anner-cyta-vodafone

Invest Cyprus: Νέα στρατηγική για προώθηση επενδύσεων στην Κύπρο

Invest Cyprus: Νέα στρατηγική για προώθηση επενδύσεων στην Κύπρο

Invest Cyprus: Νέα στρατηγική για προώθηση επενδύσεων στην Κύπρο

Νέα στρατηγική για την περίοδο 2017-2020 έχει καταρτίσει ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus) με στόχο τη συνέχιση του έργου που επιτελεί για καθιέρωση της Κύπρου ως παγκόσμιο κέντρο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και την ανάδειξή της σε διεθνώς αναγνωρισμένο επενδυτικό κέντρο στους τομείς της καινοτομίας, του τουρισμού, της ναυτιλίας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των επενδυτικών ταμείων.
 
Αξίζει να σημειωθεί πως το στρατηγικό πλάνο του Οργανισμού έχει ανασχεδιαστεί με στόχο να εμπλουτιστεί η κατεύθυνση και ένταση των δραστηριοτήτων  του Οργανισμού, με τρόπο που να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα πρόσφατων εγχώριων και διεθνών εξελίξεων, οι οποίες απαιτούν εγρήγορση, ευελιξία και στοχευμένες ενέργειες. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο Οργανισμός προέβη σε διαβούλευση με τα αρμόδια Υπουργεία, παρουσία όλων των εμπλεκόμενων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. 
 
Προτεραιότητες 
Με βάση τους όρους εντολής του Invest Cyprus και αναλόγως των αναγκών έκαστου τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω ανάπτυξη του, ο Οργανισμός έχει θέσει τις προτεραιότητες του.
 
Περιφερειακά γραφεία στην Κύπρο: Ψηλά στην ατζέντα του Οργανισμού φιγουράρει η προσέλκυση ξένων εταιρειών για εγκαθίδρυση περιφερειακών γραφείων στην Κύπρο με πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ ή ακόμη και για μεταφορά της έδρας τους στην Κύπρο εταιρειών που βρίσκονται στην Βρετανία ώστε να διατηρήσουν την πρόσβαση τους στην ΕΕ ενόψει Brexit. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθώς λόγω των υποδομών που υπάρχουν στην Κύπρο, η δραστηριοποίηση τους στη χώρα μπορεί να γίνει εύκολα και κατά ομαλό τρόπο.
 
Νεοφυείς επιχειρήσεις – Καινοτομία: Παρά το γεγονός ότι ο εν λόγω τομέας βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, γίνονται σημαντικά βήματα για τη δημιουργία ανταγωνιστικού οικοσυστήματος, με τις προσπάθειες του Οργανισμού να επικεντρώνονται στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσω της παραχώρησης κινήτρων όπως φορολογικά κίνητρα για νεοφυείς επιχειρήσεις ή την παραχώρηση εκπτώσεων έως και 80% για φορολογία που αφορούν επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.
 
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Επενδυτικά Ταμεία: Με εμφανή την έλλειψη παρουσίας ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων στην Κύπρο, ο Οργανισμός εκτιμά ότι η προσέλκυση ανοίγματος παραρτημάτων ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων αποτελεί υποσχόμενο στοιχείο για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Παράλληλα, με την εγκαθίδρυση του απαραίτητου νομικού πλαισίου, η Κύπρος μπορεί να προσελκύσει την εγγραφή επενδυτικών ταμείων ενώ οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν ώστε νέα και υφιστάμενα επενδυτικά ταμεία να επενδύσουν στην Κύπρο. 
 
Πολύ-θεματικός Τουρισμός και μεγάλης κλίμακας αναπτυξιακά έργα: Καθώς ο τουρισμός παραδοσιακά συνεισφέρει σημαντικά στην κυπριακή Οικονομία, ο Οργανισμός πιστεύει πως με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον εν λόγω τομέα και σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα σε συνδυασμό με τη νέα στρατηγική της κυβέρνησης αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.
 
Ναυτιλία:  Με ελκυστικό νομικό πλαίσιο και λειτουργικές ναυτιλιακές υποδομές η Κύπρος παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα της ναυτιλίας εκμεταλλευόμενη την πρόσφατη επέκταση της Διώρυγας του Σουέζ και την εμπορικοποίηση του λιμανιού της Λεμεσού. Προς διευκόλυνση των προσπαθειών για ανάπτυξη του τομέα, ο Οργανισμός πιστεύει ότι θα συμβάλουν τα μέγιστα η δημιουργία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και η δημιουργία one-stop-shipping-shop.
 
Ενέργεια: Η ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου και στην γύρω περιοχή δημιουργεί νέες προοπτικές για μετατροπή της Κύπρου ως energy hub στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Ο ρόλος του Οργανισμού επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας προς τους επενδυτές καθώς και στην προσέλκυση εγκαθίδρυσης εταιρειών στην Κύπρου που ασχολούνται με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στον κλάδο. 
 
ICT: Οι προσπάθειες του Οργανισμού θα επικεντρωθούν στην προσέλκυση διεθνών εταιρειών Πληροφορικής για δημιουργία γραφείων στην Κύπρο ή ερευνητικά κέντρα, καθώς και στην προώθηση της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων υφιστάμενων εταιρειών πληροφορικής.
 
Παράλληλα, στις προτεραιότητες του Οργανισμού περιλαμβάνεται όπως έχει ήδη ανακοινωθεί η ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Κύπρο με την παροχή κινήτρων σε εταιρείες που θέλουν να πραγματοποιήσουν παραγωγές στη χώρα μας. Την ίδια ώρα, ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού με την παροχή κινήτρων ώστε να δημιουργηθούν εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα, επενδύσεις σε οικιστικές μονάδες, καθώς και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε υφιστάμενα πανεπιστήμια ή στην δημιουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Κύπρο.
 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας