Σχέδιο κρατικών χορηγιών για συστήματα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου

InBusinessNews  10/09/2019 13:30
Σχέδιο κρατικών χορηγιών για συστήματα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου

Σχέδιο κρατικών χορηγιών για συστήματα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου

InBusinessNews  10/09/2019 13:30
Σχέδιο παροχής κρατικών χορηγιών για την εισαγωγή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS) έχει προκηρύξει το Τμήμα Περιβάλλοντος με μέγιστο ποσό τα €2.000 και την επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος με μέγιστο ποσό τα €500. Καταληκτική ημερομηνία έχει καθοριστεί η 1η Νοεμβρίου. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, η προκήρυξη του σχεδίου ανακοινώθηκε στις 27 Μαρτίου 2019.

Το σχέδιο, αναφέρεται, «αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών μέσω της εγκαθίδρυσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, και αφορά την παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS, το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων / οργανισμών, στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης».

Προστίθεται ότι είναι βασισμένο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και προνοεί την επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τις €2.000, και την επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος, με μέγιστο ποσό τα €500.

Με το ίδιο ποσό, των €500, χρηματοδοτούνται και οι Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 1η Νοεμβρίου, 2019.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις και οργανισμοί θα υποβάλουν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.

Ο Οδηγός Σχεδίου και το έντυπο υποβολής αίτησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος: www.moa.gov.cy/environment. Για περαιτέρω λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22408923 – Λειτουργός Περιβάλλοντος, Γεωργίου-Τσιάκαλου Ναταλία, email: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy, αναφέρεται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας