους σημεία. Επιπλέον, πιστεύουν ότι μπορούν να προσθέσουν σημαντική αξία στις επιχειρήσεις τους σε ορισμένους τομείς.

Αυτοί περιλαμβάνουν τον επαγγελματισμό στις πρακτικές διαχείρισης της εταιρείας, τη δημιουργία ενός ξεκάθαρου σκοπού ύπαρξης της επιχείρησης, την προσέλκυση και ενίσχυση ταλαντούχου προσωπικού και την ανάπτυξη ψηφιακής επιχειρησιακής στρατηγικής. Μάλιστα, σχεδόν τα δύο τρίτα των millennial ηγετών πιστεύουν ότι μπορούν να προετοιμάσουν τις εταιρείες τους για την ψηφιακή εποχή.

Πώς θα πρέπει να τοποθετηθούν έναντι των προκλήσεων;
Οι millennial ηγέτες αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, από τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών, τις νέες τεχνολογίες και την οικονομική αβεβαιότητα.

Για να μπορέσουν οι millennial ηγέτες να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, πρέπει να κερδίσουν πρώτα την εμπιστοσύνη των σημερινών ηγετών και να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας σε ανώτατο επίπεδο. Παράλληλα, οι σημερινοί ηγέτες πρέπει να αναγνωρίσουν τις ψηφιακές και ηγετικές ικανότητες των millenials και να βρουν αποτελεσματικότερους τρόπους για να τους βοηθήσουν να κάνουν τη μετάβαση σε ανώτερους ηγετικούς ρόλους. Καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την αναπόφευκτη μετάβαση ηγεσίας μεταξύ γενεών, η προθυμία και η εξυπνάδα, με την οποία και οι δύο γενιές προσεγγίζουν αυτά τα καθήκοντα, θα καθορίσουν το μέλλον των επιχειρήσεών τους.

Η δική σας επιχείρηση πόσο ευέλικτη έχει γίνει και με ποιους τρόπους, ώστε να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των millennials;
Από τον Ιούνιο του 2019, η PwC Κύπρου έχει υιοθετήσει το πρωτοποριακό πρόγραμμα everyday flexibility. Πρόκειται για ένα νέο πλαίσιο ευέλικτης εργασίας, που δίνει στα μέλη του προσωπικό την ευκαιρία να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο του χρόνου τους, προσφέροντας ευελιξία ως προς το πού, πώς και πότε θα εργαστούν. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ισχυρή τεχνολογική υποδομή του οργανισμού, επέτρεψε στους ανθρώπους μας να εργάζονται με ασφάλεια από το σπίτι τους, πριν από την επιβολή των αυστηρών περιοριστικών μέτρων για αποφυγή της εξάπλωσης του covid-19, προσφέροντας απρόσκοπτα ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας.

Πώς εφαρμόζεται στην πράξη το πρόγραμμα Everyday flexibility;
Μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα ευέλικτου προγράμματος εργασίας εντός των καθημερινών ή και εβδομαδιαίων εργάσιμων ωρών, η επιλογή για εργασία εξ αποστάσεως, αλλά και η πιθανότητα για προσωρινή διακοπή της εργασίας για διάστημα από τρεις μέχρι δώδεκα μήνες. Δίνεται, επίσης, η ευκαιρία σε όποιον το επιθυμεί για μείωση του αριθμού των εργάσιμων ωρών του. Επιπρόσθετα, εισάγεται ο θεσμός του καταμερισμού εργασίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επαγγελματιών, αλλά και η δυνατότητα για εποχική απασχόληση, η οποία συνδυάζει περιόδους αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας.

Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα με παράλληλες στοχεύσεις.
Ακριβώς. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι από τον Ιανουάριο του 2020 έχουμε, επίσης, προχωρήσει στην υιοθέτηση του προγράμματος dress for the occasion. Με αυτό παρέχουμε ευελιξία στο προσωπικό και στο επαγγελματικό του ντύσιμο, καθιερώνοντας το business casual για την εργασία στο γραφείο και δίνοντας την ευχέρεια στον κάθε ένα να ντυθεί όπως κρίνει κατάλληλο, ανάλογα με τις υποχρεώσεις της ημέρας του. Στην PwC αναζητούμε συνεχώς καινούργιους τρόπους για να δημιουργήσουμε ένα πιο ευχάριστο και ευέλικτο χώρο εργασίας, που να δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό να νιώθει άνετα και να μπορεί να συνδυάζει τις απαιτήσεις της εργασίας και της σταδιοδρομίας του με τις προσωπικές του φιλοδοξίες και τις οικογενειακές ή άλλες υποχρεώσεις του.
 
 
Η γενιά των ευθυνών και των απαιτήσεων
Για τις προκλήσεις, τον ρόλο τους, τους επαγγελματικούς στόχους και τις φιλοδοξίες τους μιλούν τέσσερις millennials της PwC.
 
Ιωάννα Χαραλάμπους, Κωνσταντίνος Κουμίδης, Σταύρη Ζήνωνος και Pauline Shahabian
 
 
Ιωάννα Χαραλάμπους - Ανώτερη διευθύντρια συμβουλευτικών υπηρεσιών τομέα ανάπτυξης γης, PwC
Ευκαιρίες
Για τους millennials κάθε θέση εργασίας ισοδυναμεί με νέες ευκαιρίες εξέλιξης. Η έλλειψη αναγνώρισης και ανάπτυξης πολλές φορές τους οδηγεί στην αλλαγή εργασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς αυτό που αναζητούν είναι ένα εργασιακό περιβάλλον με νέες επαγγελματικές προκλήσεις. Αυτή η συχνή μεταπήδηση από μια θέση εργασίας σε άλλη, γνωστή και με τον όρο job-hopping, μπορεί να τους αποτρέψει από το να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για τον συγκεκριμένο κλάδο ή εταιρεία. Ταυτόχρονα, η συχνή αλλαγή εργασίας μπορεί να θεωρηθεί από τους εργοδότες ως έλλειψη εστίασης, κατεύθυνσης και ωριμότητας.

Συνύπαρξη
Μεγάλη πρόκληση για τους millennials είναι, επίσης, η συνεργασία τους με άλλες, πιο παραδοσιακές γενιές στον εργασιακό χώρο. Διαφορετικές απόψεις, αλλιώτικα ταλέντα, των οποίων η συνύπαρξη δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η γεφύρωση των γενεών, η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και των διαφορετικών απόψεων της κάθε μιας είναι το κλειδί της επιτυχίας ενός οργανισμού.

Προσόντα
Οι millennials θεωρούνται η γενιά με τα περισσότερα προσόντα, από όσες έχουν εισέλθει μέχρι σήμερα στον επαγγελματικό χώρο. Το υψηλό εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, η φιλοδοξία και η ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της επιτυχίας τους.

Η φοβερή εξοικείωσή τους με την τεχνολογία και οι καινοτόμες ιδέες τους είναι στοιχεία που τους ξεχωρίζουν από τις προηγούμενες γενιές. Έχουν μεγαλώσει με το διαδίκτυο, τους φορητούς υπολογιστές και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ως εκ τούτου είναι αυτοί που θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό μιας επιχείρησης με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας.

Ισορροπίες
Oι millennials δεν είναι τόσο πρόθυμοι όσο οι προηγούμενες γενιές να θυσιάσουν την προσωπική τους ζωή για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Τους αρέσει να εργάζονται σκληρά, αλλά θέλουν να είναι σε μια εταιρεία που να σέβεται την επιθυμία τους για επίτευξη ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Με τη νοοτροπία αυτή βοηθούν στη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου περιβάλλοντος εργασίας.

Εξέλιξη
Στόχος μου είναι να συνεχίσω να εξελίσσομαι και να παραμένω ενήμερη για τις τελευταίες τάσεις του τομέα ανάπτυξης γης, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους και επιτυχημένους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας. Προσδοκώ να μεταδίδω τις γνώσεις και το πάθος για τη δουλειά μου στους συναδέλφους, στους πελάτες και στους συνεργάτες μου και παράλληλα να βρίσκω καινοτόμες λύσεις για να εκτελώ τα καθημερινά μου καθήκοντα με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Ως εργαζόμενη μητέρα, σε ένα περιβάλλον με πολλές απαιτήσεις, έχω σκοπό να ενθαρρύνω τους νεότερους συναδέλφους μου να επιδιώξουν την ισορροπία ανάμεσα σε δουλειά, προσωπική ζωή και μητρότητα ή πατρότητα, αλλά και να προωθήσω έναν πιο ευέλικτο περιβάλλον εργασίας για όλους.

 
Κωνσταντίνος Κουμίδης - Risk assurance services, PwC
Αξιοποίηση
Οι millennials είναι άτομα με υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και έτοιμοι να βάλουν τη δική τους σφραγίδα στον επαγγελματικό χώρο. Είναι επαγγελματίες με μεγάλες φιλοδοξίες και επιθυμία για γρήγορη ανέλιξη, που έχουν χαρακτηριστεί από πολλούς ως η πιο ανυπόμονη γενιά στην εργασία. Η κουλτούρα, καθώς και το επίπεδο της τεχνολογίας εκεί όπου εργάζονται, θεωρούνται από τους ίδιους πρωτίστης σημασίας. Η πρώτη μεγάλη πρόκληση γι’ αυτούς, είναι να αξιοποιήσουν με τον κατάλληλο τρόπο τα παραπάνω χαρακτηριστικά τους, προς όφελος των ιδίων καθώς και του εργοδότη τους.

Εδραίωση
Ταυτόχρονα, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι σήμερα οι millennials είναι η συνύπαρξή τους με τις προηγούμενες επαγγελματικά εδραιωμένες γενιές εργαζομένων. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο ρόλος του εργοδότη στο πάντρεμα των διαφόρων γενεών στην εργασία, καθώς και στο να ικανοποιήσουν τα θέλω της νέας γενιάς είναι σημαντικός.
 
Ενίσχυση
Ένα millennial στέλεχος μπορεί να προσφέρει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης, καθώς αναζητά την ευθύνη και επιθυμεί να γνωρίζει με διαφάνεια τι πρέπει να κάνει, για να πετύχει τους στόχους του. Η ικανότητα των millennials να είναι ευέλικτοι, φιλόδοξοι και να προσαρμόζονται σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, καθώς επίσης και η τάση που έχουν για καινοτομία θα μπορούσε να οδηγήσει μια ήδη καθιερωμένη επιχείρηση σε καινούργιες αγορές και υπηρεσίες.
 
Διαφάνεια
Ως αποτέλεσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού και του αυστηρότερου εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την τεχνολογία και την κυβερνοασφάλεια έχουν αυξηθεί ραγδαία. Ως μέλος του τμήματος risk assurance services οι επαγγελματικοί στόχοι και φιλοδοξίες μου αφορούν στη δημιουργία εμπιστοσύνης και διαφάνειας σε διάφορα επίπεδα, όπως στην ασφάλεια πληροφοριών, την τεχνολογία και τις διαδικασίες.

 
Σταύρη Ζήνωνος -  Ανώτερη διευθύντρια σε θέματα έμμεσης φορολογίας, PwC
Αλλαγές
Η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας και οι αλλαγές στον τρόπο εργασίας είναι ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι millennials σήμερα. Ο εργασιακός χώρος επιδέχεται τα τελευταία χρόνια συνεχείς αλλαγές. Ο ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής είναι ραγδαίος, επιφέροντας συνεχώς νέες απαιτήσεις στη λειτουργία των οργανισμών. Η αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας και η εισαγωγή νέων προγραμμάτων και τεχνογνωσίας αποτελούν παράγοντες που μπορεί να δημιουργήσουν νέες προκλήσεις στον εργασιακό χώρο για τους millennial επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Το περιβάλλον επαναπροσδιορίζεται και μετασχηματίζεται, καθώς η ψηφιακή εποχή φέρνει αλλαγές τόσο στη φύση της εργασίας όσο και στις απαιτήσεις.
 
Εγρήγορση
Την ίδια στιγμή οι millennial επαγγελματίες καλούνται να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση, να εξελίσσουν τις ψηφιακές τους δυνατότητες, ενώ η ικανότητα μάθησης αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο σημαντικά soft skills. Η ανάγκη κατάρτισης σε νέους τομείς και απόκτησης νέων δεξιοτήτων, για να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία στην απασχόληση, μπορούν δικαίως να θεωρηθούν από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νέα γενιά.

Ευελιξία
Οι millennials έχουν να προσφέρουν τη φοβερή εξοικείωσή τους με την τεχνολογία αλλά και νέες ιδέες. Πιστεύουν ακράδαντα στον κρίσιμο ρόλο της τεχνολογίας και αναμένουν ότι οι εταιρείες θα συμβαδίζουν με τις τελευταίες εξελίξεις. Η διορατικότητα και η ευελιξία που τους διακρίνει, τους καθιστά ικανούς να προσαρμόζονται σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα.
 
Στόχοι
Με γνώμονα τις νέες προκλήσεις, η επαγγελματική εξέλιξη και η ενίσχυση των γνώσεων μου για την παροχή ποιοτικής εργασίας είναι από τους κύριους επαγγελματικούς στόχους που έχω θέσει ώστε να μπορώ να είμαι δίπλα στους πελάτες μου, προσφέροντάς τους ποιοτικές υπηρεσίες επιπέδου και εξειδικευμένες λύσεις σε θέματα έμμεσης φορολογίας.

 
Pauline Shahabian - Senior talent acquisition consultant, PwC
Αξίες
Η μεγαλύτερη πρόκληση, που αντιμετωπίζουν σήμερα οι millennials επαγγελματίες, είναι η γεφύρωση του χάσματος των γενεών στον χώρο εργασίας. Με μια εισροή χιλιάδων ατόμων αυτής της γενιάς στον χώρο εργασίας τις τελευταίες δεκαετίες, το γενικό τοπίο αναπόφευκτα έχει απομακρυνθεί από τις παραδόσεις, που είναι ο κανόνας εδώ και πολλά χρόνια. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, που προσπάθησαν απλώς να επιτύχουν σταθερότητα και ένα καλό εισόδημα, οι millennials δίνουν μεγαλύτερη αξία σε μια υγιή κουλτούρα στον χώρο εργασίας, στην εμπλοκή των εργαζομένων και την ενότητα, την ευελιξία, τη διαφάνεια, την καινοτομία, την αίσθηση του σκοπού και φυσικά, ως η πρώτη γενιά των digital natives, τονίζουν την ανάγκη για αυξημένη χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινή τους εργασία. Η ιδιαίτερη σημασία αυτών των χαρακτηριστικών αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του covid-19, καθώς οι άνθρωποι της PwC ξεκίνησαν να εργάζονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, για σχεδόν δύο μήνες, αξιοποιώντας τους τεχνολογικούς πόρους, τα εργαλεία και την υποδομή του οργανισμού.
 
Εκσυγχρονισμός
Η πολυπλοκότητα στις μεταξύ των γενεών σχέσεις πρέπει να παρακολουθείται στενά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συνεργάζονται αρμονικά, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τις διαφορετικές εμπειρίες, τις ικανότητες και τους τρόπους εργασίας. Για το σκοπό αυτό, η PwC έκανε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός με διάφορες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκστρατείας εκμάθησης της ψηφιακής επιχείρησης, ευκαιριών συνεχούς κατάρτισης, ευέλικτων εργασιακών πρακτικών και χρήσης της αντίστροφης καθοδήγησης. Στόχος είναι η εξεύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ του νεανικού ενθουσιασμού, του συνεργατικού πνεύματος και της πραγματικότητας του σημερινού επιχειρηματικού κόσμου.
 
Αξιοποίηση
Οι Millennials είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ικανότητας ενός οργανισμού να αλλάζει και να μετασχηματίζεται. Αν τους δοθεί φωνή και ελευθερία, μπορούν να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητα και την τεχνογνωσία τους, για να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις προς τα εμπρός. Από τη θέση μου ως Senior Talent Acquisition Consultant, που δραστηριοποιείται σε μια συνεχώς αυξανόμενη αγορά εργασίας για τους Millennials, η PwC μου έδωσε την ευελιξία και τα απαραίτητα εργαλεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μου, με τον τρόπο που θεωρώ καταλληλότερο - αντλώντας από την προσωπική μου εμπειρία, εισάγοντας τη δική μου αίσθηση στον τρόπο που επικοινωνώ και τα εργαλεία συνεργασίας που χρησιμοποιώ - προσφέροντας τελικά στους πελάτες μου την προσαρμοσμένη, σύγχρονη και προσωπική εμπειρία που θα ήθελα κι εγώ να λάμβανα.
 
Φιλοδοξία
Οι Millennials έχουν αναμφίβολα ανοίξει τον δρόμο για έναν εναλλακτικό τρόπο εργασίας, όχι μόνο για τη γενιά μας, αλλά και για τις μελλοντικές. Ωστόσο, αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την προθυμία των οργανισμών όχι μόνο να δεχτούν, αλλά και να υποστηρίξουν αυτό τo επαναστατικό κίνημα. Έτσι, η κύρια φιλοδοξία μου για την PwC είναι να συνεχίσει να είναι ένας κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα απαράμιλλα επίπεδα ένταξης, πολυμορφίας και ευελιξίας για τις επόμενες γενιές επαγγελματιών που θα έρθουν.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας