Ι. Φιάκκου: Στοίχημα η αναβάθμιση της ΕΑΣ και η προστασία των παικτών

Δόνα Καπαρτή  30/11/2022 10:32
Ι. Φιάκκου: Στοίχημα η αναβάθμιση της ΕΑΣ και η προστασία των παικτών

Ι. Φιάκκου: Στοίχημα η αναβάθμιση της ΕΑΣ και η προστασία των παικτών

Δόνα Καπαρτή  30/11/2022 10:32

Σε παρουσίαση των στρατηγικών της στόχων προχώρησε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) στο πλαίσιο προγεύματος που παρέθεσε για τα δέκα χρόνια από την ίδρυσή της.

Από το βήμα της εκδήλωσης, η Πρόεδρος της ΕΑΣ, Ιωάννα Φιάκκου, εξέφρασε αρχικά τις ευχαριστίες της στην Πολιτεία, καθώς και στους εμπλεκόμενους φορείς για την στήριξή τους προς τους σκοπούς και την αποστολή της Αρχής.

Στη συνέχεια, η κ. Φιάκκου, είπε πως από 2017 έως το 2021, μέσω της εποπτείας, ο αριθμός παραβιάσεων μειώθηκε στο -87%. Τα Διοικητικά πρόστιμα από € 46,400.00 που ήταν το 2020, ανήλθαν πέρσι στα € 83,650.00, ενώ, στα εντυπωσιακά στατιστικά συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι συνολικά 17162 παράνομες ιστοσελίδας έτυχαν φραγής, χάρη στην αποτελεσματική εποπτεία.

Σε αυτό το σημείο υπενθύμισε ότι η συνεισφορά της στοιχηματικής δραστηριότητας στην εθνική οικονομία τα τελευταία χρόνια υπήρξε σημαντική, με το ποσοστό των εσόδων σε εθνικό επίπεδο να αυξήθηκε το 2021 στο 3,34%, επανερχόμενο στα προ πανδημίας επίπεδα.

Στρατηγική Ασφαλούς Παιχνιδιού 2022-2025

Η στρατηγική για τα επόμενα τρία χρόνια περιλαμβάνει πλήρη υιοθέτηση της έννοιας ασφαλούς παιχνιδιού, ολιστική προσέγγιση βασισμένη στο μοντέλο Δημόσιας Υγείας και μείωση των επιβλαβών συνεπειών στην κοινωνία και δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον της αγοράς του στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών.

Στις στρατηγικές επιδιώξεις βρίσκεται και αναβάθμιση Ρυθμιστικού Πλαισίου και Εποπτικού Ρόλου, η απλοποίηση και εκσυγχρονισμός της διαδικασίας αδειοδότησης, η ανάπτυξη πλαισίου υποβολής πληροφοριών, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων και εκτίμησης κινδύνου, η εφαρμογή προληπτικής εποπτείας, επιτόπιων και απομακρυσμένων επιθεωρήσεων καθώς και η αναβάθμιση της διαχείρισης κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στόχος είναι και η συνέχιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των εποπτευόμενων και εμπλεκόμενων μερών.

Η διασφάλιση της προστασίας των παικτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου είναι αναπόσπαστο κομμάτι του σκοπού δημιουργίας της ΕΑΣ. Ως εκ τούτου, για τα επόμενα χρόνια έχουν γίνει ενέργειες με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για προστασία της κοινωνίας από ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφαλούς παιχνιδιού, μέτρα προστασίας και εργαλεία στήριξης.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται στήριξη σε άτομα που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τα τυχερά παιχνίδια με στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και αναπτύσσονται αποτελεσματικά προγράμματα, πολιτικές και πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν το ασφαλές παιχνίδι.

Η ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Κλάδου, μέσω αναβάθμισης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, η ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας και η ενδυνάμωση των συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και η ενίσχυση της προώθησης και προβολής του ρυθμιστικού πλαισίου της Δημοκρατίας είναι επίσης στους βασικούς στόχους για τα επόμενα έτη.

Σύμφωνα με την κ.Φιάκκου, η βελτιστοποίηση της Εσωτερικής Οργανωσιακής Λειτουργίας της Αρχής είναι προτεραιότητα μέσα από Εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων διακυβέρνησης, στελέχωση, κατάρτιση και διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού και βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών και διαδικασιών.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Όπως είπε η κ. Φιάκκου, η Αρχή βρίσκεται σε μια τροχιά ψηφιακού μετασχηματισμού. Η εφαρμογή ψηφιακής πολιτικής 2021-2023, η πλήρης ψηφιοποίηση του αρχείου της ΕΑΣ και η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής (qualified signature) είναι μερικά από τα βήματα που στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμισή της. Σκοπός, είπε, είναι η πλήρης αυτοματοποίηση των διαδικασιών, ενώ, ήδη γίνεται μελέτη για τη χρήση κρυπτονομισμάτων και της τεχνολογίας blockchain.

Εξέλιξη και προσαρμογή

Συμπληρώνοντας τα 10 έτη από την ίδρυσή της, η ΕΑΣ χαρακτηρίζεται πλέον από εξελικτική πορεία, προσαρμοστικότητα και εκσυγχρονισμός. Σύμφωνα με την κ. Φιάκκου, η άσκηση αρμοδιοτήτων είναι πλέον αποτελεσματικότερη ενώ μέσα από τις δράσεις της Αρχής καταγράφεται ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα, ο οποίος είναι «σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας», τόνισε η Πρόεδρος.

Η ΕΑΣ

Η ΕΑΣ έχοντας ιδρυθεί στις 11 Ιουλίου του 2012, αρχικά ως ανεξάρτητη αρχή, μέσα από τη ψήφιση του περί Στοιχημάτων Νόμου 106(I)/2012 και στη συνέχεια ως ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με τη ψήφιση του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, συνεχίζει μέχρι σήμερα να εκτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό ρόλο.

Η ΕΑΣ αποτελεί την εποπτική αρχή για την αδειοδότηση, ρύθμιση και εποπτεία της στοιχηματικής δραστηριότητας στην χώρα. Στα επιτεύγματά της συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι αναδεικνύει τον κεφάλαιο της στοιχηματικής δραστηριότητας ως σημαντικός πυλώνας της κυπριακής οικονομίας με την αύξηση του ποσοστού των εσόδων από το στοίχημα ως προς το ΑΕΠ της Κύπρου από 0,99% το 2016 να ανέρχεται στο 3,34% το 2021.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας