anner-cyta-vodafone

Δοκιμή οχημάτων: Τι αλλάζει στη νομοθεσία

InBusinessNews  11/10/2018 08:37
Δοκιμή οχημάτων: Τι αλλάζει στη νομοθεσία

Δοκιμή οχημάτων: Τι αλλάζει στη νομοθεσία

InBusinessNews  11/10/2018 08:37

Την επέκταση της διάρκειας της ισχύος της άδειας επίδειξης και δοκιμής των μη εγγεγραμμένων ή ακινητοποιημένων οχημάτων, τα οποία εμπορεύονται έμποροι για σκοπούς επίδειξης και δοκιμής, από έξι σε δώδεκα μήνες, στο διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, προνοεί νομοσχέδιο, το οποίο οδηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

RELATED ARTICLES


Εξάλλου, το προτεινόμενο νομοσχέδιο προνοεί επίσης την αναγραφή στις πινακίδες που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου του έτους για το οποίο ισχύει η άδεια επίδειξης και δοκιμής.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι οι πινακίδες μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους για σκοπούς μετακίνησης των οχημάτων που ετοιμάζονται προς πώληση, ενώ πρόνοια της νομοθεσίας είναι η επικαιροποίηση και ο εκσυγχρονισμός των τελών που καταβάλλονται για έκδοση ετήσιας άδειας επίδειξης και δοκιμής και παραχώρησης πινακίδων.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Βουλής, στα πλαίσια της εξέτασης των προνοιών του νομοσχεδίου από την επιτροπή, βουλευτές μέλη της, αφού ζήτησαν και έλαβαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους διευκρινίσεις για επιμέρους πρόνοιές του, εισηγήθηκαν την τροποποίησή του, ώστε, σε περίπτωση που η έκδοση ή η ανανέωση άδειας επίδειξης και δοκιμής ή η παραχώρηση πινακίδων δε γίνονται στην αρχή κάθε έτους εντός του μήνα Ιανουαρίου, τα τέλη που θα καταβάλλονται να υπολογίζονται κατ’ αναλογία προς τα τέλη που καθορίζονται στο παράρτημα, στη βάση των μηνών που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών διαμόρφωσαν το κείμενο σύμφωνα με τις πιο πάνω υποδείξεις της επιτροπής και κατέθεσαν σε αυτήν αναθεωρημένο κείμενο για λήψη τελικής απόφασης, ενώ όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η επιτροπή επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού έτυχε των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

Σύντομα στη Βουλή η εκσυγχρονισμένη νομοθεσία
Σε μία άλλη εξέλιξη, η κοινοβουλευτική επιτροπή αναμένει από την εκτελεστική εξουσία την ολοκλήρωση της μελέτης και την κατάθεση στη Βουλή σχετικών νομοθετημάτων για εκσυγχρονισμό των ζητημάτων που αφορούν την εγγραφή μηχανοκίνητων οχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα εγγραφής μηχανοκίνητων οχημάτων προωθείται ολοκληρωμένη τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, η οποία αναμένεται σύντομα να κατατεθεί στη Βουλή για μελέτη.

Η Επιτροπή Μεταφορών αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, να εισηγηθεί στην Ολομέλεια την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν, αφού έτυχαν των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

Συγκεκριμένα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1. Η υποχρέωση εφαρμογής κοντέρ σε οχήματα κατηγορίας -, για να καταγράφεται η απόσταση που διανύει το όχημα.
2. Η απαγόρευση αποσύνδεσης, αντικατάστασης ή οποιασδήποτε άλλης παρέμβασης σε κοντέρ που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη καταγραφή της απόστασης που διανύει το όχημα, αλλά και της απόστασης που διένυσε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης του. 
3. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αντικατάστασης του παλαιού κοντέρ με νέο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική έκθεση της Επιτροπής, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, οι υπό συζήτηση κανονισμοί περιλαμβάνουν μερικές μόνο πρόνοιες που προτείνονταν με την πρόταση νόμου, όπως η υποχρέωση για εφαρμογή κοντέρ σε μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ1 και Ν1 (αυτοκίνητα σαλούν και μικρά φορτηγά), αφού οι λοιπές πρόνοιες αυτής είτε ρυθμίζονται σε άλλες υφιστάμενες νομοθεσίες είτε βρίσκονται υπό μελέτη για σκοπούς προώθησης νέων νομοθεσιών στη Βουλή.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, για το θέμα εγγραφής μηχανοκίνητων οχημάτων προωθείται ολοκληρωμένη τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, η οποία αναμένεται σύντομα να κατατεθεί στη Βουλή για μελέτη, ενώ τα θέματα που αφορούν τον περιοριστή ταχύτητας και τον ταχογράφο ρυθμίζονται ήδη σε άλλες νομοθεσίες.

Μετά την πιο πάνω ενημέρωση που έτυχε η επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, οι εισηγητές της πρότασης νόμου αποφάσισαν να αποσύρουν από τη Βουλή την εν λόγω πρόταση νόμου, η οποία με την παρούσα έκθεση αποσύρεται.

Τι προνοούσε η πρόταση
Στον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1. Η απαγόρευση εγγραφής μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Μ1 το οποίο εισάγεται από κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας άνω των πέντε (5) ετών από την ημερομηνία κατασκευής του.
2. Οι διαδικασίες απόδειξης της ημερομηνίας κατασκευής του οχήματος.
3. Η απαγόρευση εγγραφής μηχανοκίνητου οχήματος του οποίου έχει αποσυνδεθεί ή αντικατασταθεί ή τροποποιηθεί ή παραποιηθεί το οδόμετρο ή ο περιοριστής ταχύτητας ή ο ταχογράφος.
4. Η απαγόρευση σε οποιονδήποτε της αποσύνδεσης ή της τροποποίησης ή της αντικατάστασης ή της παραποίησης του οδόμετρου ή του περιοριστή ταχύτητας ή του ταχογράφου με οποιοδήποτε τρόπο.  
5. Η απαγόρευση διαφήμισης για προσφορά υπηρεσίας αποσύνδεσης, τροποποίησης, αντικατάστασης ή παραποίησης οδόμετρου, περιοριστή ταχύτητας ή ταχογράφου μηχανοκίνητων οχημάτων.
6. Οι διαδικασίες για αντικατάσταση ή επιδιόρθωση του οδόμετρου ή του περιοριστή ταχύτητας ή του ταχογράφου μηχανοκίνητου οχήματος.
7. Οι ποινές σε περίπτωση παράβασης των σχετικών διατάξεων.

Σχολιάστε την Είδηση

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας