Κενές μόνιμες θέσεις εργασίας στο Γραφείο του Επιτρόπου Επικοινωνιών

InBusinessNews  05/08/2022 12:32
Κενές μόνιμες θέσεις εργασίας στο Γραφείο του Επιτρόπου Επικοινωνιών

Κενές μόνιμες θέσεις εργασίας στο Γραφείο του Επιτρόπου Επικοινωνιών

InBusinessNews  05/08/2022 12:32

Στην προκήρυξη συνολικά επτά κενών θέσεων εργασίας προχώρησε το Γραφείο του Επιτρόπου Επικοινωνιών, ως εξής: 

  • ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Λειτουργός Πληροφορικής) ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Τεχνικού Μηχανικού, στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού.

Ο μισθός της θέσης είναι : Α5 (2η βαθμίδα): €16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 Α7: €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968 Α8: (i) €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667,  38.864 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με την ένδειξη «Αίτηση για Διορισμό στη θέση Τεχνικού Μηχανικού - ΓΕΡΗΕΤ» και να παραδοθούν στο ΓΕΡΗΕΤ οδός Ηλιουπόλεως 12, 1101 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Careers@ocecpr.ee.cy  το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00. 

Για πληροφορίες όσον αφορά την υποβολή αίτησης για τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ocecpr.ee.cy/el/careers, ή/και να απευθύνονται στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στο τηλέφωνο +357 22 693000.

  • ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση 3 (τριών) μόνιμων θέσεων Γραφέα, στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού.

Ο μισθός της θέσης είναι: Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544  Α5: 16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 Α7: 22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Οι Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με την ένδειξη «Αίτηση για Διορισμό στη θέση Γραφέα - ΓΕΡΗΕΤ» και να παραδοθούν στο ΓΕΡΗΕΤ οδός Ηλιουπόλεως 12, 1101 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν  ηλεκτρονικά  στην  ηλεκτρονική   διεύθυνση  Careers@ocecpr.ee.cy   το αργότερο  μέχρι την  Παρασκευή,   2 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:30. 

Για πληροφορίες όσον αφορά την υποβολή αίτησης για τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ocecpr.ee.cy/el/careers, ή/και να απευθύνονται στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στο τηλέφωνο +357 22 693000.

  • ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο Γραφείο του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στον Τομέα Οικονομικών Θεμάτων. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού.

Ο μισθός της θέσης είναι: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667 Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Οι Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με την ένδειξη «Αίτηση για Διορισμό στη θέση Λειτουργού Οικονομικών Θεμάτων - ΓΕΡΗΕΤ» και να παραδοθούν στο ΓΕΡΗΕΤ οδός Ηλιουπόλεως 12, 1101 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Careers@ocecpr.ee.cy  το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00

Για πληροφορίες όσον αφορά την υποβολή αίτησης για τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ocecpr.ee.cy/el/careers, ή/και να απευθύνονται στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στο τηλέφωνο +357 22 693000.

 

  • ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο Γραφείο του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στον Τομέα Τεχνικών Θεμάτων. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού.

Ο μισθός της θέσης είναι: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667 Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Οι Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με την ένδειξη «Αίτηση για Διορισμό στη θέση Λειτουργού Τεχνικών Θεμάτων - ΓΕΡΗΕΤ» και να παραδοθούν στο ΓΕΡΗΕΤ οδός Ηλιουπόλεως 12, 1101 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Careers@ocecpr.ee.cy  το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00. 

Για πληροφορίες όσον αφορά την υποβολή αίτησης για τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ocecpr.ee.cy/el/careers, ή/και να απευθύνονται στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στο τηλέφωνο +357 22 693000.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας