Η ΚΑΔΔ επενδύει στην ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση

InBusinessNews  22/09/2022 12:25
Η ΚΑΔΔ επενδύει στην ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση

Η ΚΑΔΔ επενδύει στην ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση

InBusinessNews  22/09/2022 12:25

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις και ευκαιρίες που δημιουργούνται από την ευρεία και αυξανόμενη χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης, επενδύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) υπό τον γενικό τίτλο «Οργανωσιακή Ανάπτυξη – Ο σύγχρονος δημόσιος οργανισμός». Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθούν και θα αναπτυχθούν 26 μαθήματα (courses) ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης συνολικής διάρκειας 60 ωρών το περιεχόμενο των οποίων αντικατοπτρίζει όλες τις πτυχές της λειτουργίας ενός σύγχρονου δημόσιου οργανισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη θεματικών που αφορούν  μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας που προωθεί το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με προμετωπίδα την θεματική που αφορά τη διαχείριση της απόδοσης μέσω της εφαρμογής του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης του προσωπικού.   

Η πιο πάνω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση» και για την υλοποίηση της προκηρύχτηκε σχετικός Ανοικτός Διαγωνισμός ο οποίος κατακυρώθηκε στην εταιρία ATHENS TECHNOLOGY CENTER Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

 

kaadmathisi2

Τη Σύμβαση υπέγραψαν, την  Πέμπτη  1η Σεπτεμβρίου 2022 , εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας η Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού κ. Έλενα Οικονομίδου Αζίνα και εκ μέρους της Αναδόχου εταιρίας ο κ. Γιάννης Κλιάφας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνολική αξία της Σύμβασης ανέρχεται στις εξακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (€617450) Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα έχει διάρκεια εβδομήντα έξι (76) μήνες.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας